T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ
2018/93741 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleri: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, Güvenevler Mahallesi Kancıkbağı Mevkii 2483 Ada, 9 Parselde 958,00 m2 olan, arsa üzerine 7 katlı betonarme inşa edilerek kurulan kat irtifakına göre 4.Kat, 10 Nolu Bağımsız bölüm olan 92/958 arsa paylı mesken dir. İmar planında ayrık nizam 3 katlı (A-3) müsadeli konut adasına geldiği ve emlak (KAKS)= 1,35 olduğu belirtilmiştir. Mesken şehir merkezine yaklaşık 4,7 km kuzeybatısında ve Gaziantep Adliyesinin 1,5 km batısında bulunur.Çevresi tamamen imarlı ve çoğunlukla konuttur.Bina 7 katı inşa edilmliştir. Binanın bodrum seviyesinde bağımsız bölümlere eklenti grajlar, zemin ve üstü seviyelerde mesken kullanım bulunur. Taşınmazın kapısı açılmadığından dışardan tespit yapılmıştır. Şehitkamil belediyesi arşivinde bulunan mimari projesi üzerinden iç ölçü özellikleri dikkate alınarak bedel tespiti kanaat edilmiştir. Mimari projeye göre mutfak, banyo, wc, ebeveyn duş, kiler ve 2 balkondan oluşur. Taşınmazın yaşı yaklaşık 8-9 yıl civarındadır. Taşınmazın ekinde 10 nolu garaj eklenti olarak tapu kaydında bulunur. Taşınmaz eklenti garaj dahil brüt 173 m2 dir.Kıymeti: 790.307,50 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Haciz ve ipotek şerhleri vardır.
1. Satış Günü: 05/10/2021 günü 11:25 – 11:30 arası
2. Satış Günü: 03/11/2021 günü 11:25 – 11:30 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası Şehitkamil/GAZİANTEP
Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/93741 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.09/07/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/828741/emlak/bina-apartman/sehitkamilde-173-m²-daire-icradan-satiliktir