T.C.
KİLİSİCRA DAİRESİ
2020/103 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriKilis İl, Merkez İlçe, 0 Ada, 1995 Parsel, ACAR Mahalle/Köy, ziyaret Mevkii, taşınmaz bol taşlı tarla olduğu toprak sürümünün yapılmadığı ve bir miktar otlu olduğunu etrafından çalıların olduğunu tarımsal faaliyetin olmadığını kuru arazi olduğunu parselin kuzey güney doğu ve batısının da arazi özelliklerinin söz konusu parsel ile aynı olduğu killi tınlı toprak yapısı bol taşlı makineli tarıma elverişli arazi kullanım kabileyi kuru şartlarda tarla sel ve su taşkını sorunu yok arazisini  2. sınıf tarım arazisi erozyon sorunu kesmen var topografya %15-18 eğimli taşlık soru var tapu kayıtlarında tarla verim durumu orta verimli kadastrol yolu var ulaşım zor acar köyüne 800 metre kilis organize sanayi bölgesine 4000 m gaziantep kilis yonluna yaklaşık 4050 m kilis valiliğine yaklaşık 7500 m kisil 7 aralık üniversitesine yaklaşık 7600 m kilis sebze haline yaklaşık kuş uçuşu 6800 metredir.

AdresiAcar Köyü Ziyaret Mevkii – 1995 Parsel Tarla Nitelikli Taşınmaz Kilis Merkez / KİLİS
Yüzölçümü5.360,00 m2
Arsa Payı1/1
İmar DurumuVar , İnşaat tarzı imarsız
Kıymeti42.880,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDiğer : 3083 sayılı yasanın 13. maddesine gereğince kısıtlıdır.-3083 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinin 2
1. Satış Günü16/12/2021 günü 14:00 – 14:10 arası
2. Satış Günü18/01/2022 günü 14:00 – 14:10 arası
Satış Yeri: KİLİS ADLİYESİ 1 KAT TOPLANTI VE MUZAYEDE SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriKilis İl, Merkez İlçe, 0 Ada, 227 Parsel, KUSKUNKIRAN Mahalle/Köy, Havaralık Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında Borçlu Nermin Yentur adına kayıtlı olup tamamı satılacaktır. Kuskunkıran köyüne 2 km, Kilis Merkezine 7 km, mesafede ve ulaşım durumunun kötü olup başka parsellerden sağlandığı bilinmektedir. Taşınmaz tarla vasfında tarımsal üretimde kullanılmamaktadır. Eğimi % 2-3 civarında, killi-tınlı-taşlı toprak yapısına sahip, makineli tarıma kısmen elverişli olup kültürel bakımlarının ve toprak işlemesinin yapılmadığı bilinmektedir.
AdresiKuskunkuran Köyü Havaralık Mevkii – 227 Parsel Tarla Nitelikli Taşınmaz Kilis Merkez / KİLİS
Yüzölçümü4.900,00 m2
Arsa Payı1/1
İmar DurumuYok
Kıymeti98.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDiğer : 2. derece askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.- 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasın
1. Satış Günü16/12/2021 günü 14:15 – 14:20 arası
2. Satış Günü18/01/2022 günü 14:15 – 14:20 arası
Satış Yeri: KİLİS ADLİYESİ 1 KAT TOPLANTI VE MUZAYEDE SALONU

3 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriKilis İl, Merkez İlçe, 0 Ada, 508 Parsel, TOPDAĞI Mahalle/Köy, Borlu Kuyu Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında Borçlu Nermin Yentur adına kayıtlı olup tamamı satılacaktır. Topdağı köyüne 2 km, Kilis Merkezine 10 km, mesafede ve ulaşım durumunun kötü olup başka parsellerden sağlandığı bilinmektedir. Taşınmaz tarla vasfında tarımsal üretimde kullanılmamaktadır. Eğimim % 8-10 civarında, killi-tınlı-taşlı toprak yapısına sahip, makineli tarıma kısmen elverişli olup kültürel bakımlarının ve toprak işlemesinin yapılmadığı bilinmektedir.
AdresiTopdağı Köyü Borlu Kuyu Mevkii – 508 Parsel Tarla Nitelikli Taşınmaz Kilis Merkez / KİLİS
Yüzölçümü2.000,00 m2
Arsa Payı1/1
İmar DurumuYok
Kıymeti12.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler: 2. derece askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.-3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasını
1. Satış Günü16/12/2021 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü18/01/2022 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri: KİLİS ADLİYESİ 1 KAT TOPLANTI VE MUZAYEDE SALONU

4 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriKilis İl, Merkez İlçe, 0 Ada, 587 Parsel, TOPDAĞI Mahalle/Köy, Borlu Kuyu Mevkii, taşınmaz bol taşlı tarla olduğu toprak sürümünün yapılmadığını ve bir miktar otlu olduğunu içerisinde çalıların olduğunu tarımsal faaliyetin olmadığını, kuru arazi olduğunu parselin güneyinde zeytin tarımı, batı kuzey ve doğusunda ise ariz özelliklerinin söz konusu parsel ile aynı olduğunu tespit edilmiştir. toprak yapısı killi tınlı bol taşlı makineli tarıma elverişli arazi kullanım kabiliyeti kuru şartlarda tarla sel ve su taşkını sorunu yok arazi sını 2. sını tarım arazisi erozyon sorunu kesmen var topografya %3-5 eğimli taşlık sorunu var tapu kayıtlarında tarla vasfı verim durumu orta verimli kadasral yolu yok ulaşım zor topdağı köyüne yaklaşık 1350 metre dir.
AdresiTopdağı Köyü Borlu Kuyu Mevkii – 587 Parsel Tarla Nitelikli Taşınmaz Kilis Merkez / KİLİS
Yüzölçümü16.363,00 m2
Arsa Payı1/1
İmar DurumuYok
Kıymeti98.178,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDiğer : 2. derece askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.- 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasın
1. Satış Günü16/12/2021 günü 14:40 – 14:45 arası
2. Satış Günü18/02/2022 günü 14:40 – 14:45 arası
Satış Yeri: KİLİS ADLİYESİ 1 KAT TOPLANTI VE MUZAYEDE SALONU

5 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriKilis İl, Merkez İlçe, 0 Ada, 312 Parsel, ÇUKUROBA Mahalle/Köy, Köyönü Mevkii, Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında Borçlu Nermin Yentur adına kayıtlı olup tamamı satılacaktır. Çukuroba köyüne 2 km, Kilis Merkezine 10 km, mesafede ve ulaşım durumunun kötü olup başka parsellerden sağlandığı bilinmektedir. Taşınmaz tarla vasfında tarımsal üretimde kullanılmamaktadır. Eğimi % 8-10 civarında, killi-tınlı-taşlı toprak yapısına sahip, makineli tarıma kısmen elverişli olup kültürel bakımlarının ve toprak işlemesinin yapılmadığı bilinmektedir.
AdresiÇukuroba Köyü Köyönü Mevkii – 312 Parsel Tarla Nitelikli Taşınmaz Kilis Merkez / KİLİS
Yüzölçümü5.850,00 m2
Arsa Payı1/1
İmar DurumuYok
Kıymeti46.800,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDiğer : 2. derece askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.- 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasın
1. Satış Günü16/12/2021 günü 14:55 – 15:00 arası
2. Satış Günü18/01/2022 günü 14:55 – 15:00 arası
Satış Yeri: KİLİS ADLİYESİ 1 KAT TOPLANTI VE MUZAYEDE SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/103 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/10/2021
(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/864565/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/kilis-merkezde-4-900-m²-tarla-icradan-satiliktir-coklu-satis-