T.C.

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ


2018/36066 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 5076 Ada, 5 Parsel, 15 TEMMUZ Mah.,ARSA niteliğindeki taşınmaza ulaşım için, Gaziantep İlinin batısında yer alan Alpaslan Türkeş Caddesi ile Prf. Dr. Necmettin Erbakan Caddesinin kesiştiği kavşaktan kuzey yönde uzanan Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde 500m. ilerlenir. Varılan konumdan sağa 148036 Nolu sokağa dönülüp 120 m ilerleyerek rapor konusu taşınmaza ulaşılır. Parsel, ilin batısında konumlu ve şehir merkezine yaklaşık 6,0 km mesafededir.Arsanın bulunduğu bölge genel itibariyle imarlı ve düzenli inşa edilmiş 2 katlı villa tipi yapıların ve villa sitelerinin mevcut olduğu, gelişmekte olan yerleşim alanıdır. Cadde üzerindeki yapılar ise genelde ticari amaçlı kullanılmaktadır. Bölgede imar yolları açık ve yapılaşma oranı % 60 seviyesindedir. Bölge genelde yapı kalitesine bağlı olarak, üst gelir grubu tarafından yatırım ve yerleşim amaçlı olarak talep görmektedir.Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.Parselin mevcut hali ile üzerine yapı yapılabilecek durum değildir. Nakıs parsel niteliğindedir. Yapı yapılabilecek duruma gelebilmesi için ise bitişiğinde konumlu 11 parsel ile tevhit edilmesi gerekmektedir.Parsel hafif eğimli bir topografik zemine sahiptir. Bölgede elektrik mevcut, genel olarak kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır.Parsel ara konumda yer almakta olup, üçgen bir geometrik forma sahip olduğundan yola cephesi bulunmamaktadır. Derinliği ise 28,9 metredir.Parselin köşe noktaları zeminde belirgin olmayıp, değerleme çalışması sırasında kadastral harita yardımıyla yaklaşık konum tespiti ve teyidi yapılmıştır.Yol kotu altı seviyesindedir.Parsel, üçgen bir geometriye sahiptir.
Yüzölçümü81,67 m2
Arsa Payı25/471
Kıymeti5.000,00 TL
KDV Oranı%18
1. Satış Günü06/10/2021 günü 14:20 – 14:25 arası
2. Satış Günü03/11/2021 günü 14:20 – 14:25 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

2 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 5500 Ada, 1 Parsel, UMUT Mah.,ARSA niteliğindeki taşınmaza ulaşım için, Gaziantep İli nin doğusunda yer alan Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı ile Maaşkuyu Caddesinin kesiştiği kavşaktan doğu yönde uzanan Maaşkuyu Caddesi üzerinde 100m. ilerleyerek, gidiş istikametine göre caddenin solunda konumlu olan rapor konusu taşınmaza ulaşılır. Parsel, özel Sultana Hastanesi bitişiğinde, ilin doğusunda konumlu ve şehir merkezine yaklaşık 3,0km mesafededir.Arsanın bulunduğu bölge kısmen imarlı ve düzenli inşa edilmiş çok katlı yapıların, kısmen de bitişik nizam genelde ruhsatsız inşa edilmiş 2 katlı yapıların mevcut olduğu, gelişmekte olan yerleşim alanıdır. Bulvar üzerindeki yapıların zemin katları ise ticari amaçlı kullanılmaktadır. Bölgede imar yolları açık ve yapılaşma oranı % 80 seviyesindedir. Bölge genelde yapı kalitesine bağlı olarak, orta gelir grubu tarafından yatırım ve yerleşim amaçlı olarak talep görmektedir.Üzerinde halihazırda ekonomik ömrünü tamamlamış ve kısmen yıkılmış olan ruhsatsız inşa edilmiş yapı mevcuttur.Parsel üzerirde yapılaşmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır.Parsel düz bir topografik zemine sahiptir. Bölgede elektrik mevcut, genel olarak kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır.Parsel köşe konumda yer almakta olup, yaklaşık olarak dikdörtgen bir geometrik fcrma sahiptir. Maaşuyu Caddesine olan cephe uzunluğu 47,0m, derinliği ise; 48,80 metredir.Parselin köşe noktaları zeminde belirgin olmayıp, değerleme çalışması sırasında kadastral harita yardımıyla yaklaşık konum tespiti ve teyidi yapılmıştır.Yol kotu seviyesindedir.Parsel, yaklaşık olarak dikdörtgen bir geometriye sahiptir.
Yüzölçümü2.502,69 m2
Arsa Payı25252/250269
Kıymeti630.000,00 TL
KDV Oranı%18
1. Satış Günü06/10/2021 günü 14:35 – 14:40 arası
2. Satış Günü03/11/2021 günü 14:35 – 14:40 arası
Satış Yeri :GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

3 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 5500 Ada, 1 Parsel, UMUT Mah.,ARSA niteliğindeki taşınmaza ulaşım için, Gaziantep İli nin doğusunda yer alan Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı ile Maaşkuyu Caddesinin kesiştiği kavşaktan doğu yönde uzanan Maaşkuyu Caddesi üzerinde 100m. ilerleyerek, gidiş istikametine göre caddenin solunda konumlu olan rapor konusu taşınmaza ulaşılır. Parsel, özel Sultana Hastanesi bitişiğinde, ilin doğusunda konumlu ve şehir merkezine yaklaşık 3,0km mesafededir.Arsanın bulunduğu bölge kısmen imarlı ve düzenli inşa edilmiş çok katlı yapıların, kısmen de bitişik nizam genelde ruhsatsız inşa edilmiş 2 katlı yapıların mevcut olduğu, gelişmekte olan yerleşim alanıdır. Bulvar üzerindeki yapıların zemin katları ise ticari amaçlı kullanılmaktadır. Bölgede imar yolları açık ve yapılaşma oranı % 80 seviyesindedir. Bölge genelde yapı kalitesine bağlı olarak, orta gelir grubu tarafından yatırım ve yerleşim amaçlı olarak talep görmektedir.Üzerinde halihazırda ekonomik ömrünü tamamlamış ve kısmen yıkılmış olan ruhsatsız inşa edilmiş yapı mevcuttur.Parsel üzerirde yapılaşmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır.Parsel düz bir topografik zemine sahiptir. Bölgede elektrik mevcut, genel olarak kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır.Parsel köşe konumda yer almakta olup, yaklaşık olarak dikdörtgen bir geometrik fcrma sahiptir. Maaşuyu Caddesine olan cephe uzunluğu 47,0m, derinliği ise; 48,80 metredir.Parselin köşe noktaları zeminde belirgin olmayıp, değerleme çalışması sırasında kadastral harita yardımıyla yaklaşık konum tespiti ve teyidi yapılmıştır.Yol kotu seviyesindedir.Parsel, yaklaşık olarak dikdörtgen bir geometriye sahiptir.
Yüzölçümü2.502,69 m2
Arsa Payı7800/83423
Kıymeti585.000,00 TL
KDV Oranı%18
1. Satış Günü06/10/2021 günü 14:50 – 14:55 arası
2. Satış Günü03/11/2021 günü 14:50 – 14:55 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/36066 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/07/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/827051/emlak/arsa/sehitkamil-15-temmuz-mah-de-81-m2-arsa-icradan-satiliktir-coklu-satis-