T.C.MALATYAİCRA DAİRESİ

2018/44102 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 253 Ada, 4 Parsel, kızılcakaya Mevkii, Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 253 Ada, 4 Parsel, kızılcakaya Mevkii, Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutlan içerisindedir. Ulaşımı Şu Şekildedir; Malatya il Merkezinden Milli Egemenlik Caddesine çıkılıp doğu yönünde 1200 m takiben saga ismetpaşa Caddesine dönülüp 2500 m takiben devamında Yeşilyurt Caddesine dönülüp yaklaşık 3500 m gidildikten sonra Eski İlçe Meydanından sağa Hiroğlu Mahallesi yoluna dönülüp Asfalt yol üzerinden yaklaşık 1000 m sonra solda konumlu konu parsele ulaşılmış olur. Taşınmaz, Elazığ – Gaziantep Karayolu’na 2,0 km, Yeşilyurt İlçe merkezine 4 km, Malatya il merkezine yaklaşık 9 km uzaklıktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede genel olarak Villalar, Bahçe içi müstakil yapılar ve tarım alanları bulunmaktadır. Parsellerde güncel durumda meyve ağaçları dikili olup bölgede meşhur olan kiraz ağaçlanı dikkat çekmektedir. Taşınmazın çevresinde yer alan parseller eğimli ve sekili bir arazi yapısındadırlar. Arazi yapısı, iklim ve sulama olanaklanı göz önünde bulundurulduğunda, Parsellerin meyve yetiştirmeye elverişli olduğu anlaşılmaktadır Çevredeki yapılaşma % 15 – 20 düzeylerindedir. Yerinde yapılan incelemeler, belediye ve kadastroda görülen parsel yeri kayıtlarına göre, söz konusu parsel 10 m imar yoluna güney cephe konumda olup mevcutta seki taş duvar örülerek ve tel kafes yapılarak düzenlenmiştir. Mevcutta içinde ruhsatsız olarak yapılmış 150 m² oturumlu alana sahip bodrum+zemin+normal kattan oluşan ev ve 80,00 m² açık havuz bulunmaktadır. Parsel mevcutta çevresindeki diğer parseller ile bir arada kullanılmakta, parsel eğimli arazide konumlu olup seki yapılmak suretiyle eğimler düzeltilmiştir. Parsel üzerinde ayrıca yaklaşık 300 adet çeşitli meyve ağaçları dikilidir, 9.882,00 m2 yüzölçümü, Hiroğlu Mah., Kızılcakaya Mevkii Tapunun 253 Ada, 4 Parsel Yeşilyurt/Malatya / MALATYA adresli

İmar Durumu : Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mah. Tapunun 253 ada 4 parsel 5 metre ön bahçeli, 3 metre arka bahçeli ayrık nizam 2 kat(A-2) 0.30/0.60 yoğunluklu yapılaşma hakkına sahiptir.

Kıymeti : 4.075.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir

1. Satış Günü : 19/10/2021 günü 09:30 – 09:35 arası

2. Satış Günü : 16/11/2021 günü 09:30 – 09:35 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu – Malatya İcra Müdürlüğü Zemin Kat Halfettin Mah. Koru Sok. No:8/A BATTALGAZİ / MALATYA

