T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2019/166422 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN ÖzellikleriGaziantep İl, Şahinbey İlçe, 3170 Ada, 8 Parsel, DENİZ Mahalle/Köy, Kargasekmez Mevkii, bodrum kat 1 nolu bb Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın cinsi tapu kayıtlarında belirtildiği gibi parsel üzerinde çok katlı Betonarme bina bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz 83008 sokak üzerinde ve cepheli parseldir. Tüm Belediye ve sosyal hizmetlerinde faydalanmakta olduğu, Taşınmazın çevresinde genelde çok katlı imar planına göre yapılmış binalar bulunmaktadır. Şehir merkezinden yaklaşık 5.5 km güneybatısında tercih edilen semtinde bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın yol, su, elektrik, kanalizasyon, telefon, internet, doğalgaz vs . gibi alt yapı hizmetlerinden faydalanmakta olup dolmuş otobüs hatlarına yakın olup ulaşım sorunu yoktur. Taşınmazın imar durumu özellikleri ile birlikte inşaat yapımına elverişli olması, yola cepheli olmaması imar parseli olması belediye altyapı ve sosyal hizmetlerden faydalanması, çevresinin yapılaşmış olması olumlu unsurlar, şehir merkezine uzak olması, bodrum kat olması olumsuz unsurlarıdır. Bodrum katta bulunan mesken betonorme karkas olarak yapılmış brüt m2 125,00 m2 olup tabanı yapılmış, duvarlaı ince sıva üzeri boyalıdır. Pencereleri PVC doğramadır. Asansörü olmayıp su ve elektriği bulunmaktadır. Bina yaklaşık 10-15 yıllık olup,sürekli bakımı yapılmadığından yıpranması %25 olarak alınmıştır.AdresiDeniz Mahallesi 83008 Sokak No:26 Bodrum Kat No:1 Şahinbey / GAZİANTEPYüzölçümü148 m2
Arsa Payı1/3
İmar DurumuVar , İnşaat tarzı Takx:0,50 Kaks:1,00 Avlulu nizam iki katlı konut alanı
Kıymeti152.458,33 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü01/03/2022 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü28/03/2022 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/166422 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/900404/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-125-m2-daire-icradan-satiliktir