TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

 TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla personel alınacaktır.

  1. SINAV ŞEKLİ

Sınavın yazılı aşaması için, kadro unvanları itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 veya 2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.
Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava alınacaktır.

  1. ARANAN ŞARTLAR

Sınava başvuruda bulunacak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları,
gerekmektedir.

  1. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, 05.07.2021 – 16.07.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesinin (diploma) bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden ikb.sinav@tbmm.gov.tr  mail adresine gönderecek olup belge ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  1. SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.
Sözlü sınav sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

  1. DİĞER HUSUSLAR

Adaylara tüm tebligat ve duyurular http://www.tbmm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında ilgili Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında işlem tesis edilecektir.
Yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik http://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

  1. ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN ŞARTLAR
STATÜSÜUNVANIHİZMET
SINIFI
GÖREV
İLİ
KADRO SAYISIATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER
KPSS YILI
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI
ÖĞRENİM DURUMU
657 s.DMK
4/A md.
(Kadrolu)
PsikologSHSAnkara3KPSS
2019/2020
P3
60
En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin psikoloji bölümünden mezun olmak.
657 s.DMK
4/A md.
(Kadrolu)
Anaokulu ÖğretmeniEÖHAnkara12KPSS 2020
P10
60
En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin okul öncesi öğretmenliği veya anaokulu öğretmenliği alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.
657 s.DMK
4/A md.
(Kadrolu)
Bakıcı AnneYHSAnkara20KPSS 2020
P94
60
Mesleki eğitim veren liselerin çocuk gelişimi ve eğitimi alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

İlanen duyurulur.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/816008/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/tbmm-baskanligi-personel-alim-ilani