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 253 Ada, 38 Parsel, Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 253 Ada, 49 Parsel, Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutiarı içerisindedir. Ulaşımı Şu Şekildedir Malatya il Merkezinden Milli Egemenlik Caddesine çıkılıp doğu yönünde 1200 m takiben sağa ismetpaşa Caddesine dönülüp 2500 m takiben devamında Yeşilyurt Caddesine dönülüp yaklaşık 3500 m gidildikten sonra Eski İlçe Meydanından sağa Hiroğlu Mahallesi yoluna dönülüp Asfalt yol üzerinden yaklaşık 1000 m sonra solid konumlu konu parsele ulaşılmış olur. Taşınmaz, Elazığ – Gaziantep Karayolu’na 2,0 km, Yeşilyurt ilçe merkezi e 4 km, Malatya il merkezine yaklaşık 9 km uzaklıktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede genel olarak Villalar, Bahçe içi müstakil yapılar ve tarım alanları bulunmaktadır. Parsellerde güncel durumda meyve ağaçları dikili olup bölgede meşhur olan kiraz ağaçları dikkat çekmektedir Taşınmazın çevresinde yer alan parseller eğimli ve sekili bir arazi yapısındadırlar. Arazi yapısı, iklim ve sulama olanakları göz önünde bulundurulduğunda, Parsellerin meyve yetiştirmeye elverişli olduğu anlaşmaktad Çevredeki yapılaşma % 15 – 20 düzeylerindedir. Taşınmazın arazi yapısı eğimli bir yapı da olup üzerinde herhangi bir yapı olmayıp çeşitli cins ve yaşta ağaç bulunmaktadır., 1.123,38 m2 yüzölçümü, Hiroğlu Mah., Kızılcakaya Mevkli Tapunun 253 Ada, 49 Parse Yeşilyurt/Malatya / MALATYA adresli

İmar Durumu : Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mah. Tapunun 253 ada 38 parsel 5 metre ön bahçeli. 3 metre arka bahçell ayrık nizam 2 kat(A-2) 0.30/0.60 yoğunluklu yapılaşma hakkına sahiptir.

Kıymeti : 2.545.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 19/10/2021 günü 09:50 – 09:55 arası

2. Satış Günü : 16/11/2021 günü 09:50 – 09:55 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu – Malatya İcra Müdürlüğü Zemin Kat Halfettin Mah. Koru Sok. No:8/A BATTALGAZİ / MALATYA

———————————————————————————————————————–

3 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 253 Ada Hıroğlu Mah 39 Parsel, 7.378,20 M2 yüzölçümlü Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Ulaşımı Şu Şekildedir; Malatya İl Merkezinden Milli Egemenlik Caddesine çıkılıp doğu yönünde 1200 m takiben sağa İsmetpaşa Caddesine dönülüp 2500 m takiben devamında Yeşilyurt Caddesine dönülüp yaklaşık 3500 m gidildikten sonra Eski İlçe Meydanından sağa Hiroğlu Mahallesi yoluna dönülüp Asfalt yol üzerinden yaklaşık 1000 m sonra solda konumlu konu parsele ulaşılmış olur. Taşınmaz, Elazığ – Gaziantep Karayolu’na 2,0 km, Yeşilyurt İlçe merkezine 4 km, Malatya il merkezine yaklaşık 9 km uzaklıktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede genel olarak Villalar, Bahçe içi müstakil yapılar ve tarım alanları bulunmaktadır. Parsellerde güncel durumda meyve ağaçları dikili olup bölgede meşhur olan kiraz ağaçları dikkat çekmektedir. Taşınmazın çevresinde yer alan parseller eğimli ve sekili bir arazi yapısındadırlar. Arazi yapısı, iklim ve sulama olanakları göz önünde bulundurulduğunda, Parsellerin meyve yetiştirmeye elverişli olduğu anlaşılmaktadır. Çevredeki yapılaşma % 15 – 20 düzeylerindedir. Yerinde yapılan incelemeler , belediye ve kadastroda görülen parsel yeri kayıtlarına göre söz konusu parsel kuzeydoğu cephesinden kadastral yola yaklaşık 72 m cephelidir. Taşınmaz eğitim bir topoğrafik yapıda olup geometrik olarak çokgene bezemektedir. Değerleme gününde üzerinde çeşitli meyve ağaçları yürüme yolları ve bir kısım peyzajının yapıldığı görülmüştür. Parsel üzerinde ayıca yaklaşık 80 adet çeşitli meyve ağaçları dikilidir.

