T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2016/3823 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Işıklı mah., Medine Deresi mevkii, 3 cilt, 281 sayfa no, 185 ada, 33 parsel sırasında kayıtlı 18.740,92-m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazdaki borçluya ait 1/2 hissesi.
Taşınmazın cinsi tapu kaydında tarla olarak tescillidir. Ancak üzerinde 20-25 yaşlarında fıstık ağaçlarının, bağ, elma, ceviz, kayısı, incir karışık meyve bahçesinin olduğu tesspit edilmiştir. 8-10 yaşlarında bağ dikili olduğu görülmüştür. Kadastral yola cephelidir. Bu özelliği dolayısı ile parsele ulaşım daha kolaydır. Tüm ağaçlar ve bağ yetişkin olup ürün vermektedir. Konum olarak köyün doğu istikametine düşmektedir. Topoğrafyası eğimlidir. Meyil oranı yer yer %8-10 civarındadır. Taşınmazın etrafının tarımsal parsellerle çevrili olduğu, verimli arazi olduğu, etrafındaki parsellerde; fıstık, zeytin, badem ve çeşitli ağaçların dikili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz Kuş uçuşu yaklaşık Işıklı köyüne 3 km. Osmaniye-Gaziantep yoluna 5 km. Erikçe piknik alanına 6 km. Şehir mekezine mesafesi ise 17 km mesafededir. Taşınmazın yola cepheli olması, ağaçların yetişkin ve verim çağında olması toprak yapısının tarımına uygun ve verimli olması İl merkezine yakın olması ürünü pazarlama sorunu olmaması, değerini olumlu yönde etkileyen unsurlardır. Eğiminin fazla olması ve hisseli olması ise değerini olumsuz yönde etkileyecek unsur olarak değerlendirilebilir. Taşınmazın değerini belirlerken yukarıda belirtilen tüm olumlu ve olumsuz yönleri dikkate alınmıştır.Taşınmazın değeri: Taşınmazın konumu, olumlu ve olumsuz unsurları, yola cepheli olup olmaması, ekili ya da dikili ürünün olup olmaması, toprak yapısı, şehir merkezine uzaklığı ve serbest piyasada alım-satım fiyatları dikkate alınarak taşınmazın beher m2’sinin 30,00TL/m2 olarak hesaplanmıştır. 18.740,92m2x30,00TL/m2 = 562.227,60-TL
Şehitkamil İlçesi, Işıklı Mahallesi 185 ada, 33 parselde kayıtlı taşınmazın toplam değeri: 562.227,60-TL olup, hisseye düşen miktar : 281.113,80-TL’dir. 
İmar DurumuGaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Düzeni Planında “Tarımsal niteliği korunacak” Alana denk gelmektedir. Yakın çevresinde Tarım arazileri mevcuttur. gecekondu ve çarpık yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaz tarım parselidir.
DİKKAT :TAŞINMAZ TOPLAMDA 18.740,92 M² ALANA SAHİP OLUP, YALNIZCA BORÇLULARDAN BİRİNE AİT OLAN 1/2 HİSSESİ YANİ 9.370,46‬ M² Sİ SATILACAKTIR VE SATIŞ BEDELİ 1/2 HİSSE BEDELİDİR, YANİ TAŞINMAZIN TAMAMI DEĞİLDİR. (ALICI TAŞINMAZA BORÇLUYA AİT 1/2 HİSSE ORANINDA HİSSEDAR OLACAKTIR.) (DİĞER BORÇLUYA AİT 1/2 HİSSE’DE AYNI İLANLA 2.SIRADAKİ TAŞINMAZ HİSSESİ OLARAK AYRICA SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR, HER İKİ BORÇLUYA AİT HİSSELERİ ALAN İHALE KATILIMCISI TAŞINMAZA TEK BAŞINA MALİK OLABİLECEKTİR.) 
Kıymeti281.113,80 TL (Borçluya ait 1/2 hisse miktarıdır.)
KDV Oranı%18
1. Satış Günü11/02/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü10/03/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/GAZİANTEP

2 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Işıklı mah., Medine Deresi mevkii, 3 cilt, 281 sayfa no, 185 ada, 33 parsel sırasında kayıtlı 18.740,92-m2 yüzölçümlü Tarla nitelikli taşınmazdaki borçluya ait 1/2 hissesi.
