T.C.
İSLAHİYE
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, İslahiye İlçesi Çerçili Köyü mahallesi Köyüstü mevkii 105 Ada, 12 Parsel sınırları içerisinde bulunan taşınmaz 2.233,23 m2 tarla vasfındadır. İslahiye İlçesi Çerçili Mahallesi sınırları içerisinde bulunantaşınmaz düz arazi olup toprak yapısı killi – tınlı toprak derinliği az derinbitki besin maddelerince mevkii olarak zayıftır. Kuru tarım arazisi olup hali hazırda taşınmaz üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet yapılmadığı görülmüştür. Taşınmaz Belediye sınırları içerisinde imar planı dışında arsa niteliği kazanmamış yerlerden olup İslahiye İlçe Merkezine 3 km uzaklıktadır.
AdresiÇerçili Köyü Mah. İslahiye İslahiye / GAZİANTEP
Yüzölçümü2.233,23 m2
İmar DurumuYok
Kıymeti71.883,20 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü02/03/2022 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü05/04/2022 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri: İslahiye Satış Memurluğu Odası –

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/01/2022(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/915198/emlak/arsa/gaziantep-islahiyede-2-233-m2-tarla-icradan-satiliktir