Gaziantep Milletvekili ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Nejat Koçer “İhracatta güçlü performansımız devam ediyor. Üretim istihdam ve ihracat ile büyüyoruz.” Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yrd. Nejat Koçer yaptığı açıklamada, 2022 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları ve ekonomik hayata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çin’de ortaya çıkan pandemi nedeniyle alınan sert tedbirler neticesinde başta Avrupa olmak üzere bugün tüm dünya, rekor seviyelere ulaşan enflasyon ile karşı karşıya kalmıştır. Henüz bu sıkıntı aşılamamışken yine Avrupa’da ortaya çıkan savaşla birlikte küresel büyüme tahminleri birer birer aşağı doğru revize edilmektedir. Ancak pandemi sürecinde ortaya çıkan tedarik zincirlerindeki aksamalar pandeminin ortadan kalkmasıyla birlikte azalmaya başlamış alınan ekonomik tedbirlerin etkisiyle Türkiye, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3’lük büyüme performansıyla 2022 yılına da güçlü bir başlangıç yaparak büyümenin devam edeceğini göstermiştir. IMF’nin, dünya büyüme tahminini yüzde 3,6’ya, AB büyüme tahminini ise yüzde 3,9’dan yüzde 2,8’e revize ettiği bir dönemdeki bu başarı önemlidir. Büyüme rakamlarının toplumun her kesimine ve ekonomik göstergelere hızla yansıması dileğiyle hayırlı olmasını diliyorum. 

“İhracatın büyümeye katkısı yüzde 50”

Birinci çeyrekte tarım sektörü yüzde 0,9, sanayi sektörü yüzde 7,4 ve inşaat dahil hizmetler sektörü yüzde 9,8 oranında büyüme kaydetmiştir. Bu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 1,1 oranında artarken; özel tüketim harcamaları yüzde 19,4 ve kamu tüketimi harcamaları yüzde 0,9 oranlarında artmıştır. Net ihracatın payı ise 3,5 puan olmuştur. İhracatın büyümeye olan katkısının yüzde elli olması çok önemlidir.”

“Türkiye yıl sonu büyüme hedefini aşacak”

Türkiye ekonomisi tüm olumsuz gelişmeler karşısında alınan ekonomik tedbirler sayesinde dayanıklı bir görünüm sergilemiştir. Artan dış talebin katkısıyla iktisadi faaliyet güçlü seyrini korumuştur. Jeopolitik gelişmelerden kaynaklı ihracattaki bölgesel kayıplar ihracatçılarımızın  pazar çeşitlendirme kabiliyeti sayesinde telafi edilebilmiştir. İhracattaki güçlü seyir 2022 yılının ilk çeyreğinde devam etmiştir. İhracatın güçlü katkısıyla  yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme başarısı gösteren Türkiye, yüzde 5’ lik yıl sonu büyüme hedefini aşacaktır.

“Alınan ekonomik tedbirler başarıyı pozitif etkiliyor”

Salgının etkilerini azaltılmak amacıyla hazırlanan ve ilk defa 18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaştığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi salgının seyri ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları dikkate alınarak farklı tarihlerde ilave tedbir ve desteklerle güçlü bir biçimde uygulanmıştır. Vergisel yükümlülüklerin ertelenmesi, vergi oranlarında yapılan indirimler, esnaf ve sanatkarlara yapılan gelir kaybı ve kira destek ödemeleri, KGF kapsamında sunulan kredi destek paketleri, TOBB nefes kredileri, Eximbank destek paketleri gibi tedbirler ulaştığımız bugünkü başarıyı pozitif etkilemiştir.”

“Tüm zamanların ihracat rekoru”

2022 ilk çeyrekte elde edilen yüzde 7,3 büyüme başarısının ardından gerçekleşen 18,9 milyar dolarlık ihracat ve yüzde 15,2 artış performansı ile Mayıs’ta tüm zamanların aylık ihracat rekoru kırılmıştır. 2022 yılında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artarak 18 milyar 972 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, ithalatımız ise yüzde 43,8 artarak 29 milyar 652 milyon dolar olmuştur. Dış ticaret hacmi yüzde 31,1 artarak 48 milyar 624 milyon dolara ulaşmıştır.

“Türkiye’nin itibarı artacak”

Almanya 1 milyar 491 milyon dolar, ABD 1 milyar 272 milyon dolar, Irak 978 milyon dolar ile en fazla ihracat yapılan ülkeler olurken TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 158, TL ile ihracat yapan firma sayısı 5.720 olmuştur. 2022 yılı Mayıs ayında TL ile yapılan ihracat, bir önceki yılın ayni ayına göre %65,94 artış göstermiştir. TL ile ticaret hak ettiği yere gelecektir. Bu sayede TL’nin uluslararası ticarette yoğun olarak kullanımı  bir itibar artışı, dış ticaret açığının finansmanında da ülkemize çok ciddi avantajlar sağlayacaktır.