T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2019/97042 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
Özellikleri: Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 238 Ada, 1 Parsel, GAZİ Mahalle/Köy, A4 BİRİNCİ 5 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın cinsi tapu kayıtlarında mesken olarak geçmektedir.Yakın çevresinde okul, cami, park ve çeşitli konut siteleri bulunmaktadır.Taşınmazın alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır.Yapı betonarme karkas bodrum kat, zemin kat ve 5 adet normal katı olmak üzere toplam 7 katlı olup, dosyaya konu olan mesken binanın 1.normal katında 5 bağımsız bölüm noludur.Mesken 2+1 odalı olup, meskenin toplam inşaat alanı 113,64m2 olarak hesaplanmıştır.Mesken 2 adet oda, salon, mutfak, kiler, antre, koridor, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır.Odalar, salon ve antre tabanları meşe ahşap parke, ıslak zeminler granit-seramik ile kaplıdır.Duvarları ince sıva üzeri yağlı boya yapılmıştır.Pencereleri pvc olup, iç kapıları ahşap doğrama olup boyalıdır.Yapı yaklaşık 21-30 yıllık olup, yıpranması %25 oranındadır.Taşınmazın bodrum katında eklenti olarak kiler bulunmakta olup yaklaşık 2,30×2,85=6,55m2 büyüklüktedir.Eklenti bağımsız bölüm olmaması nedeniyle arsa payı verilmemiş olup, meskenin arsa payının eklentiyide kapsadığı bilirkişilerce rapor edilmekle söz konusu taşınmaza eklentileri ile birlikte toplam 319.806,95TL değer tespit edilmiş olup söz konusu taşınmaz bu bedel üzerinden ihaleye çıkarılmıştır.
Adresi: Gazi Mah Ali Nadi Ünler Cad No:31 A4 Blok 1.Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Şehitkamil / GAZİANTEP
Yüzölçümü: 5.472 m2
Arsa Payı: 93/9419
İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı A-3 Ayrık Nizam 3 Katlı yapı adası
Kıymeti: 319.806,95 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 26/01/2022 günü 15:00 – 15:05 arası
2. Satış Günü: 21/02/2022 günü 15:00 – 15:05 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/97042 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/890090/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-2-1-daire-icradan-satiliktir