T.C.
GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

2021/66367 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, K.Kızılhisar Mah. 885 Ada, 1 Parsel, A blok, 5. Kat, 33 Nolu Bağımsız Bölüm. Özellikleri: Taşınmazın çevresinde ağırlıkla taşınmaz ile benzer özelliklere sahip konut alanları ve boş imar parselleri yer almaktadır. Taşınmaz 7138,23 m2 yüz ölçümüne sahip 885 ada, 1 parsel üzerinde 4/C yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas sistemde 3 blok olarak inşa edilmiştir. Değerlemeye konu taşınmazın konumlu olduğu A Blok, Bodrum + zemin + 14 normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina girişi projesinde ve mahallinde Zemin kat kuzey cepheden planlanmış ve uygulanmıştır. Ana taşınmazın dış cephesi sıva üzeri boyalıdır. A Blok Bodrum katında sığınak, pano odası, jeneratör odası, su deposu, atık odası ve bina girişi; zemin katında 6 adet mesken; 1.normal katı dahil olmak üzere diğer tüm normal katlarında 6’şar adet mesken yer almakta olup, binada toplam 90 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Konu taşınmaz A Blok; 5. Normal katında, bina girişinin sol orta tarafında, güney cepheli 33 bağımsız bölüm numaralı Meskendir. Taşınmaz yaklaşık 69 brüt, 61 net kullanım alanına sahip olup 2 oda, 1 salon, açık mutfak, 1 banyo, wc ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Adresi: K.Kızılhisar Mah. 104247 Nolu Sokak No: 2A/33 Şahinbey/Gaziantep
İmar Durumu: Ayrık nizam, konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti: 360.029,82 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında Mevcut
1. Satış Günü: 24/02/2022 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü: 22/03/2022 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri: Gaziantep Adliyesi, Ek Hizmet Binası, Mezat Solun, Şehitkamil/Gaziantep
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/66367 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/12/2021 ***İş bu ilan tebliğat yapılamayan tüm ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(İİK. M 126)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/904142/emlak/konut/gaziantep-sahinbeyde-2-1-daire-icradan-satiliktir