T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2020/2 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 656 Ada, 14 Parsel, FISTIKLIK Mahalle/Köy, Fıstıklık Mevkii, A blok 9. kat 34 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Parsel üzerinde 12 katlı betonarme apartman bulunmaktadır.152065 nolu ve 152071 nolu sokağa cepheli köşe başı bir parseldir. Stadyumun yaklaşık 620 m güneydoğusundadır. İl merekzinin yaklaşık 5,88 km kuzeydoğusundadır. Betonarnem karkas yapı asansörlü ve kaloriferlidir. Yaklaşık 4-5 yıllık olup %6 yıpranması mevcuttur. Mesken 3+1 şeklindedir. Dava konusu daire dokuzuncu katta 34 kapı nolu dairededir. Dış duvarlar cephe boyası ile boyanmıştır. Tavanlar sade düz satıhlı sıvalıdır. Üzeri alçı korniştir. İç duvarlar, subazlı boya ile boyanmıştır. Koridorlar, banyo ve wc tabanları seramik döşemedir. Pencereler, PVC doğramadır. Kapılar siyensi tipindedir. Mesken 116,55m2 inşaat alanı + 32,51m2 müşterek alan olmak üzere toplam 149,06m2 brüt, 101,40m2 net alana sahiptir. Taşınmazın Arsa Payı üzerinde 1468m2 lik kısmı ve 2165m2 lik kısım üzerinde TEK Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı vardır.
AdresiFıstıklık Mah 152065.Sok Bey Konakları-3 Arslan Sitesi A Blok 9.Kat 34 Nolu Bağımsız Bölüm Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü6.304,52 m2
Arsa Payı154747309/13617763200
İmar DurumuVar
Kıymeti342.000,00 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki ŞerhlerTapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü01/03/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü28/03/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/2 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/900395/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-3-1-daire-icradan-satiliktir