T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2021/7314 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, İncilipınar Mahallesi Topraklık Mevkii 616 ada 9 parsel İkinci kat 41 nolu bağımsız olarak kayıtlı taşınmaz 14400/2831064 arsa paylı büro niteliğindedir. Taşınmazın bulunduğu parsele ait güncel imar durumuna göre parsel Ticaret Alanı içerisinde yer almaktadır. Yapılaşma koşulları: Ayrık Nizam, Emsal: 0,80, HMAX: 36,50 m olarak belirlenmiştir. Ana gayrimenkul, 3.539,00 m2 yüz ölçümüne sahip 616 ada 9 parsel üzerine, ayrık nizamda, 3/B yapı sınıfında, betonarme karkas sistemde, 2 bodrum + zemin + asma + 5 normal kat olmak üzere toplam 8 katlı olarak inşa edilmiştir. Binada 80 büro,12 dükkan ve 11 garaj olmak üzere toplam 103 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binaya giriş, zemin kat kotundan sağlanmakta olup, giriş kapısı 36011 Nolu Sokaktan binayı karşımıza aldığımızda ön cephede ve batı yönde bulunmaktadır. Binanın tüm dış cephesi normal dış cephe boyası, giriş ve merdiven zeminleri mermer kaplama, duvarları yerden 1,2 m yüksekliğinde mermer kaplama, kalanı ise tavana kadar saten boyadır. Binanın 2 adet 4er kişilik asansörü bulunmaktadır. Bina bakımlıdır. Onaylı mimari projesine binanın 2. bodrum katında sığınak, müşterek garaj, 1. bodrum katında müşterek garaj, kazan dairesi ile 11 adet garaj, zemin katında bina girişi ile 12 adet asma katlı dükkan, 5 normal katın her birinde 16 ‘şar adet büro bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz, bina girişinden binaya bakıldığında arka cephede yer alan, binanın 2. normal katında konumlanan 41 bağımsız bölüm ve 18 kapı numaralı bürodur. Büro doğu olmak üzere tek cephelidir. Büro, mahallinde yapılan tespit ve ölçümlere göre ~40,00 m2 brüt kullanım alanına sahip olup, bekleme alanı + oda, mutfak ve WC-lavabo bölümlerinden oluşmaktadır. Büronun giriş kapısı çelik, giriş ve koridor zeminleri seramik kaplama, duvarları sedef boyadır. Bekleme alanı ile odanın zeminleri seramik kaplama, duvarları sedef boyadır. Mutfakta ahşap dolaplar ve mermer tezgâh bulunmakta, zemini ve duvarı seramik kaplamadır. WC-lavabonun zeminleri ve duvarları seramik kaplamadır. Büronun iç kapıları ahşap, pencereleri çift camlı PVC doğramadır. Büro bakımlıdır.
Adresiİncilipınar Mahallesi, 36011 Nolu Sokak, Dülger İş Merkezi, No: 3, 2. Kat, Büro No: 18Şehitkamil / GAZİANTEP
İmar DurumuVar , İnşaat tarzı Ayrıntısı taşınmazın özelliklerinde belirtilmiştir.
Kıymeti250.000,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir. Tapu kaydı dosyamızdan incelenebilir.
1. Satış Günü22/02/2022 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü22/03/2022 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Açık artırma ilanının tapuda adresi bulunan varsa ilgililere tebliğ edilmesine, adresi bulunmayan ilgililere İ.İ.K. 127.Madde hükümlerinin uygulanmasına, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının adresi bulunmayan, bulunamayan bu ilgililere tebligat (tebliğ) yerine geçmesine,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/7314 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/905780/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/gaziantep-sehitkamilde-40-m2-buro-icradan-satiliktir