GENEL KURUL İLANI

Odamızın 2018-2019-2020-2021 yılları çalışmalarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı, 5362  sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’inci maddesi gereğince 15/02/2022 salı günü saat 13:00’de Sanayi mah. 60171 nolu cad. No:3 deki Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi İbrahim Buğur Ayakkabıcılık Eğitim Merkezi İdare Binası toplantı salonu Şehitkamil/Gaziantep adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 22/02/2022 Salı günü saat 13:00’de Sanayi mah. 60171 nolu cad. No:3 deki Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi İbrahim Buğur Ayakkabıcılık Eğitim Merkezi İdare Binası toplantı salonu Şehitkamil/Gaziantep adresinde aşağıdaki gündem gereği yapılacaktır.  

İlan olunur

GAZİANTEP KUNDURACILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI YÖNETİM KURULU


G ü n d e m
01- Açılış ve yoklama,
02- Başkanlık divanının teşekkülü,
03- Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması,
04- Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
05- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
06- Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
07- Bilançoların ve gelir gider hesaplarının okunması ve müzakeresi,
08- Bilançoların ve gelir gider hesaplarının kabulu veya reddi,
09- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
10- Odamız bünyesindeki personel, yönetim, denetim kurullarının gerektiğinde öğle ve akşam yemekleri, genel kurullardaki ağırlamalarla ikramların, şehiriçi ve şehirdışı ağırlama ve ikramlar ile seyahat giderlerinin, düğün ve cenazelerde çiçek ve ağırlama ikramlarının yapılması ve sarflarının görüşülmesi, kabulü veya reddi,
11-Odamız plakası yönetim kurulu kararı ile  belirlenecek  araçlarının lüzum görülmesi hallerde  gece gündüz, mesai dahilinde ve mesai haricinde  şehiriçi ve şehirlerarasında başkan, yönetim ve denetim kurulları, genel sekreter ve personellerin kullanmasına ve sarfının kabulüne,
 12- Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi,
13- Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi,
14- Taşınır ve taşınmaz mal alım ve satımına ilişkin görüşmeler ile alım satım konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunda karar ihtihazı.
15-Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 05/01/2022 tarihli onayına istinaden odamızın Gaziantep Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası olan ünvanının Gaziantep Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak değiştirilmesinin kabulü veya reddi,
16- Dilek ve temenniler,
17- Yargı gözetiminde başkan, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin gizli oyla seçimi,
18- Kapanış.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/919449/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/olagan-genel-kurul-toplantisina-davet