T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2021/25179 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep ili şehitkamil ilçesi 3165 ada 2 parselB blok 9.Normal kat 17 nolu bağımsız bölüm Batıkent mahallesi Abdulkadir Aksu sokak üzerinde konumlu 56kapı numaralı yapının 9.normal katında konumlu 17 bağımsız bölüm ve 17 kapı numaralı meskendir. Taşınmazın çevresinde genel itibariyle ayrık nizamda ve düzenli olarak inşa edilmiş ortalama9-10katıl yapıların mevcut olduğu bölge içerisinde yer almaktadır. Ana gayrimenkul 3141,1 m² yüz ölçümüne sahip 3165 ada, 2 parsel üzerinde 3/B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas sistemde 2 blok olarak inşa edilmiştir. Değerlemeye konu taşınmazın konumlu olduğu B blok, bodrum+zemin+asma+9 normal katlı olarak projelendirmiş ve inşa edilmiştir. Bina girişi projesinde ve mahallinde zemin kat olduğu cepheden planlanmış ve uygulanmıştır. Ana taşınmazın dış cephesi sıva üzeri boyalıdır.B blok 2.bodrumkatında sığına;1.bodrum katında müşterek otopark, sığınak, kalorifer dairesi ve 11 adet garaj; zemin katında 17 adet dükkan ve 2 adet bina girişi; Asma katında 11 adet dükkana ait asma katları;1.normal katı dahil olmak üzerediğer tüm normal katlarında 2’şeradet mesken yer almakta olup, binada toplam 64 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Gayrimenkulün iç mekan özellikleri; Konu taşınmaz B blok;9.normal katında, bina girişinin sağ tarafında, kuzey , doğu ve batı cepheli 17 bağımsız bölüm numaralı meskedir. Taşınmaz yaklaşık 254 brüt, 191 net kullanım alanına sahip olup 4 oda, 1 salon , 1mutfak,1 antre,1 hol,2 banyo, wc, kiler ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Adresi: Batıkent Mah.Abdulkadir Aksu sokak no:56/17 Şehitkamil/Gaziantep İmar Durumu: Şehitkamil Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinden alınan güncel imar durumu ve imar durumbilgisine göre, taşınmazın bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli şehitkamil uygulama imar planına göre Ticaret nizam , Hmax: müsadeli, ön bahçemesafesi:10 m, yan bahçe mesafeleri toplamı :10m, arka bahçe mesafesi 5 m,Taks:-Kaks:2,3 yapılaşma koşulları ile konut+Ticaret alanında kalmaktadır.
Kıymeti851.583,47 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhlertapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü25/02/2022 günü 10:50 – 10:55 arası
2. Satış Günü25/03/2022 günü 10:50 – 10:55 arası
Satış Yeri: EK HİZMET BİNASI GAZİANTEP ADLİYESİMEZAT SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Batıkent mahallesi, 3164 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın alanı1.933.16 m² dir.Kurulmuş olan kat irtifakına göre 274/2400 arsa paylı zemin+asma+1.kattaki23 nolu bağımsız bölüm olan dükkandır.Satışa konu taşınmazın 167/274 hissesi borçluya aittir.Satışa konutaşınmazın adresi Batıkent mahallesi, 3164 ada 2 nolu parsel , Adnan İnanıcı caddesi üzerinde bulunan dış kapı no:9 , Özde Apartmanının zemin+asma+1 katında no:5/G’de bulunan dükkan olduğu , bitişik dükkan ile birleştirilerekberaber dersane olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.Satışa konudükkanın bulununduğu binanınyaklaşık olarak 130 m doğusundaşehrin en önemli ana arterlerinden olan Abdulkadir Aksu Bulvarı, Korupark ve Koruparkkonakları vardır.Satışa konus dükkanın bulunduğu binanın yaklaşık olarak 50 m kuzeyinde Adnan İnanıcı caddesi , kuş uçumu olarak 320 m kuzeybatısında Sabiha Rıfat Kaleoğlu Ortaokulu bulunmaktadır.Satışa konu taşınmazın yaklaşıkolarak 30 m güneyinde Anneler Parkı vardır.Satışa konu taşınmaz şehir merkezinekuş uçumuolarak 3.30 km uzaklıktadır.Bilirkişi tarafından yerinde yapılan incelemede;Satışa konu taşınmaz zemin kat+ama ve 1.kat’tan oluştuğu tespit edilmiştir.Zemin kat ve asma katı 1.kata bağlayanmerdivenbetonarme karkas olarak yapılmıştır.Dükkanınzemin katında kütüphane ve ders çalışma odaları, asma katında 2 adet bay bayan tuvalet ve lavabo, çay ocağı, 1.katında 2 adet derslik vardır.Dükkanın duvarları ince sıva üzeri subazlı boya yapılmıştır.Tabanları seramik kaplama yapılmıştır.Islak hacimlerintabanı seramik duvarları fayans kaplıdır.Dükkanın ön cephesi aliminyumdan doğramadan cemaken yapılmıştır.Elektrik ve suyu vardır.Dükkanın zemin+asma ve 1.kat olmak üzere brüt inşaat alanı 270.00 m² dir.Satışa konu taşınmazın yaklaşık olarak 15-16 yıllık olduğu tespit edilmiştir.Çevresi tamamen imarlı ve ruhsatlı yapılaşmış olup;lüks binaların olduğu, şehrin tercih edilen, bölgesindedir.Ulaşım problemi yoktur.Her türlü belediyehizmetlerinden yararlanmaktadır. İmar Durumu : Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina, 1/1000’likimar planında E=2,30, Ticaret +konut yapı adasınadenk gelmektedir.Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina ,betonarme karkas olup;2 bodrum kat +zemin kat+asma kat +dükkan 1.kat +1.2.3.4.5.6.7.8.normal kattan oluşmaktadır.
Kıymeti1.737.314,60 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü25/02/2022 günü 11:05 – 11:10 arası
2. Satış Günü25/03/2022 günü 11:05 – 11:10 arası
Satış Yeri: EK HİZMET BİNASI GAZİNATEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/25179 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/913384/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-4-1-daire-icradan-satiliktir-coklu-satis-