GENEL KURUL İLANI
 GAZİANTEP BAKIRCILAR VE SAATÇİLER ESNAF ODASININ OLAĞAN GENEL KURULU, 5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU’NUN 42 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE;

 • 31/01/2022 TARİHİNDE PAZARTESİ GÜNÜ, SAAT: 12:00, 17:00’DE KARAGÖZ MAH. İLK TOPŞEHİDİ HAPPA SOK. NO:1 (GAZİANTEP BAKIRCILAR VE SAATÇİLER ESNAF ODASI TOPLANTI SALONU) ŞAHİNBEY/GAZİANTEP ADRESİNDE,
 • ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE İSE; 07/02/2022 TARİHİNDE PAZARTESİ GÜNÜ, SAAT: 12:00, 17:00’DE İNCİLİPINAR MAH. 4 NOLU CAD. (GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ) ÇETİN EMEÇ TOPLANTI SALONU ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP ADRESİNDE, AŞAĞIDAKİ GÜNDEMİ GÖRÜŞMEK ÜZERE TOPLANACAKTIR.

İLAN OLUNUR.

GAZİANTEP BAKIRCILAR VE SAATÇİLER
                                                                                                                                                                                                                                  ESNAF ODASI YÖNETİM KURULU 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Başkanlık divanının teşekkülü.
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
 4. Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
 5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
 6. Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
 7. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.
 8. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.
 9. Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.
 10. Odamız bünyesinde gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile dini ve milli bayramlarda, ahi bayramı ve ilimizde ve diğer illerde yapılacak seminer, gelenek ve teamül toplantılarına katılan oda başkanı, oda temsilcileri ve misafirlerin, personel, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin gerektiğinde sabah, öğle ve akşam yemekleri, genel kurullardaki ağırlamalarla ikramların, şehir içi ve şehir dışı konaklama ağırlama, baklava, fıstık v.b. ikramlarının düğün ve cenazelerde çiçek ağırlama ikramlarının gerektiğinde lokanta, kasap ve fırınlarda yapılması, sarflarının görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 11. Odamız hizmet ve makam araçlarının plakası yönetim kurulu kararı ile belirlenen şoförlü ve şoförsüz lüzum görüldüğü hallerde gece gündüz mesai dâhilinde ve mesai haricinde şehir içi ve şehirler arasında başkan, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri, genel sekreter ve personelin kullanması ve sarfları hususunun kabulü veya reddi,
 12. Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik, pratik kurs ve proje programlarının tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 13. Aylık ücretlerin, Huzur Haklarının, Yolluk ve Konaklama ücretlerinin tespit edilmesi,
 14. Gelir vergisi kanununun 86. maddesi gereği Odamızca ödenmesi gereken vergi farklarının (Odamıza düşen tutarın) başkan, başkan vekilleri, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine ödenmesi hususunun görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 15. Taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımına, takas edilmesine ilişkin görüşmeler ile alım satım ve takas konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 16. Esnafımızın Esnaf Sahresi yapılıp yapılamamasına, yapılacak ise kaç gün yapılmasına hususunun görüşülmesine, bu hususta Yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü veya reddi,
 17. Oda başkanı, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel sekreter ve odaya bağlı üyeler ile yapılacak toplantılar ve eğitim seminerleri toplantıların diğer illerde ve dış ülkelerde yapılması ve sarfları hususunun başkan ve genel sekreter yakınlarının sarflarının oda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin kendi aralarında toplamış oldukları ücret ve huzur haklarından kesilerek özel yardımlaşmadan ödenmesi hususunun görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 18. Dilek ve Temenniler,
 19. Yargı Gözetiminde Başkan, Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin gizli oyla seçimi,
 20. Kapanış

https://www.ilan.gov.tr/ilan/914514/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/olagan-genel-kurul-toplantisina-davet