T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2021/41466 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Abdulhamidhan Mah. Karataş Mevkii, 6812 Ada, 1 Parsel, Karataş Mevkii, C blok, 3. Kat, 12 Nolu Bağımsız Bölüm.Özellikleri: Mahallinde yapılan ölçüm ve incelemed , taşınmaz Abdulhamidhan mahallesi sınırları içinde 191053 nolu sokak üzerinde olup taşınmaz i zerinde A, B Ve C Blok bodrum kat zemin kat ve 5 normal kattan oluşan 7 katlı betonarme yapı olduğu 12 nolu b.b. meskenin C-Blok 3. normal katında olduğu ve mesken olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın yer aldığı bölge konut fonksiyonun gelişmekte olduğu yeni yerleşim bölgesinde olup eğitim kurumu, eşil alan ve sosyal donatılara yakın konumdadır. Gaziantep 0-54 çevre yoluna yaklaşık 200 m. Abdulhamidhan ilkokuluna yaklaşık 250 m, Gaziantep şehir merkezine yaklaşık 7,5 km mesafededir. Bölgeye ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu özelliklerinin yanı sıra serbest piyas; alım-satım rayiçleri de göz önüne alınarak parselin beherim2 sinin 3.500,00 TL/m2 olacağı kanaatine varılmıştır. Mahallinde yapılan ölçüm ve incelemede, taşınmaz 12 nolu bağımsız bölüm mesken 3. Normal katta olup 2 oda 1 salon antre açık mutfak banyo ve balkondan oluşmaktadır. Taşınmazın toplam bürüt inşaat alanı yaklaşık 130,00 m2 net lullanım alanı yaklaşık 80,00 m2, Taşınmazın içi dışı sıvalı boyalı tabanları yapılı kapılan ahşap pencereleri pvc dir. Yapı yaklaşık 5-6 yıllık olup eksiklik ve yıpranma payı % 6 olarak alınacaktır.Adresi : Abdulhamidhan Mah. 191053 Nolu Sok No:3 Yesemek Suites C-Blok. K:3 D:32 Şahinbey/Gaziantep
İmar Durumuaynk nizam 3 ve 4 katlı konut yapı adasmda olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti436.461,80 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki ŞerhlerDosyasında Mevcut
1. Satış Günü08/02/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü09/03/2022 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Salonu, Şehitkamil/Gaziantep

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/41466 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.02/12/2021 ***İş bu ilan tebliğat yapılamayan tüm ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(İİK. M 126)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/895957/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-2-1-daire-icradan-satiliktir