İmar Durumu : Malatya ili Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mah. Tapunun 253 ada 39 parsel 5 metre ön bahçeli. 3 metre arka bahçell ayrık nizam 2 kat(A-2) 0.30/0.60 yoğunluklu yapılaşma hakkına sahiptir.

Kıymeti : 1.520.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir

1. Satış Günü : 19/10/2021 günü 10:10 – 10:15 arası

2. Satış Günü : 16/11/2021 günü 10:10 – 10:15 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu – Malatya İcra Müdürlüğü Zemin Kat Halfettin Mah. Koru Sok. No:8/A BATTALGAZİ / MALATYA

———————————————————————————————————————–

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 253 Ada, 49 Parsel, Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 253 Ada, 49 Parsel, Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutiarı içerisindedir. Ulaşımı Şu Şekildedir Malatya il Merkezinden Milli Egemenlik Caddesine çıkılıp doğu yönünde 1200 m takiben sağa ismetpaşa Caddesine dönülüp 2500 m takiben devamında Yeşilyurt Caddesine dönülüp yaklaşık 3500 m gidildikten sonra Eski İlçe Meydanından sağa Hiroğlu Mahallesi yoluna dönülüp Asfalt yol üzerinden yaklaşık 1000 m sonra solid konumlu konu parsele ulaşılmış olur. Taşınmaz, Elazığ – Gaziantep Karayolu’na 2,0 km, Yeşilyurt ilçe merkezi e 4 km, Malatya il merkezine yaklaşık 9 km uzaklıktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede genel olarak Villalar, Bahçe içi müstakil yapılar ve tarım alanları bulunmaktadır. Parsellerde güncel durumda meyve ağaçları dikili olup bölgede meşhur olan kiraz ağaçları dikkat çekmektedir Taşınmazın çevresinde yer alan parseller eğimli ve sekili bir arazi yapısındadırlar. Arazi yapısı, iklim ve sulama olanakları göz önünde bulundurulduğunda, Parsellerin meyve yetiştirmeye elverişli olduğu anlaşmaktad Çevredeki yapılaşma % 15 – 20 düzeylerindedir. Taşınmazın arazi yapısı eğimli bir yapı da olup üzerinde herhangi bir yapı olmayıp çeşitli cins ve yaşta ağaç bulunmaktadır., 1.123,38 m2 yüzölçümü, Hiroğlu Mah., Kızılcakaya Mevkli Tapunun 253 Ada, 49 Parse Yeşilyurt/Malatya / MALATYA adresli

İmar Durumu : Malatya fli Yeşilyurt İlçesi Hiroğlu Mah. Tapunun 253 ada 49 parsel 5 metre on bahçel 3 metre arka bahçeli ayrık nizam 2 kat(A-2) 0.30/0.60 yoğunluklu yapılaşma hakkına sahiptir.

Kıymeti : 285.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 19/10/2021 günü 10:30 – 10:35 arası

2. Satış Günü : 16/11/2021 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu – Malatya İcra Müdürlüğü Zemin Kat Halfettin Mah. Koru Sok. No:8/A BATTALGAZİ / MALATYA

