T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ
2015/324 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

TAŞINMAZIN
Özellikleri:Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sam Mahallesi Başpınar Mevkii 182 Ada 81 Parsel (Eski 3585 Parsel) de kayıtlı İplik Fabrikası ve Arsa niteliğindeki tapu kaydında 10.632,38 metrekare yüzölçümlü taşınmazın kıymet takdirine itiraz davasında hükme esasa alınan 23/02/2021 havale tarihli bilirkişi raporu satışa da esas olmakla bilirkişi raporuna göre;
Tapu Kaydı: Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Sam Mahallesi, Parsel 3585 ‘ de kayıtlı (Güncel kayıtlarda 182 ada 81 parsel) 10.700,00 m2 alanlı İplik Fabrikası ve Arsa nitelikli taşınmaz
İmar Durumu: Taşınmazın, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunduğu, imarının ‘Sanayi’ yapılaşması koşullarında olduğu, GAOSB müdürlüğünün alt yapı ve hizmetlerinden tam olarak faydalandığı görülmüştür.
Taşınmazın Genel Durumu: Taşınmaz arsa üzerinde; idari bina, fabrika binası (üretim tesisi), torna atölye odası ve depo-yükleme bölümü tespit edilmiştir. Parselin etrafı güvenliği sağlayacak yükseklikte ihata duvarı ile çevrilmiştir. Parsel içerisinde çekme mesafeleri olarak görülen yapılaşma harici kısımların hemen hemen tamamı saha betonu ile kapatılmıştır.
Taşınmaz konum olarak GAOSB 1. Kısım sınırları içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın etrafı birçok fabrika-üretim tesisi ile çevrili olmakla birlikte sosyal tesislere yürüyüş mesafesindedir.Taşınmaz konum olarak altyapı-ulaşım problemi bulunmayan yapılaşmanın % 100 ‘ e yakın olduğu cazip bir bölgededir.
Taşınmazın mahalli adresi; Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu cadde no: 22 Şehitkamil/Gaziantep olarak tespit edilmiştir.
Taşınmaz üzerinde bulunan yapılar aşağıda açıklanarak sıralanmıştır.
a) İdari Bina Bölümü : Bu bölüm tesisin güney-batı köşesinde 2 katlı betonarme olarak yapılmış ve üzeri çelik çatı ile kapatılmıştır. Zamana bağlı ve uzun zamandır kullanılmaması sebebiyle yaşına nispette fazla yıprandığı görülmüştür.
b) Fabrika Bölümü: Bu bölüm 3 katlı betonarme karkas olarak yapılmıştır. Üretim-imalat alanları haricinde, personel soyunma odaları, usta odaları, bakım-yedek parça odaları vb. hacimler olduğu görülmüştür. Yapının iç duvarları sıvalı ve üzeri boyalı vaziyettedir. Zeminler serleştirilmiş beton ve kısmen karolam parke ile kaplıdır. Çatı karkası çelik konstriksiyon mamülden ve kaplaması alüminyum sandviç panel ile inşa edilmiştir.
İdare ve Sosyal Tesisler Bölümü: Fabrikanın işletmeye giriş bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölüm 5 katlı betonarme karkas tarzda fabrika bölümüne bitişik tarzda yapılmıştır. Bu bölümde işletmenin, idaresi, muhasebesi, santral, klima tesisleri, mutfak , yemekhane, işçi soyunma odaları, wc-duş vs hacimler bulunmaktadır.
c) Depo Bölümü: Bu bölüm çelik konstriksiyon olarak yapılmıştır. Zeminleri saha betonu ile kaplıdır. Duvarları sıva üzeri boyalı vaziyette inşa edilmiştir.
d) Bahçe duvarı ve saha betonu: Yerinde yapılan incelemelerde gerek saha betonunda gerekse ihata duvarında çatlaklar olduğu, yapının işler duruma getirilmesi durumunda kapsamlı tadilat olacakları yada yıkılıp tekrar yapılacakları dikkate alındığında bedel tespitine gerek görülmemiştir. Söz konusu duvar ve zemin betonlarının hizmet ömrünü tamamladığı kanaatine ulaşılmıştır.
