T.C.
GAZİANTEP
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, BEYLERBEYİ mahallesi,723 Ada, 8 Parsel, sayılı taşınmazda 1. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmaz Mücavir alan sınırları içerisinde kalmaktadır. 38021 numaralı sokak ve 55020 numaralı iki sokağın kesişim noktasında yeralmaktadır. Turgut Özal bulvarının 1,43 km güneydoğusunda, Gaziantep adliyesine 3,2 km kuzeydoğusunda, şehir merkezine 5 km mesafededir. Taşınmaz bina betonarme karkas yapım tekniğiyle yapılmış asansör ve kaloriferlidir. 3B yapı sınıfındadır. Bina girişi mermer malzeme ile kaplanmış giriş kapısı demir doğrama, dış cephe duvarları sıvalı ve boyalıdır. Çatı imalatı tam olarak yapılmıştır.Taşınmazda her katta 4 daire bulunmaktadır.5 numaralı bağımsız bölüm birinci katta, ana taşınmazın güney-doğu cephesinde konumludur. 78,22 m2 brüt inşaat alanına sahiptir. 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve müştemilatından oluşmaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapı olarak imal edilmiştir. Taşınmaz da eksik imalat bulunmamaktadır. 5-6 yıllık betonarme karkas yapıdır.
Yüzölçümü78,22 m2
İmar Durumu1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam dört katlı konut alanına
gelmektedir.
Kıymeti406.261,28 TL
KDV Oranı%1
Kaydındaki ŞerhlerDosyasında.
1. Satış Günü29/03/2022 günü 10:30 – 10:40 arası
2. Satış Günü29/04/2022 günü 10:30 – 10:40 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu – Adalet Sarayı EK BİNA ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Satış şartları :
1- 
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/01/2022(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/919481/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-1-kat-78-m²-3-1-daire-icradan-satiliktir