T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2021/1426 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 2149 Ada, 18 Parsel, GAZİKENT Mah.,D BLOK/KAT:2-DAİRE 7 niteliğindeki taşınmaza ulaşım için il merkezinden kuzey istikametteki İpek Yolu olarak da bilinen Sani Konukoğlu Bulvarı kullanılarak Gatem kavşağına kadar gelinir. Kavşaktan sola dönülerek Gazikent Mahallesi olarak adlandırılan bölgeye girilir. Bölgenin ana arterlerinden olan Şehit Serdal Şakır Caddesinde 520m. ilerlenir ve sağa dönülür. Dönülen 27062 nolu sokak üzerinde yaklaşık 140m. ilerleyerek gidiş istikametine göre sağ tarafta konumlu olan rapor konusu taşınmazın yer aldığı binaya ulaşılır.Ulaşım ve altyapı sorunu olmayan bölgede taşınmaza en yakın toplu taşıma aracı ile ulaşım, bölgenin ana arterlerinden olan ve taşınmazın 140m. batısından geçen Şehit Serdal Şakır Caddesi üzerinden sağlanmaktadır.Bölgede, yapı kooperatifi şeklinde inşa edilmiş olan, orta düzeyde işçilik ve malzeme kalitesine sahip bloklu sitelerin yanı sıra hem kat irtifakı kurulmamış 2-3 katlı binalar, hem de yeni yapılar mevcuttur. Ana arterler üzerindeki binaların zemin katlarında ise ticari amaçlı kullanılan dükkânlar, normal katlarında ise konut amaçlı kullanılan taşınmazlar yer almaktadır.Satışa konu gayrimenkulün bulunduğu D blok; 1 bodrum + zemin + 2 normal kat olmak üzere toplam 4 katlı olarak inşa edilmiştir. Mimari projesine göre binada 9 mesken ve 3 dükkan olmak üzere 12 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Ancak halihazır durumda, bodrum kata 3 adet mesken oluşturulmuş olup, binada toplam 12 adet mesken mevcuttur. Binaya giriş bodrum kat kotundan sağlanmakta olup, giriş kapısı 27062 No’lu Sokak’tan binayı karşımıza aldığımızda ön cephede ve kuzey yönde bulunmaktadır. Binanın giriş ve merdiven zeminleri mermer kaplama, duvarları yerden 1,2m. yüksekliğinde mermer kaplama, kalanı ise tavana kadar yağlı boyadır.Binanın asansörü bulunmamaktadır.Bina orta bakımlıdır.27062 nolu sokak ile bina girişinden binaya bakıldığında ön ve sağ yan cephede yer alan, binanın 2. normal katında konumlanan (bina girişinin bulunduğu bodrum kat, zemin kat kotundan sağlandığı için 3. kat görünümünde) 7 bağımsız bölüm ve 7 kapı numaralı meskendir. Mesken, kuzey ve batı olmak üzere iki cephelidir. Mesken, mahallinde yapılan tespit ve ölçümlere göre 123,00m2 brüt kullanım alanına sahip olup, antre-hol, 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 kiler, 1 banyo, 1 WC lavabo ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır.Meskenin giriş kapısı çelik, giriş ve koridor zeminleri seramik kaplama, duvarları saten boyadır. Salon odaların zeminleri seramik kaplama, duvarları saten boyadır.Mutfakta ahşap dolaplar ve mermer tezgah mevcut olup, zemini ve duvarı seramik kaplamadır.Banyoda duş yeri, lavabo ve klozet mevcut olup, zemini ve duvarı seramik kaplamadır.WC lavabo bölümünün zemini ve duvarı seramik kaplamadır.
Adresi: Gazikent Mah.27062 Nolu Sok.Aydınlar Sitesi,Güneş Apt.,D blok No:24 Şehitkamil / G.ANTEP
Yüzölçümü4.234,00 m2
Arsa Payı: 120/8280
Kıymeti430.000,00 TL
KDV Oranı%1
1. Satış Günü12/05/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü09/06/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri:GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/1426 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.08/02/2022(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/930771/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-3-1-daire-icradan-satiliktir