———————————————————————————————————————–

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 253 Ada, 53 Parsel, 1721,07 M2 yüzölçümlü taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Ulaşımı Su Şekildedir, alatya Merkezinden Milli Egemenlik Caddesine çıkılıp doğu yönünde 1200 m takiben sağa Ismetpaşa Caddesine dönülüp 2500 m takiben devamında Yeşilyurt Caddesine dönülüp yaklaşık 3500 m gidildikten sonra Eski İlçe Meydanından sağa Hiroğlu Mahallesi yoluna dönülüp Asfalt yol üzerinden yaklaşık 1000 m sonra solda konumlu konu parsele ulaşılmış olur. Taşınmaz, Elazığ – Gaziantep Karayolu’na 2,0 km, Yeşilyurt ilçe merkezine 4 km, Malatya il merkezine yaklaşık 9 km uzaklıktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede genel olarak Villalar, Bahçe içi müstakil yapılar ve tarım alanları bulunmaktadır. Parsellerde güncel durumda meyve ağaçları dikili olup bölgede meşhur olan kiraz ağaçları dikkat çekmektedir Taşınmazın çevresinde yer alan parseller eğimli ve sekili bir arazi yapısındadırlar. Arazi yapısı, iklim ve sulama olanakları göz önünde bulundurulduğunda, Parsellerin meyve yetiştirmeye elverişli olduğu anlaşılmaktadır. Çevredeki yapılaşma % 15 – 20 düzeylerindedir. Taşınmazın arazi yapısı eğimli bir yapı da olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta, çeşitli cins ve yaşta ağaç bulunmaktadır., Hıroğlu Mah., Kızılcakaya Mevkii Tapunun 253 Ada, 53 Parsel Yeşilyurt/Malatya / MALATYA adresli

İmar Durumu : Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mah. Tapunun 253 ada 53 parsel 5 metre ön bahçell, 3 metre arka bahçeli ayrık nizam 2 kat(A-2) 0.30/0.60 yoğunluklu yapılaşma hakkına sahiptir.

Kıymeti : 440.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir

1. Satış Günü : 19/10/2021 günü 10:50 – 10:55 arası

2. Satış Günü : 16/11/2021 günü 10:50 – 10:55 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu – Malatya İcra Müdürlüğü Zemin Kat Halfettin Mah. Koru Sok. No:8/A BATTALGAZİ / MALATYA

———————————————————————————————————————–

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 253 Ada, 22 Parsel, Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 253 Ada, 22 Parsel, Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Ulaşımı Şu Şekilde, Malatya il Merkezinden Milli Egemenlik Caddesine çıkılıp doğu yönünde 1200 m takiben sağa İsmetpaşa Caddesine dönülüp 2500 m takiben devamında Yeşilyurt Caddesine dönülüp yaklaşık 3500 m gidildikten sonra Eski liçe Meydanından sağa Hiroğlu Mahallesi yoluna dönülüp Asfalt yol üzerinden yaklaşık 1000 m sonra soida konumlu konu parsele ulaşılmış olur. Taşınmaz, Elazığ – Gaziantep Karayolu’na 2,0 km, Yeşilyurt İlçe merkezine 4 km, Malatya il merkezine yaklaşık 9 km uzaklıktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede genel olarak Villalar, Bahçe içi müstakil yapılar ve tarım alanları bulunmaktadır: Parsellerde güncel durumda meyve ağaçları dikili olup bölgede meşhur olan kiraz ağaçları dikkat çekme tedir. Taşınmazın çevresinde yer alan parseller eğimli ve sekili bir arazi yapısındadırlar. Arazi yapısı, iklim ve sulama olanakları göz önünde bulundurulduğunda, Parsellerin meyve yetiştirmeye elverişli olduğu anlaşılmaktadır. Çevredeki yapılaşma % 15 – 20 düzeylerindedir. Yerinde yapılan incelemeler, belediye ve kadastroda görülen parsel yeri kayıtlarına göre, söz konusu parsel 30 m imar yoluna güney cephe konumda olup mevcutta 2 seki taş duvar örülerek ve tel kafes yapılarak düzenlenmiştir. Mevcutta içinde kamelya bulunmaktadır. Parse! mevcutta çevresindeki diğer parseller ile bir arada kullanılmakta, parsel az eğimli arazide konumlu olup seki yapılmak suretiyle eğimler düzeltilmiş, yaklaşık 30 m yol cephesi, 16 m derinliği bulunmaktadır. Ulaşım asfalt ile sağlanmaktadır., 460,84 m2 yüzölçümü, Hıroğlu Mah., Kızılcakaya Mevkii Tapunun 253 Ada, 22 Parsel Yeşilyurt/Malatya / MALATYA adresli