Taşınmazın Arsa ve Yapı Değeri Hesaplamalar: Taşınmaz arsasının 30.11.2020 günü itibariyle beher m2 ‘sinin 720,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmazın üzerinde bulunan yapılar için 2020 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık birim maliyetleri üzerinden yıpranma ve eksiklik oranı düşülerek hesaplanacaktır.
Yapının bölümlerinin yaşları yaklaşık 30-40 yıl aralığındadır. Yapının uzun süre boş durumda olması Teknolojisinin ve standartlarının eski yıllarda kalması dikkate alınarak ; depo bölümü-fabrika bölümü- idari bina bölümü için yıpranma ve eksik imalat oranı % 50 olarak kanaat edilmiştir. Bahçe duvarı ve saha betonunun hizmet yılını tamamladığı kanaatine varılmıştır.
Yapı Sınıfı ve Grubu
Arsa Bedeli : – 10.700.00m2X 720,00 TL/m2 X Tam (Hisse) = 7.704.000,00TL
İdari-Sosyal Bina Yapı Bedeli: 3B 1.850.00m2X1.450,00 TL/m2X(1-0,5)(%50Yıpr.) =1.341.250,00 TL
Fabrika Yapı Bedeli : 3A 29.900.00m2X1.100,00 TL/m2X(1-0,5)(%50Yıpr.) =16.445.000,00 TL
Depo-Trafo-Atölye Yapı Bedeli : 3A900,00m2X1.100,00TL/m2X(1-0,5)(%50Yıpr.)
=495.000,00 TL
Taşınmazın arsa ve yapı bedeli toplamı = 25.985.250,00 TL
MAKİNE MÜHENDİSİ TARAFINDAN TESPİT EDİLEN HUSUSLAR
Fabrikanın mevcut durum tespitinde, halihazırda bulunan makinelerin hiçbirisinin aktif durumda olmadığı, fabrikanın çalışamaz durumda olduğu görülmüştür. Elektrik eneıjisi olmadığı için keşif esnasında ışıksız ve karanlık ortam da zorluk içerisinde makine etiket ve özellik tespitleri yapılmıştır. Makinelerden bazılarının demonte vaziyette olduğu görülmüş, bazı makinelerin işlevini yerine getiremeyecek derecede yıpranmış ve hurdaya yakın durumda olduğu ve çürümeye başladığı tespit edilmiştir. Enerji olmadığı için makinelerin çalışması mümkün olmayıp ve işletme uzun süredir faaliyet dışı olduğundan makinelerin sağlam ve çalışır durumda olup olmadığının mevcut elverişsiz koşullar itibariyle net olarak tespiti yapılamamış olup, bazı makine parçalarının eksik olduğu, bazılarının ise atıl durumda olduğunun tespiti yapılmıştır.

