Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), makine halısında dünyanın önde gelen üretim merkezleri arasında yer alan Gaziantep’in sektördeki ağırlığını koruması ve sektörün kentte kalıcı hale gelmesinin sağlaması amacıyla eğitime yönelik yatırımlarını hızlandırdı. Üniversite-sanayi işbirliğinin yanında, lise-sanayi işbirliği alanında da önemli projelere imza atan GAHİB, meslek edindirme kursları ile de sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman sorununun çözümüne katkı sunuyor. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep ekonomisinin lokomotifleri arasında yer alan halı sektöründe yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, “Halı, Gaziantep ve ülkemiz için önemli bir sektör. Yoğun istihdam kaynağı olan halı sektörü yıllık 3 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor. Gaziantep’in sektördeki yerini korumasının ancak eğitim altyapısının güçlendirilmesi ile mümkün olacağını düşündüğümüz için eğitim çalışmalarını çok önemsiyoruz” dedi. Kaplan, halı sektörünün her anlamda güçlendirilmesi ve sektörün geleceğine yönelik yapılan eğitim yatırımı ve çalışmaları hakkında şunları söyledi:

GAÜN İLE HALI TASARIM BÖLÜMÜ PROTOKÜLÜ 

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında Halı Tasarımı Anasanat Dalı açıldı. Üniversite-Sanayi İş Birliği çerçevesinde yapılacak altyapı geliştirme, burs, staj ve iş güvencesi konularına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla 21 Nisan 2021 tarihinde GAÜN ile protokol imzaladık. Bu protokol ile üniversite bünyesinde yürütülecek çeşitli çalışmalarla sektörün ihtiyacına yönelik tasarımcıların yetiştirilmesi, halıcılık sektörü kapsamında okutulacak derslerin müfredatının güncellenmesi, bu vesileyle üretimin, ihracatın ve istihdamın sürekliliğinin sağlanması da hedeflenmektedir.

HALI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

Halı Tasarım Bölümü açılmasının ardından Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) olarak sanayi ürünlerinde katma değeri artırmak amacı ile Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği içinde olmanın öneminin farkındayız. Sanayi çalışanlarının yetkinliklerinin artması ve işbirliklerinin sağlanması amacı ile sanayiye yönelik lisans üstü programların önemli kaynaklar olduğunu düşünmekteyiz. Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise açılması planlanan “Halı Teknolojisi ve Tasarımı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı” başvuru aşamasındadır. Halı sanayisi çalışanlarının üretim, teknoloji, tasarım, kalite vb. gibi alanlardaki problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar yürütmesine imkân sağlayacaktır. Ayrıca, açılacak programın Türkçe ve 2. Öğretim şeklinde planlanmasının sanayi insan kaynağının katılımını artıracağını düşünmekteyiz. 

LİSE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 

Lise-Sanayi İşbirliği Komisyonumuz, sektördeki personel ihtiyacını karşılamak, sektöre kalifiye eleman yetiştirerek üretim ve istihdam devamlılığını sağlamak ve sektörü daha da ileriye götürmek amacıyla Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2020 yılı içerisinde ortak çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak; Gaziantep’te yapılmakta olan “Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı birliğimiz tarafından Protokol imzalanarak okula, “GAHİB Halıcılık ve Dış ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” ismi verilmiştir. Okulun 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında açılması öngörülmekte olup, bu kapsamda halı sektörü ile ilgili bölümlerin müfredatının ve okul tefrişatının tamamlanması planlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında  GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki Dış Ticaret Öğrencilerine burs verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Gaziantep’te bulunan “Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”ne tam donanımlı bir “Bilgisayar Destekli Halı Tasarım Sınıfı” yaptırılarak Haziran 2020 tarihinde teslim edilmiştir.

