T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ
2018/952 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 2248 Ada, 789 Parsel, 23 NİSAN Mahalle/Köy, KEŞKUYUSU BOZTEPE Mevkii, A-1/1 Nolu Bağımsız Bölüm Değerlemeye konu taşınmazın konumlu olduğu A Blok, Bodrum + Zemin + 3 normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina girişi projesinde ve mahallinde zemin kat kuzeybatı cepheden planlanmış ve uygulanmıştır. Ana taşınmazın dış cephesi sıva üzeri boyalıdır. A Blok bodrum katında 2 adet dükkana ait depo, jeneratör odası, pano odası ile sığınak; zemin katında 2 adet dükkan ile bina girişi; 1.normal katı dahil olmak üzere diğer tüm normal katlarında 4’er adet mesken yer almakta olup, binada toplam 14 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmaz kuzeybatı ve kuzeydoğu cepheli 1 bağımsız bölüm numaralı meskendir. Taşınmaz yaklaşık 112 m brüt, 91 m net kullanım alanına sahip olup 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre, 1 hol, 1 banyo, wc ve 1 balkondan oluşmaktadır.
Adresi 23 Nisan Mah Yavuz Sultan Selim Sok No:148A/1 Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü 2.179,99 m2
Arsa Payı 112/3650
İmar Durumu Var, İnşaat tarzı Konut Nizam, Hmax:3 kat müsadeli, Taks:0,35 Kaks :1,15
Kıymeti 418.955,67 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü 26/04/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü 24/05/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, 2248 Ada, 789 Parsel, 23 NİSAN Mahalle/Köy, KEŞKUYUSU BOZTEPE Mevkii, A-1/3 Nolu Bağımsız Bölüm Değerlemeye konu taşınmazın konumlu olduğu A Blok, Bodrum + Zemin + 3 normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina girişi projesinde ve mahallinde zemin kat kuzeybatı cepheden planlanmış ve uygulanmıştır. Ana taşınmazın dış cephesi sıva üzeri boyalıdır. A Blok bodrum katında 2 adet dükkana ait depo, jeneratör odası, pano odası ile sığınak; zemin katında 2 adet dükkan ile bina girişi; 1.normal katı dahil olmak üzere diğer tüm normal katlarında 4’eradet mesken yer almakta olup, binada toplam 14 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmaz güneydoğu ve güneybatı cepheli 3 bağımsız bölüm numaralı meskendir. Taşınmaz yaklaşık 112 m brüt, 91 m net kullanım alanına sahip olup 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre, 1 hol, 1 banyo, wc ve 1 balkondan oluşmaktadır.
Adresi 23 Nisan Mah Yavuz Sultan Selim Sok No:148A/3 Şahinbey / GAZİANTEP
Yüzölçümü 2.179,99 m2
Arsa Payı 112/3650
İmar Durumu Var, İnşaat tarzı Konut Nizam, Hmax:3 kat müsadeli, Taks:0,35 Kaks :1,15
Kıymeti 418.955,67 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü 26/04/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
2. Satış Günü 24/05/2022 günü 10:45 – 10:50 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/952 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/924501/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-112-m²-daire-icradan-satiliktir-coklu-satis-