Taşınmazın cinsi tapu kaydında tarla olarak tescillidir. Ancak üzerinde 20-25 yaşlarında fıstık ağaçlarının, bağ, elma, ceviz, kayısı, incir karışık meyve bahçesinin olduğu tesspit edilmiştir. 8-10 yaşlarında bağ dikili olduğu görülmüştür. Kadastral yola cephelidir. Bu özelliği dolayısı ile parsele ulaşım daha kolaydır. Tüm ağaçlar ve bağ yetişkin olup ürün vermektedir. Konum olarak köyün doğu istikametine düşmektedir. Topoğrafyası eğimlidir. Meyil oranı yer yer %8-10 civarındadır. Taşınmazın etrafının tarımsal parsellerle çevrili olduğu, verimli arazi olduğu, etrafındaki parsellerde; fıstık, zeytin, badem ve çeşitli ağaçların dikili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz Kuş uçuşu yaklaşık Işıklı köyüne 3 km. Osmaniye-Gaziantep yoluna 5 km. Erikçe piknik alanına 6 km. Şehir mekezine mesafesi ise 17 km mesafededir. Taşınmazın yola cepheli olması, ağaçların yetişkin ve verim çağında olması toprak yapısının tarımına uygun ve verimli olması İl merkezine yakın olması ürünü pazarlama sorunu olmaması, değerini olumlu yönde etkileyen unsurlardır. Eğiminin fazla olması ve hisseli olması ise değerini olumsuz yönde etkileyecek unsur olarak değerlendirilebilir. Taşınmazın değerini belirlerken yukarıda belirtilen tüm olumlu ve olumsuz yönleri dikkate alınmıştır.Taşınmazın değeri: Taşınmazın konumu, olumlu ve olumsuz unsurları, yola cepheli olup olmaması, ekili ya da dikili ürünün olup olmaması, toprak yapısı, şehir merkezine uzaklığı ve serbest piyasada alım-satım fiyatları dikkate alınarak taşınmazın beher m2’sinin 30,00TL/m2 olarak hesaplanmıştır. 18.740,92m2x30,00TL/m2 = 562.227,60-TL
Şehitkamil İlçesi, Işıklı Mahallesi 185 ada, 33 parselde kayıtlı taşınmazın toplam değeri: 562.227,60-TL olup, hisseye düşen miktar : 281.113,80-TL’dir. 
İmar DurumuGaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Düzeni Planında “Tarımsal niteliği korunacak” Alana denk gelmektedir. Yakın çevresinde Tarım arazileri mevcuttur. gecekondu ve çarpık yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaz tarım parselidir.
DİKKAT :TAŞINMAZ TOPLAMDA 18.740,92 M² ALANA SAHİP OLUP, YALNIZCA BORÇLULARDAN BİRİNE AİT OLAN 1/2 HİSSESİ YANİ 9.370,46‬ M² Sİ SATILACAKTIR VE SATIŞ BEDELİ 1/2 HİSSE BEDELİDİR, YANİ TAŞINMAZIN TAMAMI DEĞİLDİR. (ALICI TAŞINMAZA BORÇLUYA AİT 1/2 HİSSE ORANINDA HİSSEDAR OLACAKTIR.) (DİĞER BORÇLUYA AİT 1/2 HİSSE’DE AYNI İLANLA 2.SIRADAKİ TAŞINMAZ HİSSESİ OLARAK AYRICA SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR, HER İKİ BORÇLUYA AİT HİSSELERİ ALAN İHALE KATILIMCISI TAŞINMAZA TEK BAŞINA MALİK OLABİLECEKTİR.) 
Kıymeti281.113,80 TL (Borçluya ait 1/2 hisse miktarıdır.)
KDV Oranı%18
1. Satış Günü11/02/2022 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü10/03/2022 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3823 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.10/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/901951/emlak/arsa/gaziantep-sehitkamilde-18-740-m2-tarla-1-2-hissesi-icradan-satiliktir-coklu-satis-