S.NOMAKİNA ADIMARKASISERİ NOMODELADETBİRİM FİYATI (TL)TUTARI (TL)
1Çekme Makinası GC 12Nsc2903940-4119953180.000540.000
2Çekme Makinası GC 14Nsc29486
29487
21754
21756
31189
19965210.0001.050.000
3Çekme Makinası GC 14Nsc2904919981200.000200.000
4Çekme Makinası GC 15Nsc31202
29561
31232
20033280.000840.000
5Elyaf Koparma Makinası
TB 10
Nsc2947719961185.000185.000
6Elyaf Koparma MakinasıSeydel1831819921180.000180.000
7Finisör Makinası FM 30Nsc663120031200.000200.000
8Finisör Makinası FM 32Nsc664120031200.000200.000
9Finisör MakinasıNsc6525-0120001185.000185.000
10Finisör Makinası FM 32Nsc741690-0119931125.000125.000
11Rebraker Makinası GC 15Nsc23868
23862
28969
1985
1985
1996
1
1
1
125.000
125.000
160.000
125.000
125.000
160.000
12Ring MakinasıS. Cognatex04084-9010030/941990280.000160.000
13Ring MakinasıZinser3635
3893-89/11/8829
3894-89/11/8829
1989
1990
1990
1
1
1
110.000
120.000
120.000
110.000
120.000
120.000
14Ring Makinası (Water)CognatexMS 20464
MS 20516
MS 20515
MS 20459
MS 20462
MS 20463
MS 20465
MS 20514
2002
2003
2003
2002
2002
2002
2002
2003
8250.0002.000.000
15Klima SantraliMazzinici420.00080.000
16Klima SantraliTekstil Klima720.000140.000
17Ring MakinasıSavio19942100.000200.000
18Ring MakinasıCsm103244-445
103244-448
103244-447
103244-446
103244-450
103244-449
103281-765
10
11
10034/94
04083-90
———————
103281-764
103250-483
1994
———–
1996
9
——-
2
115.000
———-
100.000
1.035.000
————
200.000
19Ring MakinasıSuessen38549/0555
38549/0556
2083/0075
2803/0076
———————
2803/0077
2803/0078
8860/121
8860/122
1998
———–
1994
4
——-
4
100.000
———-
80.000
400.000
————
320.000
20Gezer TemizleyiciLuwaPneumablo12.0002.000
21Balya Presi18.0008.000
22Bobin SıkmaDETİN165.00065.000
23İplik Bobin BoyaCDBEUROP280.000160.000
24İplik Bobin BoyaCDBEUROP180.00080.000
25Bobin MakinasıMURATEC L 7.5
MURATEC R
7.5
MURATEC L
7.5
MURATEC R
7.5
MURATEC L
7.5
98SV316530-004
98SV316530-003
98SV316530-002
98SV316530-001
97SV320860-002
1998/7
1998/7
1998/7
1998/7
1997
1
1
1
1
1
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
26Bobin MakinasıSavio Espero19962225.000450.000
27Bobin MakinasıSavio Espero19972225.000450.000
28Bobin MakinasıSavio Espero19981250.000250.000
29Bobin MakinasıSavio Orion20034330.0001.320.000
30Boya KazanıKranz1987240.00080.000
31Boya KazanıTHIES2858
2895
Keıselko – 14016
1995
1989
1982
1
1
1
60.000
50.000
40.000
60.000
50.000
40.000
32Boya KazanıCOMEUREG21865 216302000280.000160.000
33Boya KazanıJasper220392000180.00080.000
34Boya KazanıTekst145.00045.000
35Köprülü KreynÇimsa5 Ton18.0008.000
36CaraskalYerli3 Ton11.5001.500
37CaraskalYerli1,5 Ton11.0001.000
38Kurutma Tek KabinSTALAMRkandızıcnata1994150.00050.000
39KurutmaOMR190.00090.000
40Sulu PresCOMEUREG162000
1999
1
1
130.000
80.000
130.000
80.000
41Bobin PresYerli115.00015.000
42SantrafüjDETTİNİBerta 24
Berta 24
1998
1992
1
1
88.000
75.000
88.000
75.000
43SantrafüjPOZZI125.00025.000
44SantrafüjOĞUZOMS – E 1475*8002003125.00025.000
45Streç Sarma MakinasıSotempackWP-F28.00016.000
46Yer Terazisi21.0002.000
47KompresörMannesmanatıl1HurdaHurda
48Su Pompa ve Sistemi115.00015.000
49Yangın Pompası17.0007.000
50Hava Tankı13.5003.500
51Elektrik Trafoları
-Ekipmanı
Tkm40.00040.000
52Elektrik Kompanzasyon
Pan
Tkm15.00015.000
53Buhar Kazanı ve Armatürleri340.000120.0000

TOPLAM : 13.907.000 Gayrimenkul Değeri+ Makine Ekipman Bedeli= Genel Toplam
