T.C.
NİZİP
İCRA DAİRESİ
2021/318 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İli, Nizip İlçesi, 147 Ada, 1 Parsel, KIZILİN Mahalle, Kırmızı Kaya Mevkiinde kayıtlı 67.921,52 m² yüzölçümlü bağ ve fıstıklık arazisi vasfında taşınmaz. Taşınmaz Nizip ilçe merkezine 21 km olup, Kızılin Mah. uzaklığı 4 Km’dir. Taşınmaz üzerinde %10 kadar 3-20 yaşlarında Antep Fıstığı ağaçlarının dikili olduğu anlaşılmıştır. Parsel üzerinde genellikle kültür bitkisi olmayan meşe ve palamutlara rastlanılmıştır. Parsel halihazırda tümünün ekime ve dikime uygun olmadığı, gerekli çalışmalar neticesinde seki şeklinde tarıma elverişli bir hale gelebilecektir. Parsel üzerinde tek ve çok yıllık alıç ve meşe vs. yabancı otların olduğu, uzun yıllar tarımsal faaliyette bulunulmadığından erezyona maruz kaldığı, %30-35 kadar eğim olduğu ve ulaşımın kolay olmadığı görülmüştür. Parsel belediye sınırları içerisinde ancak imar sınırları dışında kalmaktadır. Tarım arazisi vasfındadır.
Arsa Payı: 1/1
İmar Durumu: Yok
Kıymeti: 339.607,60 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 13/10/2021 günü 11:20 – 11:30 arası
2. Satış Günü: 10/11/2021 günü 11:20 – 11:30 arası
Satış Yeri: NİZİP BELEDİYESİ ESKİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU – Cumhuriyet Meydanı NİZİP / GAZİANTEP
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/318 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/08/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/834158/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/nizipte-67-921-52-m²-alanli-bag-ve-fistiklik-arazisi-icradan-satiliktir-coklu-satis-