T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2021/90087 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep İli, Şahinbey İlçesi, K.Kızılhisar Mahallesi, 456 ada, 5 parselde kain E Blok,Zemin kat 8 nolu Bağımsız Bölüm meskenin tamamı satışa çıkarılmış olup BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ÖZETLE : 192003 no.lu sokağın batısında ve cephelidir.Onkoloji Bulvarından 2. parsel olup, Onkoloji hastanesinin doğusunda, Kilis karayoluna 1,4 km, Antepya yerleşkesine 1,05 km, Çevreyolu kavşağına 2,4 km mesafede bulunmaktadır. Bölgede site şeklinde ve apartman tipi çok katlı ayrık nizam düzenli yapılaşmalar bulunmaktadır. Yakın çevresinde elektrik, su, telefon vb. alt yapı hizmetleri mevcut olup ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz ve çevresi tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Tüm bunların ışığında taşınmazın imar parseli olup, arsa vasfı kazanmıştır.Taşınmazın İmar durumu özellikleri ile birlikte inşaat yapımına elverişli olması, ana yola cepheli olmaması, imar parselli arsa olması, belediye altyapı ve sosyal hizmetlerden faydalanması, çevresinin imar parseli olması olumlu unsurlar, şehir merkezine uzak olması olumsuz unsurlarıdır. Taşınmazın yukarıda belirtilen tüm olumlu ve olumsuz yönleri dikkate alınmıştır.Yapı Betonarme karkas olarak yapılmış, 170,00 m2 oturum alanlı oda salon- mutfak müştemilattan oluşmaktadır, Oda ve salon tabanları lamine parke. ıslak zeminler seramik ile kaplıdır. Duvarları ince sıva üzeri yağlı boyalı ile kaplıdır, Pencereleri PVC çift camlı, iç kapıları ahşap doğama olup boyalıdır. Binanın Elektrik, suyu ve asansörlü olup doğalgaz kalorifer ile ısıtılmaktadır, Yapı yaklaşık 5-10 yıllık olup yıpranması %32 dir.
AdresiBeştepe Mah 192003 Nolu Sok Yaşam Park Evleri No:41/E No:8Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü8.586,33 m2
Arsa Payı10/1000
İmar Durumu(A 2) takxtO,20 kaks:0,40 ayrık nizam konut yapı adasına gelmekte olup imar parselidir.
Kıymeti174.137,89 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu takyidatındaki gibidir.
1. Satış Günü23/03/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü20/04/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/90087 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.04/01/2022(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/913387/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-3-1-daire-icradan-satiliktir