İmar Durumu : Malatya ili, Hıroğlu mah. tapunun 253 ada, 22 parsel 5 metre ön bahçeli 3 metre arka bahçeli ayrık nizam 2kat (A-2)0.30/0.60 yoğunluklu yapılaşma hakkına sahiptir

Kıymeti : 155.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 19/10/2021 günü 11:10 – 11:15 arası

2. Satış Günü : 16/11/2021 günü 11:10 – 11:15 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu – Malatya İcra Müdürlüğü Zemin Kat Halfettin Mah. Koru Sok. No:8/A BATTALGAZİ / MALATYA

———————————————————————————————————————–

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Hıroğlu Mah 253 Ada, 37 Parsel sayılı taşınmaz; Malatya il Merkezinden Milli Egemenlik Caddesine çıkılıp doğu yönünde 1200 m takiben sağa İsmetpaşa Caddesine dönülüp 2500 m takiben devamında Yeşilyurt caddesine dönülüp yaklaşık 3500 m gidildikten sonra Eski İlçe Meydanından sağa Hiroğlu Mahallesi yoluna dönülüp Asfalt yol üzerinden yaklaşık 1000 m sonra solda konumlu konu parsele ulaşılmış olur. Taşınmaz, Elazığ – Gaziantep Karayolu’na 2,0 km, Yeşilyurt ilçe merkezine 4 km, Malatya il merkezine yaklaşık 9 km uzaklıktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede genel olarak Villalar, Bahçe içi müstakil yapılar ve tarım alanları bulunmaktadır. Parsellerde güncel durumda meyve ağaçları dikili olup bölgede meşhur olan kiraz ağaçları dikkat çekmektedir Taşınmazın çevresinde yer alan parseller eğimli ve sekili bir arazi yapısındadır. Arazi yapısı, iklim ve sulama olanakları göz önünde bulundurulduğunda, Parsellerin meyve yetiştirmeye elverişli olduğu anlaşılmaktadır. Çevredeki yapılaşma % 15 – 20 düzeylerindedir. Taşımazın arazi yapısı eğimli bir yapıda olup üzerinde her hangi bir yapı bulunmamakta, çeşitli cins ve yaşta ağaç bulunmaktadır. 4.439,19 m2 yüzölçümü, Hiroğlu Mah., Kızılcakaya Mevkii Tapunun 253 Ada, 37 Parsel Yeşilyurt/Malatya

Adresi : Hıroğlu Mah., Kızılcakaya Mevkii Tapunun 253 Ada, 37 Parsel Yeşilyurt/Malatya / MALATYA

Yüzölçümü : 4.439,19 m2

İmar Durumu : Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mah. Tapunun 253 ada 37 parsel 5 metre ön bahçeli, 3 metre arka bahçeli ayrık nizam 2 kat(A-2) 0.30/0.60 yoğunluklu yapılaşma hakkına sahiptir.

Kıymeti : 895.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 19/10/2021 günü 11:30 – 11:35 arası

2. Satış Günü : 16/11/2021 günü 11:30 – 11:35 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu – Malatya İcra Müdürlüğü Zemin Kat Halfettin Mah. Koru Sok. No:8/A BATTALGAZİ / MALATYA

