Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) bünyesinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Kurulan fakültede; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Bakım-Onarım, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj bölümlerinin açılarak öğrenci alınması hedefleniyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) olarak yatay olarak da daha çevik bir şekilde büyümeyi hedeflediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Dereli, “HKÜ olarak, eğitim-öğretim, araştırma, sosyal sorumluluk başta olmak üzere, tüm süreç ve programlarımızı devletimizin bilim, sanayi, teknoloji, kültür ve sanat politika ve stratejilerine uygun bir şekilde tasarlıyoruz ve devletimizin bu süreçlerdeki stratejik hedeflerine destek olmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda; hem mühendislik ve teknoloji alanında da önemli bir merkez olmak hem de ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine destek vererek, kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak üzere Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ni üniversitemize kazandırmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ İÇİN NİTELİKLİ UZMANLAR YETİŞTİRİLECEK

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin; peyderpey açılması hedeflenen, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Bakım-Onarım, Havacılık Yönetimi, Pilotaj ve benzeri gibi bölümleri ile, küresel ekonominin lokomotifi, dinamik, rekabetin yoğun olduğu ve sıkça değişmelerin yaşandığı, pahalı ve kapsamlı yatırımların yapılmasının gerektiği havacılık ve uzay endüstrilerinde, ülkemizdeki havacılık ve uzay bilimleri ve ilgili bütün endüstrilerin Ar-Ge, prototip geliştirme, seri üretim, bakım-onarım, servis, yönetim vb. konulardaki beklentilerini karşılayabilecek mühendislerin, bilim adamı ve araştırmacıların, teknisyenlerin, bakım ve servis elemanlarının ve havacılık sektörü yöneticilerinin yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “Üniversitemizde; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz ile işbirliği yaparak sinerji oluşturabilecek Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri ile İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojisi ve Operatörlüğü ön lisans programlarımız da mevcuttur. Üniversitemizde mevcut bulunan Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) ile Kalyon GARAJ Prototipleme Merkezi; atölyeleri, makine ve ekipmanı, 3D yazıcıları ile 2020 yılında TEKNOFEST Gaziantep’e katılan tüm takımlara kapılarını açmış ve özellikle İnsansız Hava Araçları yarışmalarının sorunsuz şekilde tamamlanmasında önemli roller üstlenmiştir. HKÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin kurulması ve faaliyete başlaması, TEKNOFEST 2020’nin Gaziantep’te düzenlenmesinden sonra oluşan motivasyon ve potansiyelin değerlendirilmesi ve katma değere dönüştürülmesini sağlayacak önemli bir gelişme olmuştur” dedi.

HEDEFİMİZ YENİ NURİ DEMİRAĞ’LAR, VECİHİ HÜRKUŞ’LAR VE SELÇUK BAYRAKTAR’LAR YETİŞTİREBİLMEK

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne sahip olan bölgedeki ilk vakıf üniversitesi olarak, havacılık ve uzay bilimleri alanında anayurt güvenliği zemininde sektör odaklı, sektörle iç içe ve etkileşimli/bütüncül bir eğitim-öğretim ve araştırma modeli oluşturulmasının ve geliştirilmesinin planlandığının altını çizen Prof. Dr. Dereli; “HKÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi sağlayacağı istihdam fırsatları ile dikkat çekecek ve fark oluşturacak. Bununla birlikte, yakın çevremizdeki üniversitelerin ilgili fakülteleri ile rekabet odaklı değil, işbirliği odaklı ve kaynakların etkin kullanımına odaklanan verimli bir ‘havacılık ve uzay bilimleri eğitim-öğretim ve araştırma ekosisteminin’ oluşturulmasına çalışacağız. HKÜ, bu ekosistemin gelişmesi ve bu ekosistemde yeni Nuri Demirağ’lar, Vecihi Hürkuş’lar ve Selçuk Bayraktar’lar yetiştirilebilmesi için her türlü imkânını seferber edecektir. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin başta Üniversiteniz olmak üzere Gaziantep’imize, tüm bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.