T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2019/143405 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 371 Ada, 285 Parsel, DEĞİRMİÇEM Mahalle/Köy, 1. Kat, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın şehir ile ulaşım imkanlan kolay ve çeşitlidir. Konu taşınmaz; genel itibariyle imarlı ve düzenli yapılaşmaların mevcut olduğu, Gaziantep ilinin gelişimine devam eden bir bölgesinde yer almaktadır. Bölgede yapılar genelde 4-6 katlı aynk nizam tarzında betonarme apartmanlar şeklindedir.Yapıların kalitesinede bağlı olarak genelde orta gelir grubundaki kişilerce ikamet amaçlı tercih edilmektedir.Taşınmaz sosyal donatı alanlarına yakın konumda olup kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Taşınmazın yer aldığı ana taşınmaz: bodrum + zemin + 4 normal katlı olarak planlanmış ve inşa edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre binanın bodrum katında 4 adet garaj, sığınak ve kalorifer dairesi; zemin katmda 2 adet dükkan, 1 adet mesken, kapıcı dairesi ve bina girişi; 4 normal katın her birinde 2′ şer adet mesken olmak üzere toplam 15 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina ana giriş bölümü, kat sahanlık zeminleri ve merdiven basamakları mermer kaplama, merdiven korkulukları demir doğramadır. 1 adet Asansörün mevcut olduğu binada dış cephe akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyalı vaziyettedir. Bina girişi zemin kattan ve doğu cepheden sağlanmaktadır.Kıymet takdirine konu 8 no.lu bağımsız bölüm, projesine göre 1. normal katta bina girişine göre arka tarafta yer alan kuzey, batı ve güney cepheli dairedir. Taşınmaz 3 oda, salon, mutfak, kiler, banyo, lvb-wc, antre, hol ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup brüt 132 m2, net 118 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz iç hacimlerinde antre ve hol zeminleri seramik kaplama, duvarları plastik boyalıdır. Salon ve odalarda zeminler seramik kaplama olup, duvarlar plastik boyalıdır. Mutfak bölümünde ahşap mutfak dolabı, mermer mutfak tezgahı bulunmakta olup duvarları fayans, zeminler ise seramik kaplamadır. Islak hacimlerde zeminler seramik, duvarlar fayans kaplamadır. Pencereler pvc doğrama ve çift camlı, iç kapılar ahşap, dış kapı ise çelik kapıdır. Meskende ısınma bireysel kombi doğalgaz radyatör panel ile sağlanmaktadır. Taşınmaz yapı ve işçilik kalitesi bakımından orta seviyededir.
Borçluya ait taşınmaz, Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Değirmiçem Mahallesi, Göğüş Caddesi, Akasya Apartmanı, No: 46, Kat: 1, daire: 2 posta adresinde bulunmaktadır.Dava dosyasında bulunan tapu kaydına göre ise taşınmaz Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Değirmiçem Mahallesi, 371 ada 285 parsel 1. Kat,8 nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlıdır. Mahallindeki ve tapu kaydındaki daire numarasının farklı olmasının sebebi;Taşınmazın Şehitkamil Tapu Müdürlüğünde incelenmiş olan 20.05.1992 onay tarihli kat irtifak projesine göre bodrum katta 1, 2, 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı garajlar; zemin katta 5 ve 6 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar ile 7 bağımsız bölüm numaralı daire; 1. Normal katta 8 ve 9 bağımsız bölüm numaralı daireler; 2. Normal katta 10 ve 11 bağımsız bölüm numaralı daireler; 3. Normal katta 12 ve 13 bağımsız bölüm numaralı daireler ve 4. Normal katta 14 ve 15 bağımsız bölüm numaralı daireler olmak üzere toplam 15 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dava dosyasında bulunan tapu kaydına göre borçluya ait taşınmaz kök raporumuzda da belirttiğimiz üzere ana taşınmazın 1. Normal katında bina girişine arka tarafta yer alan kuzey, batı ve güney cepheli 8 bağımsız bölüm numaralı dairedir.
Adresi : Değirmiçem Mah. Göğüş Cad. Akasya Apt. No:46, Kat:1, Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü782,00 m2
Arsa Payı960/9384
İmar Durumuİnşaat tarzı Ayrık nizam, Hmax: 3 kat, Taks: 0.40, Emsal: 1.35, ön bahçe mesafesi: 5 m, yan bahçe mesafesi: 8.50 m, arka bahçe mesafesi h/2 yapılaşma koşullan ile Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti375.550,00 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydında ve dosyasında olduğu gibidir.
1. Satış Günü16/02/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü17/03/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : GAZİANTEP ADALET SARAYI EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/143405 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.15/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/902911/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-3-1-daire-icradan-satiliktir