———————————————————————————————————————–

8 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 253 Ada, 51 Parsel, Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 253 Ada, 51 Parsel, Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Ulaşımı Su Şekildedir Malatya il Merkezinden Milli Egemenlik Caddesine çıkılıp doğu yönünde 1200 m takiben sağa İsmetpaşa Caddesine dönülüp 2500 m takiben devamında Yeşilyurt Caddesine dönülüp yaklaşık 3500 m gidildikten sonra Eski İlçe Meydanından sağa Hiroğlu Mahallesi yoluna dönülüp Asfalt yol üzerinden yaklaşık 1000 m sonra salda konumlu konu parsele ulaşılmış olur. Taşınmaz, Elazığ – Gaziantep Karayolu’na 2,0 km, Yeşilyurt ilçe merkezine 4 km, Malatya Il merkezine yaklaşık 9 km uzaklıktadır Taşınmazın yer aldığı bölgede genel olarak Villalar, Bahçe içi müstakil yapılar ve tarım alanları bulunmaktadır Parsellerde güncel durumda meyve ağaçları dikili olup bölgede meşhur olan kiraz ağaçları dikkat çekmektedir Taşınmazın çevresinde yer alan parseller eğimli ve sekili bir arazi yapısındadırlar. Arazi yapısı, iklim ve sulama olanakları göz önünde bulundurulduğunda, Parsellerin meyve yetiştirmeye elverişli olduğu anlaşılmaktadır. Çevredeki yapılaşma % 15 20 düzeylerindedir. Taşınmazın arazi yapısı eğimli bir yapı da olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta, çeşitli cins ve yaşta ağaç bulunmaktadır., 924,51 m2 yüzölçümü, Hıroğlu Mah., Kızılcakaya Mevkii Tapunun 253 Ada, 51Parsel Yeşilyurt/Malatya / MALATYA adresli

İmar Durumu : Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mah. Tapunun 253 ada 51 parsel 5 metre ön bahçeli, 3 metre arka bahçeli ayrık nizam 2 kat(A-2) 0.30/0.60 yoğunluklu yapılaşma hakkına sahiptir.

Kıymeti : 235.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 19/10/2021 günü 11:50 – 11:55 arası

2. Satış Günü : 16/11/2021 günü 11:50 – 11:55 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu – Malatya İcra Müdürlüğü Zemin Kat Halfettin Mah. Koru Sok. No:8/A BATTALGAZİ / MALATYA

———————————————————————————————————————–

9 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 253 Ada, 52 Parsel, Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Hıroğlu Mah. Kızılcakaya mevkii 253 Ada, 52 Parsel sayılı taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Ulaşımı Şu Şekildedir, Malatya il Merkezinden Milli Egemenlik Caddesine çıkılıp doğu yönünde 1200 m takiben sağa Ismetpaşa Caddesine dönülüp 2500 m takiben devamında Yeşilyurt Caddesine dönülüp yaklaşık 3500 m gidildikten sonra Eski İlçe Meydanından sağa Hiroğlu Mahallesi yoluna dönülüp Asfalt yol üzerinden yaklaşık 1000 m sonra solda konumlu konu parsele ulaşılmış olur. Taşınmaz, Elazığ – Gaziantep Karayolu’na 2,0 km, Yeşilyurt liçe merkezine 4 km, Malatya il merkezine yaklaşık 9 km uzaklıktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede genel olarak Villalar, Bahçe içi müstakil yapılar ve tarım alanları bulunmaktadır Parsellerde güncel durumda meyve ağaçları dikili olup bölgede meşhur olan kiraz ağaçlanı dikkat çekmektedir. Taşınmazın çevresinde yer alan parseller eğimli ve sekili bir arazi yapısındadırlar. Arazi yapısı, iklim ve sulama olanakları göz önünde bulundurulduğunda, Parsellerin meyve yetiştirmeye elverişli olduğu anlaşılmaktadır. Çevredeki yapılaşma % 15 – 20 düzeylerindedir. Taşınmazın arazi yapısı eğimli bir yapı da olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta, çeşitli cins ve yaşta ağaç bulunmaktadır., 998,39 m2 yüzölçümü, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mah., Kızılcakaya Mevkii Tapunun 253 Ada, 52 Parsel Malatya Merkez / MALATYA adresli

