T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2020/65161 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Çimenli Mahallesi 139 Ada, 15 Parsel sayılı tarla vasfında 10.986,68 m2 olan taşınmaz. Taşınmazın imar pafta incelendiğinde taşınmazın belediye sınırları içinde , imar planı dışında , arsa niteliği kazanmamış yerlerden olduğu ve belediye hizmetlerinden yararlanmayantarım arazisidir. Taşınmazı killi-tınlı -taşlı tekstürde, 2. sınıf tarım arazisidir. Organik madde oranı normal potasça iyi, fosforca fakir topraklardandır. Ulaşımı normal toprak sağlanan taşınmaz Şahinbey ilçe merkezine 40 km çimenli mahalle merkezine 2 km mesafededir. Tarlanın üzerinde arpa ekili olduğu görülmüş, toprak yapısı incelendiğinde tarla tarımı için elverişli olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın üzerinde ve çevresinde herhangi bir su kaynağı görülmemiş olup kuru vasıflıolduğu tespit edilmiştir. Eğimi % 1-2 civarında , killi-tınlıtoprak yapısına sahip hafif taşlı yapıda makineli tarıma elverişlidir.
Kıymeti 274.667,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler İpotek şerhi
1. Satış Günü 21/10/2021 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü 23/11/2021 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADALET SARAYI EK HİZMET BİNASIMEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/65161 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/07/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/832191/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-sahinbeyde-10-986-m²-tarla-icradan-satiliktir