T.C.

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2020/84271 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep ili Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi 5375 ada 1 parseldeki 4.621,44 m2 yüzölçümlü arsa vasıflıtaşınmazın C Blok Zemin Kat 3 nolu bağımsız bölümnitelikli mesken. 1/1000 ölçekli Şahinbey Belediyesi uygulama imar planı kapsamında A-3(Açık Nizam 3 katlı ) konut yapı adasındadır. Taşınmaz Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi 136036 nolu sokak üzerindekonumlu 65-C kapı numaralı zemin+6 normal kattan oluşan binadır. Taşınmazın çevresinde ağırlıkla taşınmaz ile benzer özelliklere sahip konut ve yapı alanları yer alır. Taşınmaz üzerinden 3/B yapı sınıfında betonarmekarka sistemdezemin + 6 normal katlı olarak inşa edilmiş 6 bloklu bir site olduğu görüldü. Tapu kayıtlarına göre C blok 1.katta yer alan 3 nolu Mesken nitelikli dairedir. Mesken brüt 50 m2 inşaat alanlıdır. Bina girişi güneybatı cepheden sağlanmaktadır.Binanındış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Bina ana giriş kapısı demir olarak imar edilmiştir. Adres Bülbülzade Mahallesi 136036 nolu sokak No:1/CŞahinbey/Gaziantep’dir.
Arsa Payı48/7221
Kıymeti203.490,00 TL
KDV OranıKDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki ŞerhlerHaciz şerhi -ipotek şerhi ve aile konut şerhi vardır.
1. Satış Günü05/11/2021 günü 11:20 – 11:25 arası
2. Satış Günü03/12/2021 günü 11:20 – 11:25 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADALET SARAYI EK HİZMETBİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/84271 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.10/08/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/836843/emlak/konut/sahinbey-bulbulzade-mah-de-50-m2-daire-icradan-satiliktir