T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2019/84711 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Şehitkamil İlçe, Aktoprak Mahallesi 705 Ada, 13 Parsel, sayılı tapuda niteliği arsa vasfındaki taşınmazın imar durumu Şehitkamil Belediyesinde yapılan araştırmada uygulama imar planında Taks:0,35 Kaks: 1,80 yapı konut adasına denk gelmektedir. Taşınmazın çevresinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel üzerinde ekili dikili bir muhdesat yoktur. Belediye ve sosyal hizmetlerden yararlanmamaktadır. Ulaşım ise patika yoldan sağlanmakatdır. 400 mt doğusunda Gaziantep-Kahramanmaraş yolu 450 mt doğuisunda Gaziantep OSB, Aktoprakmerkezine 2,450 km mesafededir.
Yüzölçümü1.671,54 m2
Kıymeti919.347,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerHaciz ve ipotek şerhler vardır.
1. Satış Günü22/03/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü19/04/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Şehitkamil İlçe, Ögümsögüt Mahallesi 190 Ada, 10 Parsel, tapu kaydında niteliği 3 katlı dubleks konut ve arsası olarak yazıldığı görülmüştür. İmar durumu ise Şehitkamil belediyesinde yapılan araştırmada ayrık nizam 2 katlı konut yapı adasına geldiği taks: 0,20 kaks:0,45 olup,taşınmaz site içinde üç katlı dubleks konut ve arsası olarak tescillidir Zemin kat 325,93 m2alanlı birinci kat ise 125,78 m2 alanlıtoplamda 451,71 m2 alanlıdır. Şehir merkezine 10 km mesafededir. Ögümsögüt Mahallesine 1.400 mt mesafede İpek yoluna 3 km mesafededir. Taşınmazın eksik imalatlarının bulunması yerinde belirtil bir oranda yıpranması yapılan bazı imalatların çürümüş olmasından kaynaklı alıcısınınözel ve daha az olabilceği kanaatine varılmıştır. Merdivenbetonlarınınbazı böümlerininçürüyerekdöküldüğü mekanik tesisatbölümünde su alarak paslanmaya (korozyon) maruz kaldığı görülmüştür.
Yüzölçümü819,00 m2
Kıymeti1.952.716,50 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerHaciz ve ipoek şerhleri vardır.
1. Satış Günü22/03/2022 günü 11:20 – 11:25 arası
2. Satış Günü19/04/2022 günü 11:20 – 11:25 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİEK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/84711 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.30/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/915531/emlak/arsa/gaziantep-sehitkamilde-1-671-m²-konut-imarli-arsa-icradan-satiliktir-coklu-satis-