SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rektör Dağlı üniversiteyi ziyaret eden Gazişehir Öğrenci Meclisi üyelerine yaşamlarında mutlu olmaları için yeteneklerini kullanabilecekleri meslekleri seçmeleri önerisinde bulundu. Üniversiteye hazırlanan Gazişehir Öğrenci Meclisi üyeleri, Proje Koordinatörü Gökhan Karabörk ve Meclis Üyesi Sorumlu Öğretmenler eşliğinde SANKO Üniversitesi’nde incelemelerde bulundu. Gazişehir Öğrenci Meclisi üyeleriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Dağlı, 100 yıl önce şehrin dörtte birinin Gaziantep’i kurtarmak için şehit olduğunu belirterek, “Bir asır önce bu sokaklarda, top mermileri uçuşuyordu. Gaziantep insanı tüm imkânsızlıklara rağmen kendini savundu. Sizin dedeleriniz, büyük anneleriniz bu ülke ve şehir için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiler” dedi. “Eve giderken lütfen caddelere, sokaklara bunları düşünerek bakın. Nüfusunun dörtte birini şehit veren bu şehir şimdi üretimde milyar dolarlık yatırım yapıyor. Sizler kent konseyinin üyelerisiniz” diyen Prof. Dr. Dağlı sözlerini şöyle tamamladı: “Bunları anlatmamın sebebi bir Gaziantepli olarak bu şehirde yaşanan tüm olayların bilincinde hareket etmeniz gerektiğidir. Derslerinize çalışırken, kariyerinizi belirlerken bu bilinçle hareket ederek, sorumluluğunuzu yerine getireceğinize inanıyorum. Sizler bizim için değerlisiniz. İstediğiniz zaman üniversitemizi ziyaret edebilir, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Kapılarımız sizlere her zaman açık.”

PROF. DR. ZAFER ÇETİN

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin ise “Tıp Fakültelerinin önemli laboratuvarlarından biri olan Anatomi Laboratuvarımızda, her eğitim yılında yurt dışından özel getirtilen tam vücut kadavralarında öğrencilerimiz öğrenim süreçleri boyunca birebir diseksiyon eğitimi alabilmektedir” diye konuştu. Güncel teknolojinin bütün olanaklarıyla donatılmış dersliklerin yanı sıra, mesleki beceri, multidisiplin, fizyoloji ve bilgisayar becerileri gibi laboratuvarları içeren geniş bir laboratuvarlar alt yapısına sahip olduklarını kaydeden Prof. Dr. Çetin, şöyle devam etti: “Türkiye’de az sayıda üniversitede bulunan ve uzaktan kumanda edilebilen hasta benzetim maketlerinin yer aldığı yüksek teknolojili simülasyon laboratuvarlarımızda bebek, çocuk ve erişkin hasta simülatörleri kullanılarak öğrencilerimizin mesleki ve klinik beceri uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz hasta ile yüz yüze gelmeden önce zor ve nadir vakalar konusunda becerilerini geliştirme yeteneği kazanmaktadırlar. Vizyoner tıp eğitimimiz eşliğinde geleceğin hekimlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz klinik tıp eğitimi aşamasına geçtiklerinde hastanemizin son teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve klinik alt yapılarından (Organ Nakil Merkezi, İnme Merkezi, Kalp Merkezi, Obezite Merkezi ve Tüp Bebek Merkezi vb) eğitim amacıyla yararlanabilmektedir.”

PROF. DR. NAZAN TUĞAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Tuğay ise öğrencilere bölüme ilişkin bilgiler paylaşarak, adayları meslektaş olmaya davet etti. Bölüm ders içerikleri, akademik kadro, laboratuvarları, klinik uygulama sahaları, mesleki istihdam olanakları, bilimsel ve sosyal etkinliklerle ilgili paylaşım yapan Prof. Dr. Tuğay, şunları sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölümümüzün sahip olduğu akreditasyon belgesi, eğitim kalitemizin de bir güvencesidir. Ayrıca pek çok üniversitenin sahip olmadığı çok büyük bir hastaneye sahibiz ki, klinik uygulamalar açısından öğrencilerimiz için bu çok önemli bir avantaj. Bu sayede pek çok bölümünde staj imkânının kolaylıkla sağlanarak, öğrencilerimiz öğretim elemanlarımız eşliğinde teorik eğitimin yanında uygulamalarla, yoğun ve nitelikli bir eğitim alarak mesleğe hazırlanıyor.”

