KARDÖKMAK A.Ş
 Şirketimiz bünyesinde İŞÇİ statüsünde istihdam edilmek üzere;
– Türk Vatandaşı,
 Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
 Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü’ne kayıtlı,
 Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayan,
 Sağlık kurulu raporunda ‘’ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR’’ ibaresi olan ve herhangi bir engellilik durumu bulunmayan,
 En az meslek lisesi ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olan ya da mesleki eğitim sertifikası olan,
Toplam 15 (On beş) ÇALIŞMA ARKADAŞI ARIYORUZ.
Yukarıdaki genel şartlara ilave olarak, pozisyon unvanları ve kontenjan ile pozisyonların asgari nitelikleri aşağıdaki şekildedir:

Mavi Yaka PozisyonlarKontenjanAranılan Nitelikler
CNC Freze İşçisi3CNC Freze tezgâhı kullanabilen, CNC Freze tezgâhlarında en az iki yıl iş tecrübesi olan, 01/12/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmayan (01/12/1986 ve sonraki tarihlerde doğanlar), meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan veya mesleki sertifikası bulunan adaylar başvurabilecektir.
CNC Torna İşçisi3CNC Torna tezgâhı kullanabilen, CNC Torna tezgâhlarında en az iki yıl iş tecrübesi olan, 01/12/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmayan (01/12/1986 ve sonraki tarihlerde doğanlar), meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan veya mesleki sertifikası bulunan adaylar başvurabilecektir.
Torna-Freze İşçisi2Torna ve Freze tezgâhı kullanabilen, Torna ve Freze tezgâhlarında en az iki yıl iş tecrübesi olan, 01/12/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmayan (01/12/1986 ve sonraki tarihlerde doğanlar), meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan veya mesleki sertifikası bulunan adaylar başvurabilecektir.
Plazma Operatörü İşçisi2Oksijen – Plazma kesim makinesi kullanabilen, en az iki yıl iş tecrübesi olan, 01/12/2021 tarihi itibariyle 28 yaşını doldurmayan (01/12/1993 ve sonraki tarihlerde doğanlar), meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan veya mesleki sertifikası bulunan adaylar başvurabilecektir.
Dökümhane Yardımcı Personel5Dökümhanede çalışabilecek, 1/12/2021 tarihi itibariyle 28 yaşını doldurmayan (01/12/1993 ve sonraki tarihlerde doğanlar), meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan veya mesleki sertifikası bulunan adaylar başvurabilecektir.

 Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) Karabük İl Müdürlüğü’ne yapılacak olup, adayların 02 Aralık 2021 tarihinden itibaren en geç 18 Aralık 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Başvuru şartlarını sağlayan adaylardan; CNC Freze, CNC Torna, Torna-Freze, Plazma Operatörü İşçiliği pozisyonuna başvuran adaylar ile Dökümhane Yardımcı Personel pozisyonuna başvuran adaylar ayrı ayrı yazılı sınava tabi tutulacak olup, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kontenjanın dört katı kadar aday özgeçmişleri doğrultusunda KARDÖKMAK A.Ş Seçme ve Değerlendirme Kurulu tarafından mülakata tabi tutulacak ve kontenjan âdeti kadar seçilecektir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/894026/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/kardokmak-a-s-15-adet-isci-istihdam-edecek