Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANIÜniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:
1- Adayın başvuracağı Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçe (Dilekçe örneğimiz http://pdb.gantep.edu.tr adresinde yer almaktadır.)
2- Özgeçmiş
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösteren belge
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet ve Öğrenci Belgeleri / Noter Onaylı veya Resmi Kurum Onaylı Mezuniyet Belgeleri de kabul edilecektir.)
5- İlanda belirtilen Mezuniyet şartına ilişkin Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrenci belgesi ve transkript belgelerinin onaylı örnekleri,
6- ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (Yabancı Dil şartı olan birimlere başvuran adaylardan)
7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
8- Fotoğraf (2 adet)
9- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
10- Adli Sicil Kaydı
Önemli Notlar:
a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
c) Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
d) Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
e) İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
f) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
g) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ
Duyuru Başlama Tarihi : 30.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 13.01.2022
Ön Değerlendirme Yayım Tarihi : 18.01.2022
Sınav Giriş Tarihi : 21.01.2022
Sonuç Açıklama Yayım Tarihi : 25.01.2022
Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi : Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.
Sonuçların açıklanacağı İnternet Adresi : www.gantep.edu.tr
Not. Ayrıca ilanımıza Gaziantep Üniversitesi web sayfasından ulaşılabilinmektedir.

UNVANDERFAKÜLTE/ REKTÖRLÜK/ MYO/
YO
BÖLÜMANABİLİM/ ANASANAT DALI/PR.ALES PUANIYABANCI DİL PUANIAÇIKLAMA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ4TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜANATOMİ ANABİLİM DALI7050Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, ilgili anabilim dalında yüksek lisans yapmış ve doktora yapıyor olmak.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ4TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜFİZYOLOJİ ANABİLİM DALI7050İlgili anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ4FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİBİYOLOJİ BÖLÜMÜZOOLOJİ ANABİLİM DALI7050Biyoloji bölümü lisans mezunu olup, İlgili anabilim dalında yüksek lisans yapmış ve doktora yapıyor olmak.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ4FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİKİMYA BÖLÜMÜORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI7050Kimya bölümü lisans mezunu olup, ilgili anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ4HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİHAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜHAVACILIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI7085Havacılık Yönetimi lisans mezunu olmak. ilgili anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ4MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜELEKTRİK MAKİNALARI ANABİLİM DALI7085Elektrik-Elektronik mühendisliği lisans mezunu olmak. İlgili bölümde yüksek lisans yapıyor olmak.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ4MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜGEOTEKNİK ANABİLİM DALI7085İlgili anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ4MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜTERMODİNAMİK ANABİLİM DALI7085Makine mühendisliği lisans mezunu olmak. İlgili anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ4SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI7050İlgili anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ4HUKUK FAKÜLTESİÖZEL HUKUK BÖLÜMÜİŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI7050İlgili anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
Öğretim Görevlisi (DERS VERECEK)1SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUTIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜTIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.70MUAFBiyoteknoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydı ile yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.
Öğretim Görevlisi (DERS VERECEK)1GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİRESİM BÖLÜMÜRESİM ANASANAT DALI7050Sanat tarihi alanında lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla bu alanda 5 yıl iş deneyimi ve Türk İslam Sanatları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Öğretim Görevlisi (DERS VERECEK)1TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜMEKATRONİK PR70MUAFMekatronik Mühendisliği bölümünden mezun ve aynı bölümde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/910602/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/gaziantep-universitesi-ogretim-elemani-alim-ilani