T.C.

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ


2018/9016 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İl, Oğuzeli İlçe, 370 Ada, 9 Parsel, KÖRKÜN Mah., B/BODRUM+ZEMİN+BİRİNCİ/11 nolu bağımsız bölüm niteliğindeki taşınmazın şehir ile ulaşım imkanlan kısıtlıdır. Konu taşınmaz; genel itibariyle müstakil kullanımlı site olarak düzenlenmiş 2-3 katlı yazlık amaçlı kullanılan yapılann mevcut olduğu bölge sınırlan içerisinde yer almaktadır. Bölge, genelde japı kalitesine bağlı olarak orta ve üst gelir grubu tarafından yerleşim ve yatırım amaçlı olarak talep görmektedir. Bölgenin şehir merkezine, eğitim ve sağlık kurumlarına uzak konumda olması, ulaşım olanaklan bakımından zayıf ve altyapısının sorunluolması gayrimenkulun değerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bölgede teknik altyapı çalışmaları devam etmekte olup bölgenin kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Ana gayrimenkul 31.930,34 m2 yüzölçümüne sahip 370 ada 9 parsel üzerinde, 3/B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas sistemde tek blok olarak inşa edilmiştir. Konu taşınmazın konumlu olduğu Yenikent sitesi 32 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Yatay katirtifakı kurulmuş olup 1, 2, 3,…..,29, 30, 31 ‘ e 32 bağımsız bölüm numaralı dubleks meskenlerden oluşmaktadır. İş yerlerinin her biri Bodrum + Zemin + 1 Normal kattan oluşmaktadır. Sitenin çevre düzenlemesi yapılmamış olup ana gayrimenkulün çevresinde sınırlan belirleyici olarak herhangi bir duvar, tel örgü, çit vs. bulunmamaktadır.Kıymet takdirine konu 11 no.lu bağımsız bölüm, projesine göre parselin batısında güneyden kuzeye 2. sıradaki dubleks meskendir. Taşınmazın bodrum katı teknik oda, sığınak, garaj ve hobi odası; zemin katı salon, oturma odası, mutfak, wc, antre ve teras hacimlerinden; 1.normal katı 3 oda, hol, soyunma odası, 2 banyo ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup brüt 362m2, net 243m2 (bodrum: 112 m2, zemin: 129 m2, normal k; t: 121 m2) kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz keşif günü yapılan tespite göre kaba inşaat seviyesinde olup, tamamlanma oranı yaklaşık %40 olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz içerisinde duvarları örtülü olduğu, sıva ve boyasının yapılmamış olduğu ve içinde yaşanabilir bir seviyede olmadığı keşif sırasında görülmüştür..
AdresiMimar Sinan Mahallesi, 110 Nolu Sokak, Yenikent Sitesi, No: 7/11 Oğuzeli / GAZİANTEP
Yüzölçümü31.930,34 m2
Arsa Payı998/31930
İmar Durumuİnşaat tarzı Oğuzeli uygulama imar planı kapsamında Aynk nizam, Hmax: 8 m, Emsal: 0.40, ön bahçe mesafesi: 5 m, yan bahçe mesafesi: 5 m, arka bahçe mesafesi h/2 yapılaşma koşullan ile konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti559.263,50 TL
KDV Oranı%18
1. Satış Günü13/10/2021 günü 14:15 – 14:20 arası
2. Satış Günü09/11/2021 günü 14:15 – 14:20 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9016 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.27/07/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/827057/emlak/konut/oguzeli-korkun-mah-de-362-m2-villa-icradan-satiliktir