Kıymeti : 255.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir

1. Satış Günü : 19/10/2021 günü 13:30 – 13:35 arası

2. Satış Günü : 16/11/2021 günü 13:30 – 13:35 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu – Malatya İcra Müdürlüğü Zemin Kat Halfettin Mah. Koru Sok. No:8/A BATTALGAZİ / MALATYA

———————————————————————————————————————–

10 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 253 Ada, 35 Parsel, Malatya İl, Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mah. Kızılcakaya mevkii 253 ada 35 parsel sayılı Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Ulaşımı Şu Şekildedir. Malatya Il Merkezinden Milli Egemenlik Caddesine çıkılıp doğu yönünde 1200 m takiben sağa ismetpaşa Caddesine dönülüp 2500 m takiben devamında Yeşilyurt Caddesine dönülüp yaklaşık 3500 m gidildikten sonra Eski İlçe Meydanından sağa Hiroğlu Mahallesi yoluna dönülüp Asfalt yol üzerinden yaklaşık 1000 m sonra solda konumlu konu parsele ulaşılmış olur. Taşınmaz, Elazığ – Gaziantep Karayolu’na 2,0 km, Yeşilyurt İlçe merkezine 4 km, Malatya il merkezine yaklaşık 9 km uzaklıktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede genel olarak Villalar, Bahçe içi müstakil yapılar ve tarım alanları bulunmaktadır Parsellerde güncel durumda meyve ağaçları dikili olup bölgede meşhur olan kiraz ağaçları dikkat çekmektedir Taşınmazın çevresinde yer alan parseller eğimli ve sekill bir arazi yapısındadırlar. Arazi yapısı, iklim ve sulama olanakları göz önünde bulundurulduğunda, Parsellerin meyve yetiştirmeye elverişli olduğu anlaşılmaktadır. Çevredeki yapılaşma % 15 – 20 düzeylerindedir. Yerinde yapılan incelemeler, belediye ve kadastroda görülen parsel yeri kayıtlarına göre, söz konusu parsel 10 m imar yoluna güney cephe konumda olup mevcutta 4 seki taş duvar örülerek ve tel kafes yapılarak düzenlenmiştir. Mevcutta içinde ruhsatsız olarak yapılmış 110 m2 alana sahip tamamı ahşap geçmeli ev bulunmakta 1 katlı ahşap ev 3 oda, salon, antre, hol, açık mutfak, banyo, lavabo, wc ve açık teras hacimlerinden oluşmaktadır. Dış kapı, iç kapılar, pencereler ahşap doğramalı, yerler laminant kaplı, ıslak mahallerin zemin ve duvarı seramik kaplıdır. Parsel mevcutta çevresindeki diğer parseller ile bir arada kullanılmakta, parsel çok eğimli arazide konumlu olup seki yapılmak suretiyle eğimler düzeltilmiş, yaklaşık 16 m yol cephesi, 56 m derinliği bulunmaktadır. Ulaşım asfalt ile sağlanmaktadır., 1.099,50 m2 yüzölçümü, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mah., Kızılcakaya Mevkii Tapunun 253 Ada, 35 Parsel Yeşilyurt/Malatya / MALATYA adresli

İmar Durumu : Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mah. Tapunun 253 ada 35 parsel 5 metre ön bahçeli, 3 metre arka bahçeli ayrık nizam 2 kat(A-2) 0.30/0.60 yoğunluklu yapılaşma hakkına sahiptir.

Kıymeti : 500.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 19/10/2021 günü 13:50 – 13:55 arası

2. Satış Günü : 16/11/2021 günü 13:50 – 13:55 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu – Malatya İcra Müdürlüğü Zemin Kat Halfettin Mah. Koru Sok. No:8/A BATTALGAZİ / MALATYA

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır

5-Fiziki açık arttırmada 500,00 TL altındaki peyler dikkate alınmayacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/44102 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/08/2021

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/834031/emlak/arsa/malatya-yesilyurt-hiroglu-mahallesinde-9882-m²-arsa-icradan-satiliktir-coklu-satis-