T.C.
NURDAĞI
İCRA DAİRESİ

2018/221 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:İhale konusu taşınmaz; Gazinatep İli Nurdağı İlçesi Hisar Mahallesi Dağdanlıkhüyük Mevkii 121 Ada 70 Parselde kayıtlı taşınmazınborçluya ait olan 1/2 hissesi satışa çıkarılmıştır. Toplam yüzölçüm 17.269,03 m2 olup, ihaleye konu borçluya ait olan 1/2 hissesinin satışı yapılacaktır. Nurdağı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.01.2019 tarih ve 31/98 sayılı yazılarında bu parselin İmar Planı dışında kaldığı belirtilmiştir. Kıymet takdiri günü ihale konusu taşınmazın hasatı yapılmış buğday anızı olduğu görüldü. Üzerinde ağaç ve yapı olmadığı görüldü. Taşınmaz toprak özelliği bakımından killi tınlı ve derin toprak yapısına sahip olup taşssız ve %4-5 eğimlidir. Taşınmaz sondaj kuyusundan kendi imkanları ile sulanmaktadır. Taşınmaz üzerinde bölge şartlarında ve ekolojisundi her türlü ürün yetiştiriciliğine uygundur. Bu taşınmaz Hisar-Çakmak arasındaki arazi yolunun 300 m. doğusundadır. İhale konusu taşınmazın 1/2 hisse değeri 259.035,45 TL olarak kıymet takdir edilmiştir.
AdresiGazinatep İli Nurdağı İlçesi Hisar Mahallesi Dağdanlıhüyük MevkiiNurdağı / GAZİANTEP,
Yüzölçümü17.269,03 m2 (Toplam Yüzölçüm),
Arsa Payı1/2,
İmar DurumuYok ,
Kıymeti259.035,45 TL,
KDV Oranı%18
Kaydındaki Şerhler:Beyan : 3083 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince kısıtlıdır
Şerh : Tapu Takyidakındaki gibidir.
1. Satış Günü01/03/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü28/03/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri: Fatih mah.Yeni Nurdağı Hükümet Konağı Binası Nurdağı İcra Müdürlüğü Odası Önü Nurdağı/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İhale konusu taşınmazların Arazi Toplulaştırma ve TİGH projesi kapsamında devam eden toplulaştırma projesi içerisinde yer aldığından dolayı tapu kaydında 3083 sayılı kanunun uygulama şerhi bulunmaktadır. İhale alıcısının yeni parselasyon planmasını kabul etmiş sayılacak ve yeni tapu kaydında toplulaştırma şerhi devam edecektir.Bu sebeple İhale alıcısının toplulaştırma şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
7- Adresi belli olmayan ilgililere gazete ve elektronik ilanın İİK 127 maddesi gereği tebliğ yerine geçecektir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/221 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/903399/emlak/arsa/gaziantep-nurdaginda-17-269-m2-tarla-icradan-satiliktir-1-2-hissesi-