Proje İmam Hatip okulları Akademik Danışma Kurul toplantısı, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin, Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Habip Özkan, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Ünverdi, İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Algül, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç.Dr. Mehmet Murat, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Kalman, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Murat Kılıç, Mühendislik Fakültesi Araş. Gör. Fatih Yıldızhan, Bilgi İşlem Uzmanı Mehmet Sönercan ve Proje İmam Hatip Okulları Müdür, Müdür Yardımcıları, öğretmen ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya koyduğu Vizyon Belgesi kapsamında öğrencilerimizin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulları, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Proje Okullarının akademik ve mesleki alanlardaki gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla Akademik Danışma Kurulu oluşturuldu. Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ve Boyacı Mahmut Ziylan Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu tarafından tertiplenen “Akademik Danışma Kurulu” toplantısı Boyacı Mahmut Ziylan Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu’nun proje paydaşı olan Hoşgör Fatih Kuran Kursu toplantı salonunda gerçekleştirildi. “Akademik Danışma Kurulu” toplantısı, Boyacı Mahmut Ziylan Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hafız Mücahit Karabağ tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okul Müdürleri Ali Kocabaş, İbrahim Halil Günsever ve Murat Öztürk kurulun genel amacı hakkında konuşma yaptılar. Hoşgör Fatih Kuran Kursu Müdürü Yusuf Kiraz, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi hakkında bilgi verdi. Moderatörlüğü Mehmet Sönercan’ın yaptığı kurul toplantısı iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. Her oturumda akademisyenlere özel program ve proje uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerinin misyon, vizyon ve hedeflerine uygun olarak iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim-öğretimin kalitesini ve öğrenci başarısını artırmak için yapılması gerekenler soruldu. İlk oturumda söz alan Prof. Dr. Habip Özkan, konuşmasında “Covid 19 süreci ile sekteye uğrayan eğitim sisteminin pandemi sonrasında tamamen yeni bir anlayış ile şekillendirilmesi gerekir. Yönetici ve öğretmenlere mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişmelerine katkıda bulunabilecek faaliyetler yapılmalıdır.” dedi. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin, “Okullarda eğitimde kaliteyi yükseltmenin en önemli aşamalarından birinin öğrencinin kayıt olduğu günden mezun oluncaya kadar öğrencinin çalışmalarının, sınav sonuçlarının, yeteneklerinin planlı olarak takip edildiği bir mekanizma kurulması gerekir.” dedi. Daha sonra söz alan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Mustafa Ünverdi, okul aile birliğinin nasıl oluşturulması gerektiğini aşama aşama açıkladı. Öğrenci kulüplerinin aktifleştirilmesi, öğrenci danışmanlık sistemi, akademik başarının arttırılmasına yönelik okul aile birliklerinin hangi faaliyetleri yapması gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Adnan ALGÜL’ün öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde verdiği öneriler ile birinci oturum son buldu. İkinci oturumda söz alan Doç. Dr. Mehmet Murat, bireyselleştirilmiş eğitimin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilmesi gerekir. Okul kayıtlarında öğrenci velilerinden öğrencilerinin ilgi alanlarının belirtmeleri istenilerek onların yeteneklerine göre çalışmalar yapılması sağlanabilir. Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Kalman, “Okullarda öğrencilerin akademik, bilimsel, mesleki, zihinsel, bedensel, ruhsal gelişimlerini destekleyici, ilgi-yetenekleri doğrultusunda yönlendirici, sağlık ve güvenlik açısından zenginleştirilmiş, özgün tasarlanmış aktif öğrenme ortamları oluşturulmalıdır.” dedi. Öğr. Gör. Murat Kılıç ise öğrencilere dil eğitiminin konuşma odaklı verilmesinin önemli olduğunu, bunun için sanal programların yanında öğrencilerin yurt dışı dil kursuna gönderilebileceğini veya okul içindeki dil bilen öğrencilerle yabancı dil konuşma grupları kurulmasının faydalı olacağını söyledi. Ayrıca yabancı dil dersleri öğretmenlerinin mutlaka öğrencilerle her zaman o dil ile konuşma yapması gerektiğini ifade etti. Arş. Gör. Fatih Yıldızhan ise ulusal ve uluslararası projelere katılmasının bir öğrenci için çok önemli olduğunu, projelerin öğrencinin kişisel ve akademik başarısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Akademik kurul toplantısının periyodik olarak yapılmasının yanında, tematik toplantılar yapılması kararı ile neticelenen toplantı,  yemek ikramı ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.