T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ
2015/73510 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Açık artırma ilanının tapuda adresi bulunan ilgililere tebliğ edilmesine, adresi bulunmayan ilgililere İ.İ.K. 127. Madde hükümleri uygulanmasına, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının adresi bulunmayan, bulunamayan bu ilgililere tebligat (tebliğ) yerine geçmesine
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZINTAPU KAYDI: Gaziantep ili, Şehitkamil İlçesi, İbrahimli Mahallesi, 396 ada 1 parsel 6.149,53 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın 5111/614953 (51,11 m2) hissesinin Songül Yıldırım’a ait olup 5111/614953 (51,11 m2) HİSSE SATILACAKTIR
İMAR DURUMU: Şehitkamil Belediyesi imar Müdürlümü Arşivinden alınan güncel imar durumu ve imar durum bilgisine göre, taşınmazın bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli Şehitkamil uygulama imar planına göre Ticaret + Konut alanına gelmekte olup Hm& : 9.50 m, Emsal: 1.05 yapılaşma koşulu bulunmaktadır.
ÖZELLİKLERİ: Konu taşınmaz Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, ibrahimli Mahallesi, 396 ada 1 parselde konumlu 6.149,53 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın SONGÜL YILDIRIM’A ait olan 5111/614953 (51,11 m2) hissesidir. Ulaşım Gölgelik kavşağından bölgenin ana arterlerinden olan Naci Topçuoğlu Bulvarı üzerinde kuzey istikametinde ilerlenirken ibrahimli 2 kavşağını geçince 300 m ileride yolun solunda yer almaktadır. Konu taşınmazın yakın çevresinde İbrahimli Mahallesi, Güvenevler Mahallesi ve benzer özelliklerde boş imar parselleri bulunmakta olup Gaziantep şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 6 km mesafededir. Taşınmaz Şehitkâmil Belediyesi sınırlan içerisindedir. Bölgede teknik altyapı çalışmaları devam etmektedir. Şehitkamil Belediyesinden alınan güncel imar durum bilgisine göre taşınmaz TİCK Alanına denk gelmektedir. Taşınmaz geometrik olarak yaklaşık dikdörtgen bir şekle sahip olup, topoğrafik açıdan düze yakın bir zemine sahiptir. Taşınmaz, tüm yönlerden imar yollan ile çevrilidir. Arsanın bulunduğu bölgede imar yolları açma çalışmaları devam etmektedir. Keşif tarihi itibariyle parsel üzerinde hali hazırda herhangi bir yapı ya da yapılaşma bulunmadığı tespit edilmiştir. Parsel sınırlarını belirleyici olarak herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Taşınmazın yakın çevresinin yapılaşma yeni başlamış olup düşük seviyelerdedir.
Kıymeti102.220,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü30/03/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü27/04/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU –
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: Gaziantep ili, Şehitkamil İlçesi, İbrahimli Mahallesi, 384 ada 1 parsel 4.838,% m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın 207/69128 (14,49 m2) hissesinin Songül Yıldırım’a ait olup 207/69128 HİSSE SATILACAKTIR
İMAR DURUMU: Şehitkamil Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinden alınan güncel imar durumu ve imar durum bilgisine göre, taşınmazın bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli Şehitkamil uygulama imar planına göre Resmi Kurum Alanına (Şekabel) gelmektedir.
ÖZELLİKLERİ: Konu taşınmaz Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, İbrahimli Mahallesi, 384 ada 1 parselde konumlu 4.828,96 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın SONGÜL YILDIRIM’A ait olan 207/69128 (14,49 m2) hissesidir. Ulaşım Gölgelik kavşağından bölgenin ana arterlerinden olan Naci Topçuoğlu Bulvarı üzerinde kuzey istikametinde ilerlenirken İbrahimli 2 kavşağını geçince 400 m ileride yolun solunda yer almaktadır. Konu taşınmazın yakın çevresinde İbrahimli Mahallesi, Güvenevler Mahallesi ve benzer özelliklerde boş imar parselleri bulunmakta olup Gaziantep şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 6 km mesafededir. Taşınmaz Şehitkâmil Belediyesi sınırlan içerisindedir. Bölgede teknik altyapı çalışmaları devam etmektedir. İlgili belediyesinde incelenen imar paftasına göre taşınmaz Resmi Kurum Alanına denk gelmektedir. Yerinde yapılan incelemelerde parsel üzerinde ruhsatsız ve kaçak olarak inşa edilmiş yapılar bulunduğu görülmüştür. Konu taşınmaz üzerindeki yapıların kat irtifakı, ruhsatı ve projesi olmaması nedeni ile borçluya ait hissenin yasal olarak tespiti yapılamamaktadır. Parsel üzerindeki yapı içindeki tüm araştırmalara rağmen borçluya ait hissenin tespiti yapılamamıştır, muhtemelen imar uygulaması sonucu borçlu konu parsele hissedar edilmiştir
Kıymeti17.388,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerETİBANK GENEL MÜD.NÜN 1560 M2 LİK KISMI ÜZERİNDE DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR
1. Satış Günü30/03/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
2. Satış Günü27/04/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU – ———————————————————————————————————————-

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/73510 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.14/10/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/866904/emlak/arsa/gaziantep-ibrahimlide-6-149-53-m2-arsa-hissesi-icradan-satiliktir-