DR. ÖĞR. ÜYESİ MERYEM KILIÇ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç da hemşireliğin, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirmenin yanı sıra, bozulan sağlığı yeniden kazanma ve rehabilitasyonunu sağlayan profesyonel bir sağlık disiplini olduğuna vurgu yaptı. Hemşirelerin bu görevi yerine getirirken bakım verme, yönetim, eğitim, araştırma, danışmanlık gibi rollerini kullandıklarını, bunun için ise yoğun bir eğitimden geçtiklerine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hemşirelik eğitimi temel bilimler ve hemşirelik bilimlerinden oluşur. Hemşirelik becerilerinin kazandırılması ise uygulamalı eğitimler ile gerçekleştirilir. Hasta ile temasa geçmeden önce laboratuvar ortamında gerçekleştirilen uygulamalar ile temel beceriler öğrenilir. Klinik/saha uygulaması ile ise öğrenilenler pekiştirilir. Hemşirelikte Lisans programının amacı, insanın değer ve davranışlarını anlayan, sağlıklı ya da hasta bireylerin gereksinimlerini saptayabilen ve bu gereksinimler doğrultusunda sağlık bakım hizmeti verebilen bireyler yetiştirmektir. Bu çerçevede hemşirelik eğitimi, uluslararası standartlara, ulusal yasa, yönetmelik ve gereksinimlere yönelik olarak, bilimsel problem çözme, eleştirel düşünme, sürekli araştırma ve öğrenme temelinde yürütülmektedir. Bu çerçevede hemşire sağlıklı ve hasta bireye yönelik gerçekleştireceği uygulamalarda bireyi bio-psiko-sosyal-manevi boyutlarıyla bir bütün olarak ele alan ve bilimsel problem çözme sistemi olan hemşirelik sürecini yürüten kişidir. Hemşire bu süreçte sağlıklı ve hasta birey ile ilgili verilerin toplanması, bu verilerin gruplandırılarak sorunların ya da iyileştirilmesi gereken durumlarını tespitinin yapılması ve bu duruma özgü hemşirelik girişimlerini planlanması, uygulanması ve yaptığı uygulamayı da değerlendirmektedir. Tüm bunları yaparken bireyi merkeze alarak holistik (Doğal dengeleri gözeten bir yaşam ve tedavi tarzı) bir yaklaşımla bakımını verir.” Dr. Öğr. Üyesi Kılıç’a ziyaret sırasında eşlik eden SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu Çisem Meteris ise SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine devam ederken, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde de hemşire olarak görev yaptığını anlatarak, öğrencilik ve çalışma hayatındaki deneyimlerini paylaştı.  

UZM. DİYETİSYEN TÜRKAN TİRYAKİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Uzm. Diyetisyen Türkan Tiryaki, “Bölümümüzün eğitim-öğretim programı içerisinde uygulamalı derslere de yer verilmektedir. Bu derslerin uygulamaları öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilmesi, pratik kazanabilmesi açısından laboratuvar ortamında gerçekleştirilmektedir” ifadelerini kullandı. Beslenme ilkeleri dersi kapsamında besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve servis edilmesi becerileri pekiştirilmesi konusunda da adayları bilgilendiren Uzm. Diyetisyen Tiryaki, dersler içeriklerine yönelik özetle şu bilgileri verdi: “Aynı zamanda hazırlanan her bir besinin bir porsiyonun besin içerikleri de öğrencilere aktarılmaktadır. Toplum sağlığı derslerine yönelik ise antropometri laboratuvarında uygulamalı olarak uygun cihazlarla yapılarak mesleki beceri kazandırılır. Besin kimyası ve analizleri dersi temel kimya dersleri kapsamında besinlerin bileşimleri (karbonhidrat, protein, yağ tayini) uygun cihazlar kullanılarak analiz edilmektedir.” SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl üniversitenin öğrencilere sunduğu imkanlar, burslar, fiziki ve teknik altyapı ile faaliyet konularında bilgiler aktardı. Ziyaret, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen fotoğraf çekiminin ardından öğrencilere hediye takdimiyle son buldu.