T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2018/90738 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 172 Ada, 4 Parsel, K.KIZILHİSAR Mahalle/Köy, B Blok-2. Bodrum kat-3 BB Garaj Nolu Bağımsız Bölüm TAŞINMAZ TAPU KAYDINDA 2. BODRUM KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR. ANCAK BU BÖLÜMTAPU KAYDINDA 1. VE 2. B.B NOLU GARAJ NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR İLE BİRLEŞTİRİLEREK VE ORTAK ALAN OLAN SIĞINAKTAN DA BÖLÜNEREK 2+1 ŞEKLİNDE MESKENE ÇEVRİLMİŞTİR. Çevresi ayrık nizam 7 katlı imarlı misken yapılarıyla yapılaşmıştır. 102260 Nolu sokak 102261 Nolu sokağa ve 102264 Nolu sokağa cepheli köşe başı bir parseldir. Güneyinde Beşyüzevler Camisi bulunmaktadır. Yaklaşık 84 m doğusunda İ.M.K.B.Anadolu Lisesi vardır. Belediyenin Su elektrik, dogalgaz ve kanalizasyon ulaşım çöp toplama gibi hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Keşif tarihine ve serbest emlak alım satım piyasasına göre beher m2 sinin 2.200,00TL edeceği kanaatine varılmıştır. Garaj(Mesken):20,91m2 brüt İnşaat alanı, 15,00m2 inşaat alanı vardır. Betonarme karkas yapı yaklaşık 6-10 yıllık olup %10 yıpranması vardır. Yapının sınıfı 4 A dir. 2 0da +1 Salon konumundadır. Dış duvarları, cephe boyası ile boyalıdır. Yapı, kaloriferli ve asansörlüdür. Isınma, doğal gazlıdır. Keşif tarihine ve Çevre Ve Şehircilf : Bakanlığı Yapı Yaklaşık fiyatlarına göre beher m2 sinin 1.920,00TL olacağı kanaatine varılmıştır. Ana payı: 8,26m2 x 2200,00TL /m2x3,75konum kat sayısı.= 68.145,00TL
Garaj (Mesken):20,91m2 x 1.920,00TL /m2x3,75konum K.Sayısıx%90(%10 yıpranma) 135.496,80TL TOPLAM=203.641,80TL dir.
Adresi:K.Kızılhisar Mah. 102260 Nolu Sokak Dilara Apt. No:4 B Blok 2.Bodrum. KatŞahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü (Ana Taş): 2.383,99
Arsa Payı20/5770
İmar Durumu: l/1000 ölçekli imar planında ?E:l,35 Yençok:5 kat konut yapı adasına gelmektedir.
Kıymeti203.641,80 TL
KDV Oranı%18
Kaydındaki ŞerhlerDiğer : Şahinbey Tapu müdürlüğünün beyanı vardır.
Diğer : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü27/01/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü24/02/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Bina Mezat Salonu ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/90738 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.30/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/894318/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-2-1-daire-icradan-satiliktir