T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2021/789 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Atakent mahallesi , 2109 ada, 3 parsel, B1blok, 8.kat40 nolu bağımsız bölüm mesken , anag ayrimenkul 25481,63 m² yüz ölçümüne sahip 2109 ada , 3 parsel üzerinde 3/B yapı sınıfında ,ayrık nizamda ve betonarme karkas sistemde 12 blok olarak inşa edilmiştir. Tam hisse olarak borçlu adına kayıtlıdır. Satına konut aşınmazın konumlu olduğu B-1 Blok, Bodrum+zemin+9 normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina girişi projesinde ve mahallinde bodrum kat güney cepheden planlanmış ve uygulanmıştır. Ana taşınmazın dış cephesi sıva üzeri boyalıdır.B-1 Blok bodrum katında sığınak, kazan dairesi , kömürlük , 4 adet depo ile bina girişi; zemin katında 4 adet mesken;1.normal katı dahil olmak üzere diğer tüm normal katlarında 4’er adet mesken yer almakta olup, binada toplam 44 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz B-1 blok;8.normal katında, bina girişinin sol arka tarafında, batı ve kuzey cepheli 40 bağımsız bölüm numaralı meskendir. Taşınmaz yaklaşık 105 brüt , 87 net kullanım alanına sahip olup 2 oda , 1 salon,1 mutfak, 1 antre,1hol,1banyo,wc, ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın adresi: Atakent Mah.02011 nolu sokak no:13/36 Şehitkamil/Gaziantep İmar Durumu : Şehitkamil Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinden alınan güncel imar durumu ve imar durum bilgisine göre ,taşınmazın bulunduğu pasel 1/1000 ölçekli Şehitkamil Uygulama imar planına göre Ayrık nizam, Hmax:3 katm , ön bahçe mesafesi:5 m , yan bahçe mesafeleritoplamı:8.5 m , arka bahçe mesafesi h/2 m,Taks:0,35 Kaks:1,35 yapılaşma koşulları ile Konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti264.073,49 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü25/01/2022 günü 11:50 – 11:55 arası
2. Satış Günü24/02/2022 günü 11:50 – 11:55 arası
Satış Yeri: GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/789 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/894460/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-2-1-daire-icradan-satiliktir