T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2014/22248 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 133 ada, 16 parselde kayıtlı bulunan,cinsi tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilen, tamamı 695,55 m2 olan taşınmazın boş arsa konumundadır etrafında 200 m mesafede yeni yapılaşmalar mevcuttur. Taşınmaz kısmen belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşım sorunu kısmen bulunmamaktadır.Yukarıdaki özellikleri dikkate alınarakyaptığım emsal araştırmaları ve serbest piyasa alım-satım rayiçleri de göz önüne alınarak taşınmazın beher m2’sinin 70.00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Buna göre:Hürriyet mah. 133 ada 16 parsel için : 695,55 m2 x 70,00 TL/m2 = 48.688,50 TL dir.
Yüzölçümü:695,55 m2
Hissesi1/1
Kıymeti:48.688,50 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler5403 S.K. 14. maddesi gereğince B.K.K. ile ilan edilen büyükova koruma alanında kalmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz. Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü23/09/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü19/10/2021 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adalet Sarayı Ek Bina Mazat Salonu ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 163 ada, 11 parselde kayıtlı bulunan,cinsi tapu kayıtlarında arsa olarak belirtilen, tamamı 368,65 m2 olan taşınmazın boş arsa konumundadır etrafında 200 m mesafede yeni yapılaşmalar mevcuttur. Taşınmaz kısmen belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşım sorunu kısmen bulunmamaktadır.Yukarıdaki özellikleri dikkate alınarakyaptığım emsal araştırmaları ve serbest piyasa alım-satım rayiçleri de göz önüne alınarak taşınmazın beher m22sinin 70.00 TL olacağı kanaatine vanlmıştır.Buna göre:Hürriyet mah. 163 ada 11 parsel için : 368,65 m2 x 70,00 TL/m2 = 25.805,50 TLdir.
Yüzölçümü368,65 m2
Hissesi :1/1
Kıymeti25.805,50 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler5403 sayılı kanunun 14. maddesi gereğince B.K.K.ilan edilen büyük ova koruma alanında kalmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üresitm amacı dışında kullanılamaz. Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü23/09/2021 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü19/10/2021 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adalet Sarayı Ek Bina Mazat Salonu ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/22248 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.09/07/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/821037/emlak/arsa/yavuzeli-hurriyet-mah-de-695-m2-arsa-icradan-satiliktir-coklu-satis-