T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2020/84851 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZINÖzellikleriGaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Güvenevler MahallesiTepe Mevkii 3094 Ada, 11 Parsel 4.Kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmazın tamamı niteliği arsa vasfında olup 1.254,31 m2,kat irtifakı tapulu, 143/1254arsa paylı 4. kat 10 nolu bağımsız bölüm nolu meskenin imar durumu konut alanı içinde kaldığı, ayrık nizam yapılaşma koşullarında Taks: 0,35 ; Kaks : 1,35 dir. konum olarak Şehitkamil ilçesinin kuzeybatısında yer alan Atatürk mahallesi içerisindedir. Taşınmazın çevresi imarlı yapılaşma olup tüm belediye ve sosyal hizmetlerden faydalanır. Ana taşınmaz üzerinde 7 katlı 2 bodrum kat + 1 zemin kat + 4 normal kat olmak üzere betonarme bir yapıdır. satışa konu taşınmaz 4 oda 1 salon mutfak, antre hol, lavabo, wc banyo, balkon mahallerden oluşur. Duvarları sıvalı ve duvar kağıdı kaplıdır. Odaların ve salonunun zemini laminat parke kaplıdır. 230 m2alanlıdır. Meskenin mevcut durumuna göre yıpranma payı % 10 ‘dur.10 nolu bağımsız bölümün tapu kaydında kayıtlı 18 nolu garajta eklenti olarak mevcuttur.
AdresiAtatürk Mahallesi 01110 Nolu Sokak Kılıçlar Apt. No:3 Kat: 5 Daire :10Şehitkamil / GAZİANTEP
Kıymeti1.128.882,57 TL
KDV OranıKDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhlerİpotek şerhi ile Gaziantep 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin12/04/2019 tarih ve2019/117 esas sayılı ihtiyati tedbir
şerhi vardır.
1. Satış Günü09/03/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü05/04/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/84851 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.09/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/904791/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-4-1-daire-icradan-satiliktir