GAZİANTEP OTO HURDA LASTİKÇİLER VE KAYNAKÇILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

GENEL KURUL İLANI
 5362 Sayılı Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 43’üncü Maddesine göre belirlenen gündem ile Odamızın Olağan Genel Kurul Toplantısının 18/01/2022 Tarihinde SALI Günü, Saat: 14:00’deKİ SANAYİ MH.ANAFARTALAR BULVARI NO:12 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP S.S.KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ TOPLANTI SALONUNDA aşağıdaki gündem gereği yapılmasına; mezkur toplantıda kanuni ekseriyet temin edilemediği takdirde tehir Toplantısı 25/01/2022 Tarihinde SALI Günü, Saat: 14:00’de SANAYİ MH.ANAFARTALAR BULVARI NO:12 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP S.S.KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ SALONUNDA aynı gündemle yeniden yapılacacaktır. Genel Kurul Toplantımıza üyelerimizin teşrifleri rica olunur.İlanen duyurulur.

GAZİANTEP OTO HURDA LASTİKÇİLER VE KAYNAKÇILAR
ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış Ve Yoklama,
2- Başkanlık Divanının Teşekkülü.
3- Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması.
4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisi Verilmesi.
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakeresi.
6- Denetim Kurulu Raporunun Okunması Ve Müzakeresi.
7- Bilanço, Gelir Ve Gider Hesaplarının Okunması Ve Müzakeresi.
8- Bilanço, Gelir Ve Gider Hesaplarının Kabulü Veya Reddi.
9- Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası.
10- Odamızın Bünyesinde Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı İle dini ve milli bayramlarda, ahi bayramı ve ilimizde ve diğer illerde yapılacak seminer, gelenek ve teamül toplantılarına katılan oda başkanı, oda temsilcileri ve misafirlerin, personel, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin gerektiğinde sabah, öğle ve akşam yemekleri, genel kuruldaki ağırlamalarla ikramların, şehir içi ve şehir dışı konaklama ağırlama, baklava, fıstık v.b. ikramlarının düğünlerde yapılacak hediyelerin ve cenazelerde çiçek ağırlama ikramlarının gerektiğinde lokanta, kasap ve fırınlarda yapılması, sarfların görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi,
11- Odamız hizmet ve makam araçlarının Plakası Yönetim Kurulu Kararı ile Belirlenen şoförlü ve şoförsüz luzüm görüldüğü hallerde Gece Gündüz Mesai Dâhilinde ve Mesai Haricinde Şehir içi ve Şehirler Arasında Başkan, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter ve personelin Kullanması ve Sarfları hususunun  Kabulü veya Reddi,
12- Yeni Dönem Çalışma Programı İle Bu Program İçinde Yer Alacak Olan Eğitim, Teorik, Pratik Kurs ve Proje Programlarının Tahmini Bütçenin Görüşülmesi, Kabulü Veya Reddi,
13- Aylık Ücretlerin, Huzur Haklarının, Yolluk Ve Konaklama Ücretlerinin Tespit Edilmesi.
14- Bankalardan ve özel sektörden odamız adına alınacak taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili borçlanarak ve ipotek vererek kredi kullanılmasına alımların yapılmasının kabulü ve reddi.
15- Taşınır Ve Taşınmaz Mal Alım Ve Satımına İlişkin Görüşmeler İle Alım Satım Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi Hususunda Karar İttihazı.
16- Esnaf sahresi hususunun görüşülmesi ve bu hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,
17- Dilek Ve Temenniler.
18- Yargı Gözetiminde Başkan, Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulu Asil Ve Yedek Üyelerin Gizli Oyla Seçimi,
19- Kapanış.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/899400/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/genel-kurul-toplantisina-davet