  • GÜZEL SANATLAR LİSESİ İLE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI 

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak mesleki eğitime yönelik çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Bu kapsamda Birlik yönetim kurulundan oluşan bir heyet, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi’ne olası lise-sanayi iş birliği imkanlarının gözden geçirilmesi amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehmet Ali Dağdeviren, müdür yardımcıları ve ilgili branş öğretmenleri hazır bulunduğu ziyaret sırasında okulun teknik altyapısı ve öğrenci profili hakkında bilgi alındı. Birlik olarak özellikle ara elaman ve mavi yakalı işgücü yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile olası işbirlikleri için farklı çalışmalar yürütmekteyiz. Bu ziyaretimiz de bu amaçla gerçekleşti. Ziyaret sırasında yapılan görüşmelerde, okulda belirlenecek kabiliyetli öğrencilere burs verilmesi, bir adet tam donanımlı bilgisayarlı tasarım sınıfı yaptırılması ve okulda halı tasarımına destek verecek bir bölümün açılması ile ilgili projeler geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.
DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI 

2019 yılında Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğimiz ve sektör temsilcilerimiz ile sektördeki mevcut personellerin bilgi birikimlerinin artırılması ve sektöre yeni personel kazandırılması amacıyla Eğitim Komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyon çalışmaları sonucunda, yılda 2 defa Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı ve yılda bir defa Bilgisayar Destekli Halı Tasarım Kursu’nun düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu amaçla 16 Temmuz – 3 Eylül 2019 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve İŞKUR iş birliğiyle üniversite mezunu gençlere yönelik olarak kurs gerçekleştirilmiştir. 20 öğrenci 250 saat süren eğitimlerini tamamladıktan sonra özel sektör temsilcileri ile bir araya getirildi. Kursa katılanların yüzde 60’ı Gaziantep’te faaliyet gösteren halı firmalarında işe başladı. 2020 yılında ise Birliğimiz tarafından Covid-19 pandemisi sebebiyle 14 Eylül-30 Ekim 2020 tarihlerinde 150 saatlik Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Eğitimi online ortamda gerçekleştirilmiştir. 15 kursiyerimiz bu eğitimi tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

BİLGİSAYAR DESEKLİ HALI TASARIM EĞİTİMİ 

Eğitim Komisyonumuzun diğer bir faaliyeti olarak, sektörde uzman eğitmenler tarafından üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarına yönelik 19 Ağustos – 13 Eylül 2019 tarihleri arasında 133 saatlik bir eğitim verilmiştir. Eğitim kapsamında gerçekleştirilen fabrika ziyaretleri, firma tasarımcıları ile gerçekleştirilen çalıştaylar sayesinde kursiyerler, sektör hakkında detaylı bilgi sahibi olmuştur. Eğitim, tamamen makine halısı imal eden firmalarımızın pratik ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmıştır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler iş görüşmeleri yapmak için sektör temsilcileriyle bir araya getirilmiştir. Kursiyerlerin yüzde 50’si halı firmalarında işe başlamıştır. Bu eğitim, 2020 yılında pandemiden dolayı gerçekleştirilememiştir.  Pandemiden sonra yeniden düzenlenmesi planlanmaktadır.

MÜFREDAT GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI 

Halı sektörüne yönelik eğitim veren okulların müfredatlarının güncellenmesi büyük önem taşıyor. Bu amaçla 9 Mart 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığını ziyaret ederek Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ve Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Sayın Salih Canbal ile  bir araya geldik. Verimli ve faydalı bir görüşme oldu.  

HALI DESİNATÖRLÜK KURSU 

2019 yılında Halı desen tasarımı ve uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesini yükseltmek ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla meslek lisesi son sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen desinatörlük kursu toplamda 9 ay sürmüştür. Kursiyerlere eğitimleri süresince iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgiler uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak verilmiştir. Ayrıca; sektöre yeni tasarımcılar kazandırabilmek amacıyla, bir sosyal sorumluluk projesi olarak işitme engellilerden oluşan bir gruba yönelik yine 9 ay boyunca uzman eğitmenler tarafından halı desinatörlük kursu verilmiştir.