T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2021/36342 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Oğuzeli İlçe, 104 Ada, 3 Parsel, KAYALIPINAR Mahalle/Köy, Taşınmaz Kayalıpınar köyü yolu üzerinde konumlu 61 kapı numaralı bina ve arasizidir. Taşınmazın çevresinde tarım amaçlı kullanılan araziler ile az sayıda ruhsatsız ve kaçak olarak inşa edilmiş konut alanları yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde 2/C sınıfında yığma sistemde toplam yaklaşık brüt 800 m2 inşaat alanlı yapılar yer almaktadır. Ayrıca parselin yaklaşık 20.000,00 m2 lik bölümü üzerinde 20-25 yaşlarında fıstık ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz imar planı dışında tarım alanı kapsamında bulunmaktadır.
AdresiGaziantep İli, Oğuzeli İlçesi Kayalıpınar Mahallesi 104 Ada 3 Parselde Kayıtlı TarlaOğuzeli / GAZİANTEP
Yüzölçümü24.772,42 m2
Arsa PayıTam
İmar DurumuYok
Kıymeti1.815.421,00 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerTapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü01/03/2022 günü 11:15 – 11:20 arası
2. Satış Günü28/03/2022 günü 11:15 – 11:20 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/36342 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/900391/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-oguzelinde-20-000-m2-tarla-ve-uzerindeki-bina-icradan-satiliktir