Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay ve Genel Başkan Yardımcıları, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Genel Başkan Rafi Ay ve Genel Başkan Yardımcıları Öz İplik İş Sendikası tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 7’nci kez gerçekleştirilen  “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Geleneksel Yemeği”nde basın mensupları ile bir araya geldi. 21 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen programa, Genel Başkan Rafi Ay’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Muzaffer Birdoğan, İbrahim Yıldız, Engin Doğan, Turgay Ulutürk, Basın Yayın Daire Başkanı Didem Demir, Konfederasyonu HAK-İŞ ve bağlı  sendikaların basın danışmanları ile basın personelleri de katıldı.

Genel Başkanımız Rafi AY, çok sayıda medya ve basın mensubunun katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:

“24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınızı Kutluyorum”

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yedinci kez bir aradayız. Davetimize bu yıl da katıldığınız için canı gönülden teşekkür ederiz. Bu toplantılarımızı bir dost ortamı, yoğun çalışma temposu içinde dostlarımızla sohbet imkânı bulduğumuz bir gün olarak görüyoruz. Sizlerle bir arada olmaktan mutluyuz.

“Toplumsal bir uzlaşıyla enflasyona karşı mücadele edilmesi en öncelikli taleplerimizden biridir”

Dünya ve ülkemiz bir kez daha tarihi bir dönemeçtedir. Önümüzde ağır ekonomik sorunlar var. Halkımızın alım gücü hızla azalmaktadır. Enflasyon belası bir kez daha yakamıza yapışmıştır. Enflasyon en fazla ücretli çalışanları, dar gelirleri etkiler. Bizler emeğimizle geçinen insanlarız. Bunun karşılığında da ücret alıyoruz. Ancak enflasyon nedeniyle ortaya çıkan hayat pahalılığı ekmeğimizi küçültmektedir. Emek kesimi olarak bu sürece sessiz kalamayız. Bir an önce toplumsal bir uzlaşıyla enflasyona karşı mücadele edilmesi en öncelikli taleplerimizden biridir. Bu mücadele verilirken, geçmişte örneklerini gördüğümüz şekilde, emekçilerin sırtına yüklenilmesini kabul etmeyeceğimizi öncelikle söylemek isterim. Evet, yüksek enflasyon herkesi ama en çok emekçileri olumsuz etkiliyor. Enflasyonun ve hayat pahalılığının önlenmesi elbette bize fayda sağlayacaktır. Yüksek enflasyon ortamında herkes sattığına zam yapıyor, yapamazsa küçülmeye gidiyor. Daha olmadı işten çıkarmalar oluyor. Böyle durumlarda, yüksek enflasyonda geliri artmayan, hep enflasyona ezilen hatta işsiz kalan kesim sabit gelirliler oluyor. Enflasyonla mücadele talebimizdir ancak işçiler, emekçiler olarak nedeni olmadığımız bir sorunun maliyetini de üstlenmeyiz. 

“Bizce tarihin bu dönemecinde, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması tarihi önemdedir”

Bugün yaşadığımız sorunların önemli bir kısmı, emek hareketinin baskılanmasından kaynaklanmaktadır. Sendikalı çalışma hayatının olmamasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarını aşmak için atılacak ilk adım örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Düşük ücretlerle sorunları çözmek, emekçinin hakkından keserek firmaları ayakta tutarak ekonomiyi sağlamlaştırmak mümkün değildir. Bunu açıkça gördük, görüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma, istikrarlı ekonomi, yeşil dönüşüm, sayısal dönüşüm, sanayi 4.0… Bütün bu kavramlar, yeniden şekillenen dünyada ülke olarak yapmamız gerekenlerin özetidir. Bu dönüşümün bir maliyeti olacaktır. Artık sermaye kesimi, işveren kesimi kârlılık değil, işi, işçiyi, ekonomiyi, ülkeyi korumanın gerekli olduğunu anlamalı, bu dönüşüm sürecinin yükünü üstlenmelidir. Tarihi önemdeki bu süreci yönetmek de örgütlü toplumdan geçer. En önemlisi de işçilerin örgütlenmesinden geçer. İşverenler, artık şunu görmelidir: Örgütlü toplumdan yana başka çareniz yok ! 

“Dünya’da en fazla çalışma saatine sahip ülkelerden biriyiz”

Sanayi devriminden bu yana en önemli dönüşüm dönemini yaşıyoruz. Ne elektrik dönüşümü ne de otomasyon dönüşümü, bu ölçüde geniş etkilere sahip değildi. Üretim süreçlerinden iş yönetimine, tedarik zinciri oluşumundan mal ve hizmetlerin niteliğine kadar her şey değişiyor. Dünyada en fazla çalışma saatine sahip ülkelerden biriyiz. İşçi sadakatinin en yüksek olduğu ülkelerden biriyiz. Namuslu, dürüst, çalışkan işçileriz. “Siparişler Türkiye’ye geliyor, Avrupa Türkiye’den vazgeçemiyor” diye demeç verenler, bu başarının ardında emekçilerin canla başla üretimini, yeteneğini görmüyor mu… Biz üzerimize düşeni layığıyla yerine getiriyoruz. 

“Yeni dönemin tek sloganı vardır: Kimseyi arkada bırakamazsınız!”

