GENEL KURUL İLANI5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KULUŞLARI KANUNUN 43 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE BELİRLENEN GÜNDEM İLE ODAMIZIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINI  15.02.2022  SALI GÜNÜ SAAT 13 :00’DE SANAYİ MAHALLESİ 60378 NOLU CADDE ET HALİ ET BORSASI GAZİANTEP KASAPLAR VE CELEPCİLER ESNAF ODASI TOPLANTI SALONUNDA ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP YAPILACAKTIR,
MEZKUR TOPLANTIDA KANUNİ EKSERİYET TEMİN EDİLEMEDİĞİ TAKDİRDE TEHİR TOPLANTISI 22.02.2022  SALI GÜNÜ SAAT 13 :00’DE MÜCAHİTLER MAHALLESİ 56 NOLU SOKAK NO:4 HÜNKAR DÜĞÜN SALONUNDA ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP AYNI GÜNDEMLE YENİDEN YAPILACAKTIR, GENEL KURUL TOPLANTIMIZA ÜYELERİMİZİN TEŞRİFLERİ RİCA OLUNUR.                                                        İLANEN DUYRULUR

GAZİANTEP KASAPLAR VE CELEPCİLER ESNAF ODASI YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Başkanlık divanının teşekkülü.
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.
 4. Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
 5. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
 6. Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
 7. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.
 8. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.
 9. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.
 10. Odamız bünyesinde gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile dini ve milli bayramlarda, ahi bayramı ve ilimizde ve diğer illerde yapılacak seminer, gelenek ve teamül toplantılarına katılan oda başkanı, oda temsilcileri ve misafirlerin, personel, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin gerektiğinde sabah, öğle ve akşam yemekleri, genel kurullardaki ağırlamalarla ikramların, şehir içi ve şehir dışı konaklama ağırlama, baklava, fıstık v.b. ikramlarının düğün ve cenazelerde çiçek ağırlama ikramlarının gerektiğinde lokanta, kasap ve fırınlarda yapılması, sarflarının görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 11. Odamız hizmet ve makam araçlarının plakası yönetim kurulu kararı ile belirlenen şoförlü ve şoförsüz lüzum görüldüğü hallerde gece gündüz mesai dâhilinde ve mesai haricinde şehir içi ve şehirler arasında başkan, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri, genel sekreter ve personelin kullanması ve sarfları hususunun kabulü veya reddi,
 12. Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik, pratik kurs ve proje programlarının tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 13. Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi,
 14. Gelir vergisi kanununun 86. maddesi gereği Odamızca ödenmesi gereken vergi farklarının (Odamıza düşen tutarın) başkan, başkan vekilleri, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine ödenmesi hususunun görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 15. Esnafımızın Esnaf Sahresi yapılıp yapılmamasına, yapılacak ise kaç gün yapılmasına, huşunun görüşülmesine,
 16. Taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımına, takas edilmesine ilişkin görüşmeler ile alım satım ve takas konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 17. Oda başkanı, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel sekreter ve odaya bağlı üyeler ile yapılacak toplantılar ve eğitim seminerleri toplantıların diğer illerde ve dış ülkelerde yapılması ve sarfları hususunun başkan ve genel sekreter yakınlarının sarflarının oda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin kendi aralarında toplamış oldukları ücret ve huzur haklarından kesilerek özel yardımlaşmadan ödenmesi hususunun görüşülmesi, kabulü veya reddi,
 18. Dilek ve temenniler.
 19. Yargı gözetiminde başkan, yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin gizli oyla seçimi,
 20. Kapanış

https://www.ilan.gov.tr/ilan/913783/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/olagan-genel-kurul-toplantisina-davet