T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIBüyükşehir Belediye Meclisi
Sayın Üyelerine;
 2560 Sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 9’uncu Maddesinin (n) bendi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince “olağanüstü” toplanacak olan İSKİ Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem ile icra edilecektir.

3. Olağanüstü İSKİ Genel Kurul Toplantısı 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacağından, belirtilen gün ve saatte Fatih İlçesi, Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi toplantı salonuna teşriflerinizi rica ederim.

TEKLİFLER:

  1. İSKİ 2022 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifleri. İSKİ Genel Müdürlüğü teklifi. (2021/1457)
  2. İSKİ 2022 Yılı Kırsal Mahalle ve Tankerlerle Ham Su Satış Tarifeleri. İSKİ Genel Müdürlüğü teklifi. (2021/1458)
  3. İSKİ 2022 Yılı Kaynak Suyu Tarife Teklifleri. İSKİ Genel Müdürlüğü teklifi. (2021/1459)

https://www.ilan.gov.tr/ilan/899319/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/olaganustu-genel-kurul-toplantisina-davet