Bu süreci yönetmek için; işçi, işveren ve siyasetin-hükümetin ortak çalışması yani özetle yüz yıllık çözüm olan “sosyal diyalog” gereklidir. Bir kişiyi gözden çıkardığınızda siz de ayakta kalamazsınız. Örgütlenme bir Anayasal hak olduğuna göre, bu hakkın kullanılmasını engelleyenlere aynı ölçüde ağır cezalar verilmelidir. Teknik olarak ise bir işyerinde örgütlenme sağlandığında kayıtlardan yetki seviyesine gelindiği görüldüğü ve yetki verildiği anda toplu sözleşme süreci başlatılabilmelidir. İşveren itiraz ediyorsa yargı yoluna gidiyorsa gitsin ama toplu sözleşme süreci de başlasın! Bütün kayıtlar devletimizin elinde, bilgisayar ortamında bulunmaktadır. Bir işyerinde yetkinin olup olmadığını görmek için özel çalışmaya gerek yoktur. Bu konu neden bu kadar önemli diye aklınıza gelebilir. Mevcut durumda bir işyerinde örgütlenme başladığında, öncelikle işverenler Anayasa’yı ihlal ederek, ahlaki, etik ve yasal olarak sınırları zorlayan her türlü eyleme girişmektedir. Hatta işçileri işten çıkarabilmektedir. Yetki sonrasında da konuyu yargıya taşımakta, geçen bu süreçte işçi üzerinde baskı kurmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde işveren kültürü, hala emekçilerin bu işin asli unsurlarından olduğunu kavrayamamıştır. Emek olmadan sermayenin anlamı yoktur. Toplu pazarlık ve sosyal diyalog olmadan da sağlıklı bir işyeri, sağlıklı bir ekonomi olması mümkün değildir. 

“Önümüzdeki dönemde potansiyel olarak yine kalifiye işçi açığımız oluşacak”

İşkolumuzda  son dönemde yatırımlar yapıldı ve bu yatırımlar kademeli olarak devreye alınıyor. İşyerlerinde çalışacak kalifiye elemanlara ihtiyaç her geçen gün artacaktır. Lise düzeyindeki mesleki eğitim başta olmak üzere mesleki eğitimde bir yavaşlama söz konusu. Milli Eğitim Bakanı lise düzeyindeki eğitime yoğun yatırım başlattıklarını açıkladı. Ancak bunun dönüşü zaman alacaktır. Meslek Yüksek Okullarına da talep gerilemesi yaşanıyor. Bir diğer etken elbette gençlerin ağırlıklı olarak hizmet sektörüne yönelmesidir. Uzun süredir imalatta çalışmak isteği düşük düzeyde kalıyor.  Özetle, önümüzdeki dönemde yeniden yetenekli, üretken, eğitimli kısaca kalifiye eleman açığı ortaya çıkabilecektir. ÖZ İPLİK İŞ, işkolunun en fazla üyeye sahip sendikası olma aşamasına gelmiştir. Çok uzun olmayan bir süreçte bu hedefimize ulaşacağız. Diğer yandan bu bizim ana hedefimiz değildir. İşkolumuzda olabilecek en yüksek sayıya ulaşarak, işkolundaki herkesi toplu pazarlık sisteminden, toplu sözleşmeden yararlanabilecek bir düzene gelmek bizim nihai hedefimizdir. Bildiğiniz gibi bir işkolunda sosyal diyalogla toplu pazarlık sistemi oturursa, işyerlerinin tamamı toplu iş sözleşmesini kabul ederek uygulamaya koyabilir. Sendikalılık diyelim ki işkolunda yüzde 50 olsa da, toplu sözleşmeden yararlanma yüzde 80-90’a kadar çıkabilir. Öz İplik İş’in nihai hedefi işte böyle bir işkoludur. 

“EYT artık bir sorun değil, krizdir! Yıllarca alın terini akıtmış, refaha katkı vermiş işçinin emekliliğinde rahat bir nefes alması hakkıdır”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu konusunda adım atılmaya hazırlanıldığı Çalışma Bakanımız tarafından açıklandı. Yıl sonuna doğru bir düzenlemenin kamuoyuna açıklanacağı belirtildi. Bu artık bir sorun değil krizdir. Ülkemizde hala biraz marj var ama artık dünyada yaşam süresi uzaması durdu. Modern tarihte ilk kez muhtemelen salgının da etkisiyle önümüzdeki yıllarda doğumda beklenen yaşam süresinde kısalma olacak.  Ülkemizde de durum benzerdir. Yıllarca alın terini akıtmış, refaha katkı vermiş işçinin emekliliğinde rahat bir nefes alması hakkıdır. Bunu sağlamayacak her türlü düzenlemeyi reddedeceğimizi şimdiden söylemeliyim. 

“Karabük’te sendikamız üyesi darp edilmiştir”

Öz İplik İş’in Karabük’te örgütlü olduğumuz bir iş yerinde, rakip sendikanın sahaya sürdüğü bir kendini bilmez zorba, 17 Temmuz gecesi, üyelerimizden birini kandırarak, iyi niyetinden faydalanarak evinden çıkmasını sağlamış, hiçbir suçu, kusuru olmayan bu arkadaşımızı darp etmiş, tehdit etmiştir.  Olay elbette yargıya intikal etti ve bu zorbalığın hukuki olarak cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Ancak sendikal mücadeleyi sahada kaybedenler artık işi zorbalığa dökmeye başlamıştır. Emekçiler bu zorbaların gerçek yüzünü bir kez daha görmüştür.