Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSUEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 07 Mart-01 Nisan 2022 tarihleri arasında, 2 (iki) adet Mütercim Tercüman, 17 (on yedi) adet Mühendis, 1 (bir) adet Kütüphaneci, 2 (iki) adet Çözümleyici, 14 (on dört) adet Yönetim Görevlisi, 5 (beş) adet İletişim Görevlisi, 4 (dört) adet Şoför ve 2 (iki) adet Teknisyen olmak üzere toplam 47 (kırk yedi) kadro için giriş sınavı yapılacaktır.

I) SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,
b) Bu duyurunun (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen lisans ve ön lisans programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak ve belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 11 Şubat 2022 tarihi itibariyle taşımak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış (B) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, (V) inci maddede belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak,
ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona,  başvuru yapılacak KPSS puanı ile yerleştirilmemiş olmak.

II)  BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş sınavı başvuru tarihleri: 31 Ocak- 11 Şubat 2022

III) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavına başvuru;

Son başvuru tarihi olan 11 Şubat 2022 Cuma günü saat 23:59‘a kadar e-Devlet üzerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. E-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Kontenjan belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

(V) inci maddede yer alan kontenjanların 5 (beş) katı aday sınava çağrılacaktır. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen her bir kontenjana ait KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilecek ve giriş sınavına katılma hakkını elde edecektir. Her bir kontenjana ait KPSS puan türü itibariyle, en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

IV) SINAVA GİRİŞTE KİMLİK İBRAZI

Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi http://www.epdk.gov.tr Kurum internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurulması zorunludur. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

V)  ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Giriş sınavı yapılacak 2 (iki) adet Mütercim Tercüman, 17 (on yedi) adet Mühendis, 1 (bir) adet Kütüphaneci, 2 (iki) adet Çözümleyici, 14 (on dört) adet Yönetim Görevlisi, 5 (beş) adet İletişim Görevlisi, 4 (dört) adet Şoför ve 2 (iki) adet Teknisyen kadrosunun öğrenim dalları itibariyle dağılımı, KPSS puan türleri, asgari puan, kontenjanlar ve sınava çağrılacak aday sayıları aşağıdaki şekildedir:

UnvanÖğrenim DallarıKPSS Puan TürüAsgari PuanKontenjanSınava Çağrılacak Aday Sayısı
Mütercim Tercümana)Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Filoloji (İngilizce), Mütercimlik (İngilizce), Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) programından mezun olmak,

b)Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (İNGİLİZCE) (YDS)’den  en az  (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak
 
KPSSP375210
MühendisBilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, programlarının birinden mezun olmak.
 
KPSSP375945
MühendisJeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, programlarının birinden mezun olmak.
 
KPSSP375840
KütüphaneciBilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, programlarının birinden mezun olmak.
 
KPSSP37515
ÇözümleyiciFakültelerin dört yıllık; Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi, Bilgisayar Sistemleri Ve Ağları, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik / Bilgisayar-Enformatik, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, programlarının birinden mezun olmak.

 
KPSSP375210
Yönetim Görevlisiİnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel, Personel Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Genel İşletme, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, İşletme-Muhasebe, İşletmecilik, Finans ve Muhasebe, önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 
KPSSP93751260
Yönetim GörevlisiAdalet Meslek Eğitimi, Adalet, önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 
KPSSP9375210
İletişim GörevlisiBüro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 
KPSSP9375525
Şoföra) Önlisans mezunu olmak,

b) En az B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak,
 
KPSSP9375420
TeknisyenOrtaöğretim Kurumlarının; Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı Yapı Tesisat Sistemleri, dallarından birinden mezun olmak
 
KPSSP9475210
Toplam47235

VI) GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ

Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA) adresinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Atama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü olarak yapılacaktır.  

VII) ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş Sınavında adaylar;a. Genel yetenek ve genel kültür,b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,c. Davranış ve tepkilerinin memuriyete uygunluğu,ç)   Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,d. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,       
yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, Komisyon tarafından yukarıdaki bentlerde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VIII) SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Adayların giriş sınavı başarı puanları, sözlü sınavda yetmiş puan almış olmaları kaydıyla KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması puan sıralamasına göre yapılacaktır. Sınav notunun eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla duyuruda belirtilen kadro sayısının (kontenjanın) yarısını geçmeyecek kadar yedek aday listesi belirlenecektir.

Giriş sınavı sonuçları Kurum http://www.epdk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Ayrıca, sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylara, sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurum http://www.epdk.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510
/Çankaya/ANKARA)
Tlf : 0(312) 201 4000 – 4001- 4002

https://www.ilan.gov.tr/ilan/922496/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/enerji-piyasasi-duzenleme-kurumu-personel-alimi-sinav-duyurusu