T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ
2020/8882 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İl, Oğuzeli İlçe, 1128 Ada, 4 Parsel, KURTULUŞ Mahalle/Köy, Kabirlikbaşı Mevkii, Taşınmazın üzerinde bahçe içerisinde tek katlı mesken olarak kullanılan yapı, tek katlı birketten yapılmış depo olarak kullanılan yapı ve taşınmazı çevreleyen çevre duvarı olduğu tespit edilmiştir. Okul ve sasyal tesis alanlarına yakın mesafede bulunan taşınmazın yer aldığı bölge konut fonksiyonu gelişmekte olan bir bölgedir. Bölgeye ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. Taşınmaz içerisinde bulunan yapının 140,00m2 olan tek katlı kargir olarak yapılmış meskenden oluşmaktadır. Meskenin içi-dışı sıvalı boyalı, tabanları yapılı, pencereleri pvc, kapıları ahşaptır. Yapı yaklaşık 15-20 yıllıktır. Taşınmaz üzerinde inşaat alanı yaklaşık 30m2 olan briketten yığma olarak yapılmış yapı olup, depo olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın çevresinde yaklaşık 55 metre uzunluğunda, ortalam 2,20 metre yüksekliğinden sıvasız boyasız duvar bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaza bilirkişilerce içerisindeki yapılarla birlikte 329.500,00TL değer tespit edilmiş olup söz konusu taşınmaz bu bedel üzerinden ihaleye çıkarılmıştır.
Adresi: Kurtuluş Mah Umut Sok No:7Oğuzeli / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 342,69 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı 1/1000 imar planı içerisinde, konut yapı adası içinde bulunmaktadır.
Kıymeti: 329.500,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü: 25/01/2022 günü 11:15 – 11:20 arası
2. Satış Günü: 22/02/2022 günü 11:15 – 11:20 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP
———————————————————————————————————————————————————
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/8882 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/11/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/881843/emlak/arsa/gaziantep-oguzelinde-342-m²-arsa-alanli-tek-katli-kargir-yapi-icradan-satiliktir