T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2021/2014 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Dero Küçükkaracaviran Mahallesi Köy Yanı Mevkii 133 ada 2 parselde kayıtlı 5.440,40 metrekare yüzölçümlü taşınmaz tarla niteliğindedir. Keşif tarihindetaşınmazın üzerinde ekili, dikili ve yapılı hiç bir şeyin olmadığı, taşınmazın işlendiği, sürüldüğü, 2.sınıf tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.Taşınmaz, Mücavir Alan ve Belediye Hududları içerisinde olup, imar uygulamasının yapılmadığı, arsa vasfını kazanmadığı, belediye hizmetlerinden yararlanmadığı dolayısıyla kuru tarım arazisi vasfındadır. Kırmızı topraklı, toprak profilinin ve derinliğinin iyi olduğu, % 2-3 eğimli, orta verimli, 2.sınıf kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu, taşınmazın tek parça halinde olduğu ve makineli tarıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Dero Küçükkaracaviran Mahallesirin 500-600 m güneyinde, köylere giden yola 400-500 m olup, Oğuzeli İlçe Merkezine yakınlığı, Gaziantep-Kilis Devlet karayoluna yakınlığından dolayı, işgücü temini ve üretilen her türlü ürünün pazara ulaştırılmasının kolay olmasından dolayı önem arzetmektedir.
TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ
Ada-ParselAlanı(m2) Fiyatı(TL/m2) TUTARI (TL)
133 / 25.440,40 20,00 108.808,00 TL
AdresiGaziantep İli Oğuzeli İlçesi Dero Küçükkaracaviran Mahallesi Köy Yanı Mevkii 133 Ada 2 Parselde Kayıtlı Tarla Oğuzeli / GAZİANTEP
İmar DurumuYok
Kıymeti108.808,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler1- 3083 Sayılı yasanın 6. Maddesine göre kısıtlıdır. Beyanı bulunmakta olup ilgili kurumca parsel sahibinin yeni parselasyon planlamasını kabul etmesi ve hissesinin normun altına düşmemesi ve bölünmemesi kaydıyla icra yolu ile satışına toplulaştırma açısından engel bulunmadığı, ancak yeni tapu kaydında toplulaştırma şerhinin devam ettirilmesi gerektiği bildirilmiştir.
2-İkinci Derece Askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır. Beyanı bulunmakta olup ilgili tapu dairesi tarafından beyanın cebri icra yoluna engel olmadığı, taşınmazın yabancılara satışının yasak olduğu bildirilmiştir.
Diğer şerhler Tapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir.
1. Satış Günü10/03/2022 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü07/04/2022 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Açık artırma ilanının tapuda adresi bulunan varsa ilgililere tebliğ edilmesine, adresi bulunmayan ilgililere İ.İ.K. 127.Madde hükümlerinin uygulanmasına, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının adresi bulunmayan, bulunamayan bu ilgililere tebligat (tebliğ) yerine geçmesine,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/2014 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2022(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/915235/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-oguzelinde-5-440-m2-tarim-arazisi-icradan-satiliktir-coklu-satis-