25.985.250,00 TL + 13.907.000,00 TL = 39.892.250,00 TL
TAŞINMAZDA TESPİTİ YAPILAN AŞAĞIDAKİ MAKİNELERİN TALİMAT GEREĞİNCE İHALESİ YAPILMAYACAKTIR

S.NoMAKİNA ADIMARKASISERİ NOMODELADET
1Ring FPTOffice Gaudino—–19971
2Ring FP 99Office Gaudino—–20001
3Ring FP 99Office Gaudino—–19992
4Gezer TemizleyiciLuwaPneumablo2
5Gezer TemizleyiciMagiteks1
6Numune Boya KazanıFlanioxAtmatce 75-50
———————–
Atm/HT 12 Kg
1989
————-
1989
1
——————-
1

OSB Yönetmenliği ve Kuruluş Ana Sözleşmesi OSB Uygulama Yönetmeliğinin 97. Maddesinin c) bendinde yer alan ve 13.08.2005 tarih ve 25905 sayılı Resmi Gazetedeki Yönetmelik değişikliği ile, “katılımcılara, Vefa Hakkı Şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda, gayrimenkulün icra satışları dahil 3. kişilere devrinde OSBden uygunluk şartı aranacaktır, şerhi konulur. Bu şerhe rağmen tapu devrinin gerçekleşmesi durumunda, eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresi hükmü gereğince, 25.07.2007 tarih ve 17947 sayılı yevmiye nosu ile, taşınmaz üzerine bu şerh işlenmiştir. Aynca; 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı mükerrer Resmi gazetede ise, 4562 sayılı Kanunun 15. maddesinin üçüncü fıkrası, OSB’ ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Rakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir’ denilmektedir.
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 54. Maddesinde OSB’lerde kurulamayacak tesisler belirtilmiş olup ihale katılımcılarınca dikkate alınması gerekmektedir. 
OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 109. Maddesinin 5. Bendinde yer alan “Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. ” denildiğinden SATIŞ SIRASINDA bu şartların sağlanması gerektiği OSB tarafından bildirilmekle, OSB KANUNUNDAN KAYNAKLANAN İHALEYE KATILIMA İLİŞKİN UYGUNLUK ŞARTLARININ İHALE KATILIMCILARI TARAFINDAN İHALEDEN ÖNCE SAĞLANMASI, ŞARTLARI SAĞLAMADAN İHALEYE KATILAN ALICILARA TAŞINMAZIN TESCİLİNİN YAPILAMAMASI HALİNDE, TÜM SORUMLULUĞUN İHALE KATILIMCISINA AİT OLDUĞU HUSUSU İHTAROLUNUR.
OSB Yönetmeliği Gereği Taşınmazı Satın Alan İhale Alıcısı, OSB’nin Tüm Alacağından da sorumludur. Gaziantep OSB Müdürlüğünün 22/06/2021 tarihli yazısı ile taşınmazın su, elektrik, doğalgaz ve akaryakıt aboneliklerine dair4.170.896,43 TL borcunun olduğu bildirilmiş olup bu tutardan ihale alıcısı sorumludur. Tescil sırasında güncel borç miktarı hesaplattırılarakihale alıcısı tarafından ödenecektir.
Kıymeti39.892.250,00 TL
KDV Oranı3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4-l maddesi gereğince KDV’den istisnadır.
Kaydındaki ŞerhlerOsb uygulama yönetmeliğinin 97 maddesinin C bendine göre katılımcılara Vefa hakkı şerhi kaldırılarak, tapu verilmesi durumunda(GAYRİMENKULUN İCRA SATIŞLARI DAHİL ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVRİNDE OSB DEN UYGUNLUK ŞARTI ARANACAKTIR)Tarih 25/07/2007 yev:17947 Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan görülebilir.
1. Satış Günü28/09/2021 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü25/10/2021 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/324 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/07/2021(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/824913/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/gaziantep-organize-sanayi-bolgesinde-iplik-fabrikasi-icradan-satiliktir