T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2020/42868 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Gaziantep İl, Yavuzeli İlçe, 0 Ada, 257 Parsel, YUKARIYENİKÖY Mahalle/Köy, Ziyaret Mevkii, Taşınmaz Gaziantep İli Yavuzeli İlçesi Yukanyenİköy Mahallesi 0 ada 257 nolu parsel numaralı taşınmaz olarak kayıtlıdır. Taşınmazın yüzölçümü 15.959,16 m2 olup tapudaki vasfı FISTIKLIK tır. Tapu kayıtlarına göre tamamı ipotek veren adına kayıtlıdır. Taşınmazın sürülü olduğu içinde 10 adet 10-12 yaş aralığında zeytin ağaçlarının olduğu, kalan kısmında ise verim çağında olmayan 6-8 yaşlarında fıstık ağaçlarının olduğu görülmüştür. Fıstıklar verim çağında olmadığı için taşınmaz kuru tarla olarak değerlendirilecek, içindeki ağaçların değeri yüzdelik arttırım ile taşınmazın değerinin üzerine eklenecektir. Taşınmazm tamamı killi-tınlı toprak yapısına sahip olup, makineli tarıma uygundur. Bölge şartlarına ve ekolojisine uygun her türlü ürün yetiştirilebilir. Toprak yapısı Killi- tınlı % 1-3 eğimli.2.sınıf, orta Verimli. Ulaşımı kolaydır. Belediye hizmetlerinden yararlanan yerler içinde kalmaktadır. Belirtilen nedenlerden dolayı taşınmaz tarım arazisidir. ilgili taşınmazın içinde verim çağında olmayan fıstık ağaçlarının değeri, içinde ekonomik verim çağında olmayan 10 adet zeytin ağacı değeri, kadastro yoluna cephesinin olması, köy yerleşim yerine yakındır.
Yüzölçümü15.959,16 m2
HissesiPayı1/1
Kıymeti308.825,70 TL
KDV Oranı%18
İmar DurumuMücavir alan sınırları içinde, İmar planı dışında, İmara alınmamıştır.
Kaydındaki Şerhler: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 5403 S.Y. 14. Maddesi gereğince şerh mevcuttur. Ayrıca tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü15/02/2022 günü 11:15 – 11:20 arası
2. Satış Günü14/03/2022 günü 11:15 – 11:20 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Bina Mezat Salonu Şehitkamil Gaziantep

2 NO’LU TAŞINMAZIN
ÖzellikleriGaziantep İl, Yavuzeli İlçe, 0 Ada, 213 Parsel, YUKARIYENİKÖY (Pasif) Mahalle/Köy, Ziyaret Mevkii, Taşınmaz Gaziantep İli Yavuzeli İlçesi Yukarıyeniköy Mahallesi 0 ada 213 nolu parsel numaralı taşınmaz olarak kayıtlıdır. Taşınmazın yüzölçümü 20.050,00 m2 olup tapudaki vasfı TARLA dır. Tapu kayıtlarına göre tamamı ipotek maliki adına kayıtlıdır. Taşınmazın sürüiü olduğu içinde ekili, dikili herhangi bir ürünün olmadığı görülmüştür.Taşınmazm tamamı killi-tınlı toprak yapısına sahip olup, makineli tarıma uygundur. Bölge şartlarına ve ekoloji si neuygun her türlü ürün yetiştirilebilir. Toprak yapısı ve eğimi : Killi- tınlı % 1-3 eğimli. Sınıfı ve verimi : 2.sınıf, orta Verimli. Ulaşım durumu:Ulaşımı kolaydır. Buna göre Yukanyenİköy Mah. 0 ada 213 parsel numaralı taşınmazın tamamının değeri; 20.050,00m2 x 13,194 TL/m2 = 264.539,70 TL dir.
Yüzölçümü20.500,00 m2
HissesiPayı1/1
Kıymeti264.539,70 TL
KDV Oranı%18
İmar DurumuMücavir alan sınırları içinde, İmar planı dışında, İmara alınmamıştır.
Kaydındaki Şerhlerİl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğnün 5403 S.Y. 14. maddesi gereğince şerh mevcuttur. Ayrıca tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü15/02/2022 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü14/03/2022 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi Ek Bina Mezat Salonu Şehitkamil Gaziantep

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/42868 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.15/12/2021(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/903636/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/gaziantep-yavuzelinde-15-959-m2-fistiklik-icradan-satiliktir-coklu-satis-