GAZİANTEP İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
MALİ GENEL KURUL İLANI

            Gaziantep İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin Mali Genel Kurul toplantısı 27.07.2021 tarihinde İncilipınar Mah. Kıbrıs Caddesi Ersoy iş merkezi kat:3 no:14 Birlik toplantı salonunda saat:13.30’da aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılacaktır.
           Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Mali Genel Kurul Toplantısı 04.08.2021 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve aynı saatte aynı gündemle yapılacaktır.
           Aşağıdaki gündem maddeleri üyelerimize ilanen duyurulur.
        GÜNDEM 

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Divan Heyetinin teşekkülü, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 3. Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
 4. 2019-2020 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporların okunması ve görüşülmesi, 
 5. 2019-2020 yıllarına ait Denetim Kurulu faaliyet raporların okunması ve görüşülmesi, 
 6. 2019-2020 yıllarına ait Bilançolar ve Kar-Zarar Cetvellerin görüşülmesi ve ibrası, 
 7. 2021-2022  yıllarına ait, Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
 8. Birliğe gelir temin edilmesi amacıyla,
  1. 2021-2022yılları Üye giriş aidatının belirlenmesi,
  2. 2021-2022 yılları Üye yıllık aidatının belirlenmesi,
  3. 2021-2022 yılları Hizmet bedelinin belirlenmesi,
 9. Ana Sözleşmede belirtilen çerçeve doğrultusunda Genel Kurul tarafında Yönetim Kuruluna yetki verilecek konuların görüşülmesi ve oylanması
  1. Birlik faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak menkul, gayrimenkul ve araç kiralama,
  2.  Birlik faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan girdilerin temin edilmesi
  3. Birlik adına satın alınacak gayrimenkulün araştırılması ve resmi takiplerinin yapılması, 
  4. Birlik üyelerinin menfaati doğrultusunda yapılacak her türlü projeyi hazırlamak ve hazırlanacak projelere ortak olmak ve desteklemek,
  5. Birlik üyelerinin menfaati doğrultusunda iktisadi işletme kurmak, arıcılıkla ilgili kurulmuş ve kurulacak olan şirket ve işletmelere ortak olmak.
  6. Hayvancılık Desteklemelerinin Bakanlık tarafından birlikler üzerinden ödenmesi durumunda; birliğin cari ve tüm alacakları tahsil edildikten sonra kalan desteğin üyenin hesabına aktarılması,
  7. Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların uygulanması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi.
 10. Birlik üyelik şartlarını kaybetmiş üyelerin durumunun görüşülmesi ve oylanması,
 11. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve yollukların belirlenmesi,
 12. Dilek ve Temenniler,
 13. Kapanış

https://www.ilan.gov.tr/ilan/810250/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/olagan-genel-kurul-toplantisina-davet